/// <summary>
 /// Funkcja grajaca dzwiek krokow i zwracajaca obiekt z dzwiekiem
 /// do manualnej modyfikacji przez klienta
 /// </summary>
 /// <returns>Obiekt z dzwiekiem krokow</returns>
 public static SoundDescriptor StartSteps(SoundTypes sound, Vector3 position)
 {
   String soundName = nameFinder.FindSound(sound); //znalezienie sciezki
   SoundDescriptor soundDesc =
     new SoundDescriptor(soundCard, soundName, position, true);
   soundDesc.Play();
   soundList.Add(soundDesc);
   return soundDesc;
 }
 /// <summary>
 /// Funkcja stopujaca zadany dzwiek krokow
 /// </summary>
 /// <param name="steps">Dzwiek krokow do zastopowania</param>
 public static void StopSteps(SoundDescriptor steps)
 {
   //ustawienie opcji looping na false - dzwiek nie jest juz ciagly
   //zostanie usuniety w funkcji UpdateSoundList
   steps.Looping = false;
 }
 /// <summary>
 /// Funkcja grajaca zadany dzwiek w przestrzeni 3D
 /// </summary>
 /// <param name="sound">Typ wyliczeniowy z typem dzwieko</param>
 /// <param name="position">Wektor z pozycja w przestrzeni 3D</param>
 public static void PlaySound(SoundTypes sound, Vector3 position)
 {
   String soundName = nameFinder.FindSound(sound); //znalezienie sciezki
   SoundDescriptor soundDesc =
     new SoundDescriptor(soundCard, soundName, position, false);
   soundDesc.Play();
   soundList.Add(soundDesc);
 }