Example #1
0
    public void Draw(Matrix world, Matrix view, Matrix projection, Color newcolor, float scale, float hoveringHeight)
    {
      // Set BasicEffect parameters.
      Matrix worldMatrix = Matrix.CreateScale(scale) *
        Matrix.CreateRotationX((float)(Math.PI)) *
        Matrix.CreateTranslation(new Vector3(0, 0, hoveringHeight)) *
        world;

      basicEffect.World = worldMatrix;
      basicEffect.View = view;
      basicEffect.Projection = projection;
      basicEffect.DiffuseColor = newcolor.ToVector3();
      // basicEffect.VertexColorEnabled = true;

      //basicEffect.Alpha = color.A / 255.0f;
      basicEffect.EmissiveColor = newcolor.ToVector3();

      GraphicsDevice device = basicEffect.GraphicsDevice;
      device.DepthStencilState = DepthStencilState.Default;
      device.BlendState = BlendState.AlphaBlend;

      // Draw the model, using BasicEffect.

      foreach (ModelMesh mesh in ship.Meshes)
      {
        mesh.Draw();
      }
    }
Example #2
0
    public static void Draw(Matrix world, Matrix view, Matrix projection, Color newcolor, float scale)
    {
      // Set BasicEffect parameters.
      basicEffect.World = Matrix.CreateRotationZ((float) (Math.PI)) * Matrix.CreateScale(2.0f) * world;
      basicEffect.View = view;
      basicEffect.Projection = projection;
      basicEffect.DiffuseColor = newcolor.ToVector3();
      //basicEffect.VertexColorEnabled = true;

      basicEffect.Alpha = newcolor.A / 255.0f;
      basicEffect.EmissiveColor = newcolor.ToVector3();
      //basicEffect.EmissiveColor = new Color(100,100,0).ToVector3();
      basicEffect.SpecularColor = new Color(255, 255, 0).ToVector3();
      basicEffect.SpecularPower = 10f;
      //basicEffect.Texture = Texture2D.FromStream(Game1.device, new FileStream(@"Content\suntexture.png", FileMode.Open));
      // basicEffect.TextureEnabled = true;

      GraphicsDevice device = basicEffect.GraphicsDevice;
      device.DepthStencilState = DepthStencilState.Default;
      device.BlendState = BlendState.AlphaBlend;

      // Draw the model, using BasicEffect.
      Matrix translationMatrix = Matrix.CreateRotationY((float)(Math.PI / 2.0f));
      foreach (ModelMesh mesh in beam.Meshes)
      {
        mesh.Draw();
      }
    }
    public int AddFace(Face.Facing facing, float x, float y, float z, Vector3 size, ref Color color)
    {
      if (color == Color.Black) Console.WriteLine("Black detected.");
        for (int i = 0; i < buffers.Count; i++)
        {
          if (!buffers[i].Full)
          {
            //int k = buffers[i].AddFace(Face.getFace(facing, new Vector3(x, y, z), size, color.ToVector3()));
            int k = buffers[i].AddFace(Face.getInstancedFace(facing, new Vector3(x, y, z), size, color.ToVector3()));

            if (k > -1)
              return (i * Size) + k;

            return -1;
          }
        }

        buffers.Add(new BatchBuffer(Size));

        int j = buffers[buffers.Count - 1].AddFace(Face.getInstancedFace(facing, new Vector3(x, y, z), size, color.ToVector3()));

        if (j > -1)
          return ((buffers.Count - 1) * Size) + j;

        return -1;
    }
Example #4
0
		public void AnnotateAvoidNeighbor(IVehicle threat, Vector3 ourFuture, Vector3 threatFuture)
		{
			Color green = new Color((byte)(255.0f * 0.15f), (byte)(255.0f * 0.6f), 0);

      annotation.Line(Position, ourFuture, green.ToVector3().FromXna());
      annotation.Line(threat.Position, threatFuture, green.ToVector3().FromXna());
      annotation.Line(ourFuture, threatFuture, Color.Red.ToVector3().FromXna());
      annotation.CircleXZ(Radius, ourFuture, green.ToVector3().FromXna(), 12);
      annotation.CircleXZ(Radius, threatFuture, green.ToVector3().FromXna(), 12);
		}
Example #5
0
 /// <summary>
 /// Button Row Constructor
 /// </summary>
 /// <param name="name">Control Name</param>
 /// <param name="position">Control Position</param>
 /// <param name="width">Control Width</param>
 /// <param name="titles">Button Titles</param>
 /// <param name="backColor">Backcolor</param>
 /// <param name="foreColor">Forecolor</param>
 public ButtonRow(string name, Vector2 position, float width, string[] titles, Color backColor, Color foreColor)
   : base(name)
 {
   this.Position = position;
   this.size = new Vector2(width, 0f);
   this.titles = titles;
   this.BackColor = backColor;
   this.highlight = new Color(backColor.ToVector3() * 0.9f);
   this.dimColor = new Color(backColor.ToVector3() * 0.85f);
   this.ForeColor = foreColor;
 }
Example #6
0
 public static void NightSettings()
 {
   SunPosition = new Vector3(0, -0.4f, -0.6f); //The moon in this case.
   SunColor = new Vector3(0.05f, 0.15f, 0.2f);
   SkyColor = new Color(0.06f, 0.06f, 0.15f);
   FogColor = SkyColor.ToVector3();
 }
Example #7
0
 public ActDye(Color TargetColor, float Time, bool isSolid = true, bool isRelative = false)
   : base(isSolid)
 {
   this.targetColor = TargetColor.ToVector3();
   this.frames = (int)(Time * Tool.GetFPS());
   this.isRelative = isRelative;
 }
Example #8
0
 public static void DaySettings()
 {
   SunPosition = new Vector3(0,-0.8f,-0.2f);
   SunColor = new Vector3(.8f, .8f, .8f);
   SkyColor = new Color(0, 0.8f, 1);
   FogColor = SkyColor.ToVector3();
 }
Example #9
0
    public static void DrawCube(Matrix W, Matrix V, Matrix P, Color color)
    {
      foreach (ModelMesh mesh in cube.Meshes)
      {
        foreach (ModelMeshPart part in mesh.MeshParts)
        {
          // fontos a sorrend !!
          // ha a forgatást a mozgatás után végeznénk el akkor is a (0, 0, 0) pont körül forgatna de mivel az már
          //	nem a középpontja ezért teljesen más eredményt kapnánk
          // ha előbb skáláznánk aztán mozgatnánk akkor a skálázás arányának megfelelően kéne változtatni
          //	a mozgatást is
          // a forgatást a skálázás után kell elvégezni valószinüleg..mármint hogy ne legyen semmi féle szétnyúlás
          //	ami valószinüleg nem kívánt

          basicEffect.EnableDefaultLighting();

          basicEffect.DiffuseColor = color.ToVector3();

          basicEffect.World = W;

          basicEffect.View = V;
          basicEffect.Projection = P;

          part.Effect = basicEffect;
        }

        mesh.Draw();
      }
    }
    public void Draw(Matrix world, Matrix view, Matrix projection, Color color)
    {
      // Set BasicEffect parameters.
      basicEffect.World = world;
      basicEffect.View = view;
      basicEffect.Projection = projection;
      basicEffect.DiffuseColor = color.ToVector3();
      basicEffect.Alpha = color.A / 255.0f;

      GraphicsDevice device = basicEffect.GraphicsDevice;
      device.DepthStencilState = DepthStencilState.Default;

      if (color.A < 255)
      {
        // Set renderstates for alpha blended rendering.
        device.BlendState = BlendState.AlphaBlend;
      }
      else
      {
        // Set renderstates for opaque rendering.
        device.BlendState = BlendState.Opaque;
      }

      // Draw the model, using BasicEffect.
      Draw(basicEffect);
    }
    public static void Render(BoundingSphere sphere,
                 GraphicsDevice graphicsDevice,
                 Matrix view,
                 Matrix projection,
                 Color color,
                 Guid id)
    {
      var subscription = Subscriptions[id];

      graphicsDevice.SetVertexBuffer(subscription.VertexBuffer);
      subscription.BasicEffect.World = Matrix.CreateScale(sphere.Radius)*
                          Matrix.CreateTranslation(sphere.Center);
      subscription.BasicEffect.View = view;
      subscription.BasicEffect.Projection = projection;
      subscription.BasicEffect.DiffuseColor = color.ToVector3();

      foreach (var pass in subscription.BasicEffect.CurrentTechnique.Passes)
      {
        pass.Apply();
        graphicsDevice.DrawPrimitives(PrimitiveType.LineStrip, 0, SphereResolution);
        graphicsDevice.DrawPrimitives(PrimitiveType.LineStrip,
                       SphereResolution + 1,
                       SphereResolution);
        graphicsDevice.DrawPrimitives(PrimitiveType.LineStrip,
                       (SphereResolution + 1)*2,
                       SphereResolution);
      }
    }
Example #12
0
 public void ShouldConvertToVector3()
 {
   var color = new Color(0.1f, 0.2f, 0.3f);
   var vector = color.ToVector3();
   Assert.AreEqual(vector.X, color.R);
   Assert.AreEqual(vector.Y, color.G);
   Assert.AreEqual(vector.Z, color.B);
 }
 public LambertPointLightMaterial(Color ambientColor, Color lightColor, Vector3 lightPosition, float attenuation, float falloff)
 {
   AmbientLightColor = ambientColor.ToVector3();
   LightColor = lightColor.ToVector3();
   LightPosition = lightPosition;
   LightAttenuation = attenuation;
   LightFalloff = falloff;
 }
Example #14
0
 public Label( string name, Vector2 position, string text, Color color, float scale )//, Font font)
 {
   this.Type = ControlType.Label;
   this.name = name;
   this.position = position;
   this.text = text;
   this.scale = scale;
   this.color = new Color( new Vector4( color.ToVector3(), 1f ) );
 }
    public static void Draw(this BoundingBox boundingBox, RenderContext renderContext, Color color)
    {
      if (_basicEffect == null)
        _basicEffect = new BasicEffect(renderContext.GraphicsDevice);

      var lineList = new VertexPositionColor[8];
      var lineListIndices = new short[24];

      var index = 0;
      var min = boundingBox.Min;
      var max = boundingBox.Max;

      var boundingCorners = boundingBox.GetCorners();

      for (var i = 0; i < 8; ++i)
        lineList[i] = new VertexPositionColor(boundingCorners[i], color);

      index = 0;
      lineListIndices[index] = 0;
      lineListIndices[++index] = 1;
      lineListIndices[++index] = 1;
      lineListIndices[++index] = 2;
      lineListIndices[++index] = 2;
      lineListIndices[++index] = 3;
      lineListIndices[++index] = 3;
      lineListIndices[++index] = 0;

      lineListIndices[++index] = 4;
      lineListIndices[++index] = 5;
      lineListIndices[++index] = 5;
      lineListIndices[++index] = 6;
      lineListIndices[++index] = 6;
      lineListIndices[++index] = 7;
      lineListIndices[++index] = 7;
      lineListIndices[++index] = 4;

      lineListIndices[++index] = 0;
      lineListIndices[++index] = 4;
      lineListIndices[++index] = 1;
      lineListIndices[++index] = 5;
      lineListIndices[++index] = 2;
      lineListIndices[++index] = 6;
      lineListIndices[++index] = 3;
      lineListIndices[++index] = 7;

      _basicEffect.Projection = renderContext.Camera.Projection;
      _basicEffect.View = renderContext.Camera.View;
      _basicEffect.DiffuseColor = color.ToVector3();

      foreach (var pass in _basicEffect.CurrentTechnique.Passes)
      {
        pass.Apply();
        renderContext.GraphicsDevice.DrawUserIndexedPrimitives<VertexPositionColor>(PrimitiveType.LineList, lineList, 0, lineList.Length, lineListIndices, 0, 12);
      }
    }
 /// <summary>
 /// Adiciona uma luz ao interpolador
 /// As cores das luzes adicionadas serao gerenciadas por este component
 /// </summary>
 /// <param name="dl">luz</param>
 /// <param name="c1">Cor original</param>
 /// <param name="c2">Cor destino</param>
 /// <param name="duration">Duracao da interpolacao em SEGUNDOS</param>
 public void AddLight(DeferredLight dl, Color c1, Color c2, double duration)
 {
   lightInterpolation l = new lightInterpolation();
   l.dl = dl;
   l.duration = duration;
   l.v1 = c1.ToVector3();
   l.v2 = c2.ToVector3();
   lights.Add(l);
   l.vi = new Vec3Interpolator();
   l.vi.Start(l.v1, l.v2, duration, true);
 }
 public XNABasicShaderDescription(Color AmbientColor, Color EmissiveColor, Color SpecularColor, float specularPower = 50, float alpha = 1, bool EnableLightning = true, bool EnableTexture = true)
 {
   this.AmbientColor = AmbientColor.ToVector3();
   this.EmissiveColor = EmissiveColor.ToVector3();
   this.SpecularColor = SpecularColor.ToVector3();
   this.SpecularPower = specularPower;
   this.alpha = alpha;
   this.EnableLightning = EnableLightning;
   this.EnableTexture = EnableTexture;
   DefaultLightning = false;
 }
Example #18
0
    public Obstacle(Vector3 position, Color color)
    {
      unitCube = GameMultiVerse.Instance.Content.Load<Model>("Models/cube");
      basicEffect = new BasicEffect(GameMultiVerse.Instance.GraphicsDevice);

      Matrix W = Matrix.CreateTranslation(position);
      boundingBox = Collision.UpdateBoundingBox(unitCube, W);

      basicEffect.EnableDefaultLighting();
      basicEffect.World = W;
      basicEffect.DiffuseColor = color.ToVector3();
    }
Example #19
0
    public static Texture2D Create(GraphicsDevice graphicsDevice, int width, int height, Color color)
    {
      Texture2D texture = new Texture2D(graphicsDevice, width, height, true, SurfaceFormat.Color);

      Color[] colors = new Color[width * height];
      for (int i = 0; i < width * height; i++)
        colors[i] = new Color(color.ToVector3());

      texture.SetData(colors);

      return texture;
    }
Example #20
0
    public Hoop(GraphicsDeviceManager g, ContentManager c, Vector3 position, Vector3 scale, Color color)
    {
      this.Scale = scale;
      this.Position = position;
      this.color = color.ToVector3();

      graphics = g;
      Content = c;

      aspectRatio = graphics.GraphicsDevice.Viewport.AspectRatio;

      cuboidModel = Content.Load<Model>("Models\\hoop");
    }
Example #21
0
    public static Texture2D Create(GraphicsDevice graphicsDevice, int width, int heigth, Color color)
    {
      Texture2D texture = new Texture2D(graphicsDevice, width, heigth, false, SurfaceFormat.Color);

      Color[] colors = new Color[width * heigth];
      for (int i = 0; i < colors.Length; i++)
      {
        colors[i] = new Color(color.ToVector3());

      }
      texture.SetData(colors);

      return texture;
    }
Example #22
0
    public static void Draw(Matrix world, Matrix view, Matrix projection, Color newcolor, float scale, bool isPopulated, float curAngle)
    {
      // Set BasicEffect parameters.
      Matrix worldMatrix = Matrix.CreateScale(scale) *
         Matrix.CreateRotationZ( (float) ((curAngle / 360.0) * 2 * Math.PI)) *
         world;
      basicEffect.World = worldMatrix;
      basicEffect.View = view;
      basicEffect.Projection = projection;
      basicEffect.DiffuseColor = newcolor.ToVector3();
      //basicEffect.VertexColorEnabled = true;

      //basicEffect.Alpha = color.A / 255.0f;
      basicEffect.EmissiveColor = newcolor.ToVector3();

      GraphicsDevice device = basicEffect.GraphicsDevice;
      device.DepthStencilState = DepthStencilState.Default;
      device.BlendState = BlendState.AlphaBlend;

      // Draw the model, using BasicEffect.

      if (isPopulated)
      {
        foreach (ModelMesh mesh in poplulatedPlanet.Meshes)
        {
          mesh.Draw();
        }
      }
      else
      {
        foreach (ModelMesh mesh in unpoplulatedPlanet.Meshes)
        {
          mesh.Draw();
        }
      }
    }
Example #23
0
    public SpaceshipCursor(Scene scene, Vector3 initialPosition, float speed, double visualPriority, Color color, string image, bool visible)
      : base(scene, initialPosition, speed, visualPriority, image, false)
    {
      FrontImage.SizeX = 4;

      SetBackImage(image + "Back", 4, color);
      Circle.Radius = FrontImage.Size.X / 2;

      FiringCursor = new Image("FiringDirection")
      { 
        SizeX = 4,
        Alpha = 150,
        VisualPriority = visualPriority + 0.00001
      };


      FiringCursor.Origin = new Vector2(FiringCursor.Center.X, FrontImage.Center.Y + 7);

      Color = color;

      ShowTrail = true;

      TrailEffect = Scene.Particles.Get(@"spaceshipTrail");
      TrailEffect.Model[0].ReleaseColour = Color.ToVector3();
      TrailEffect.VisualPriority = BackImage.VisualPriority + 0.00001;

      TrailEffect2 = Scene.Particles.Get(@"spaceshipTrail2");
      TrailEffect2.VisualPriority = BackImage.VisualPriority + 0.00002;

      LastPosition = Position;

      NotMovingReleaseSpeed = new ProjectMercury.VariableFloat()
      {
        Value = 50,
        Variation = 0
      };

      MovingReleaseSpeed = new ProjectMercury.VariableFloat()
      {
        Value = 0,
        Variation = 25
      };

      TrailEffect.Model[0].ReleaseSpeed = NotMovingReleaseSpeed;
      TrailEffect2.Model[0].ReleaseSpeed = NotMovingReleaseSpeed;

      ShowFiringCursor = false;
    }
Example #24
0
    public void InitBeginState(Model block, Model startBlock)
    {
      _block = block;

      _previousColor = _colors[0];
      _currentColor = _previousColor;
      Block.CurrentColor = _currentColor.ToVector3();

      _activeBlocks.Clear();
      _activeBlocks.Add(new StartBlock(startBlock, Vector3.Zero, _world, _view, _projection));

      while (_activeBlocks.Last().GetPositionZ() > -16*MHelper.Sqrt2)
      {
        CreateNextBlock();
      }
    }
Example #25
0
    /// <summary>Create a texture which has C0 in the upper left corner,
    /// C1 in the upper right corner, C2 in the lower left corner,
    /// and C3 in the lower right corner, with a smooth shading 
    /// between all points.</summary>
    public static Texture2D ShadedCornerColor(
      GraphicsDevice graphicsDevice, 
      Vector2 size, 
      Color c0, 
      Color c1, 
      Color c2, 
      Color c3)
    {
      HoloDebug.Assert(size.X > 0);
      HoloDebug.Assert(size.Y > 0);

      Vector3 v0 = c0.ToVector3();
      Vector3 v1 = c1.ToVector3();
      Vector3 v2 = c2.ToVector3();
      Vector3 v3 = c3.ToVector3();

      // The maximum sum of all distances is 2 + (2 ^ 0.5) (any corner).
      float sqrt2 = (float)Math.Sqrt(2);

      // RGBA32 format
      Color[] data = new Color[(int)size.X * (int)size.Y];

      for (int j = 0; j < size.Y; j++) {
        for (int i = 0; i < size.X; i++) {
          float fi = (float)i / (float)(size.X - 1);
          float fj = (float)j / (float)(size.Y - 1);

          Vector2 currentPoint = new Vector2(fi, fj);

          float dist0 = Math.Max(0, 1 - Vector2.Distance(new Vector2(0, 0), currentPoint));
          float dist1 = Math.Max(0, 1 - Vector2.Distance(new Vector2(1, 0), currentPoint));
          float dist2 = Math.Max(0, 1 - Vector2.Distance(new Vector2(0, 1), currentPoint));
          float dist3 = Math.Max(0, 1 - Vector2.Distance(new Vector2(1, 1), currentPoint));

          Vector3 vectorSum = (v0 * dist0) + (v1 * dist1) + (v2 * dist2) + (v3 * dist3);
          Vector4 vectorSum1 = new Vector4(vectorSum, 1.0f);
          Color color = new Color(vectorSum1);

          data[i + (j * (int)size.X)] = color;
        }
      }

      Texture2D ret = new Texture2D(graphicsDevice, (int)size.X, (int)size.Y, mipMap: true, format: SurfaceFormat.Color);
      ret.SetData(data);
      return ret;
    }
Example #26
0
    public static void Draw(Matrix world, Matrix view, Matrix projection, Color newcolor)
    {
      // Set BasicEffect parameters.
      basicEffect.World = world;
      basicEffect.View = view;
      basicEffect.Projection = projection;
      basicEffect.DiffuseColor = newcolor.ToVector3();
      basicEffect.VertexColorEnabled = true;

      //basicEffect.Alpha = color.A / 255.0f;
      //basicEffect.EmissiveColor = newcolor.ToVector3();

      GraphicsDevice device = basicEffect.GraphicsDevice;
      device.DepthStencilState = DepthStencilState.Default;
      device.BlendState = BlendState.AlphaBlend;

      // Draw the model, using BasicEffect.
      Draw(basicEffect);
    }
Example #27
0
    public HSVColor(Color color)
      : this()
    {
      Vector3 rgb = color.ToVector3();
      A = color.A / 255f;
      if (A == 0)
      {
        rgb = Vector3.Zero;
      }
      else
      {
        rgb /= A;
      }

      float max = Math.Max(rgb.X, Math.Max(rgb.Y, rgb.Z));
      float min = Math.Min(rgb.X, Math.Min(rgb.Y, rgb.Z));
      V = max;
      if (max == 0)
      {
        H = 0;
        S = 0;
        return;
      }
      S = (max - min) / max;
      if (S == 0)
      {
        H = 0;
        return;
      }
      if (max == rgb.X)
      {
        H = 60f * (rgb.Y - rgb.Z) / (max - min);
      }
      else if (max == rgb.Y)
      {
        H = 60f * (rgb.Z - rgb.X) / (max - min) + 120f;
      }
      else
      {
        H = 60f * (rgb.X - rgb.Y) / (max - min) + 240f;
      }
    }
Example #28
0
    /// <summary>
    /// Renders a Ray for debugging purposes.
    /// </summary>
    /// <param name="ray">The ray to render.</param>
    /// <param name="length">The distance along the ray to render.</param>
    /// <param name="graphicsDevice">The graphics device to use when rendering.</param>
    /// <param name="view">The current view matrix.</param>
    /// <param name="projection">The current projection matrix.</param>
    /// <param name="color">The color to use drawing the ray.</param>
    public static void Render(Ray ray, float length, GraphicsDevice graphicsDevice, Matrix view, Matrix projection, Color color)
    {
      if (effect == null)
      {
        effect = new BasicEffect(graphicsDevice);
        effect.VertexColorEnabled = false;
        effect.LightingEnabled = false;
      }

      verts[0] = new VertexPositionColor(ray.Position, Color.White);
      verts[1] = new VertexPositionColor(ray.Position + (ray.Direction * length), Color.White);

      effect.DiffuseColor = color.ToVector3();
      effect.Alpha = (float)color.A / 255f;

      effect.World = Matrix.Identity;
      effect.View = view;
      effect.Projection = projection;

      //note you may wish to comment these next 2 lines out and set the RasterizerState elswehere in code 
      //rather than here for every ray draw call. 
      RasterizerState rs = graphicsDevice.RasterizerState;
      graphicsDevice.RasterizerState = RasterizerState.CullNone;

      foreach (EffectPass pass in effect.CurrentTechnique.Passes)
      {
        pass.Apply();

        graphicsDevice.DrawUserPrimitives(PrimitiveType.LineList, verts, 0, 1);

        effect.World = Matrix.Invert(Matrix.CreateLookAt(
          verts[1].Position,
          verts[0].Position,
          (ray.Direction != Vector3.Up) ? Vector3.Up : Vector3.Left));

        graphicsDevice.DrawUserIndexedPrimitives(PrimitiveType.LineList, arrowVerts, 0, 5, arrowIndexs, 0, 4);
      }

      //note you may wish to comment the next line out and set the RasterizerState elswehere in code 
      //rather than here for every ray draw call. 
      graphicsDevice.RasterizerState = rs;
    }
Example #29
0
    public static Texture2D Create(GraphicsDevice graphicsDevice, int width, int height, Color color)
    {
      string key = color.ToString () + width + "x" + height;
      if (textureCache.ContainsKey (key)) {
        return textureCache [key];
      }
      else {
        // create a texture with the specified size
        Texture2D texture = new Texture2D (graphicsDevice, width, height);

        // fill it with the specified colors
        Color[] colors = new Color[width * height];
        for (int i = 0; i < colors.Length; i++) {
          colors [i] = new Color (color.ToVector3 ());
        }
        texture.SetData (colors);
        textureCache [key] = texture;
        return texture;
      }
    }
Example #30
0
    /// <summary>
    /// Creates a texture of the specified color.
    /// </summary>
    /// <param name="graphicsDevice">The graphics device to use.</param>
    /// <param name="width">The width of the texture.</param>
    /// <param name="height">The height of the texture.</param>
    /// <param name="color">The color to set the texture to.</param>
    /// <returns>The newly created texture.</returns>
    public static Texture2D Create(GraphicsDevice graphicsDevice, int width, int height, Color color)
    {
      // create the rectangle texture without colors
      Texture2D texture = new Texture2D(
        graphicsDevice,
        width,
        height,
        false, //mipmap
        SurfaceFormat.Color);

      // Create a color array for the pixels
      Color[] colors = new Color[width * height];
      for (int i = 0; i < colors.Length; i++) {
        colors[i] = new Color(color.ToVector3());
      }

      // Set the color data for the texture
      texture.SetData(colors);

      return texture;
    }