public bool PendingQuestionFormAcceptNew(PendingQuestionForm entity)
    {
      //Check permission: Admin
       PrincipalPermission permissionAdm =
      new PrincipalPermission(Thread.CurrentPrincipal.Identity.Name, "Administrator");
       permissionAdm.Demand();

       TraceCallEnterEvent.Raise();
       try
       {
      //Check required fields
      if (entity.ID.IsNull)
       throw new ArgumentNullException("PendingQuestionForm.ID", "Az elbírálandó kérdõív azonosítója nincs megadva.");
      if (entity.ProgramCategoryId.Length == 0)
       throw new ArgumentNullException("PendingQuestionForm.ProgramCategoryId",
                     "Az elbírálandó kérdõív kategóriája nincs megadva.");
      if (entity.TemplateRef.IsNull)
       throw new ArgumentNullException("PendingQuestionForm.TemplateRef", "A sablon azonosítója nincs megadva.");
      if (entity.Details.AllCount == 0)
       throw new ArgumentNullException("PendingQuestionForm.Details", "A válaszok nincsenek megadva.");
      if (entity.ProgramCategoryId.Equals("ORG"))
      {
       if (entity.OrganisationID.IsNull)
      throw new ArgumentNullException("PendingQuestionForm.OrganisationID",
                      "A szervezet azonosítója nincs megadva.");
      }
      else
      {
       if (entity.ProgramID.IsNull)
      throw new ArgumentNullException("PendingQuestionForm.ProgramID", "A program azonosítója nincs megadva.");
      }

      // Logical checks:
      PendingQuestionForm selected = base.PendingQuestionFormSelect(entity.ID);
      if (selected == null)
       throw new ApplicationException("A megadott azonosítóval nem létezik elbírálandó kérdõív.");
      if (!selected.Status.Equals(QuestionFormStatus.New_WaitingForDecision))
       throw new ApplicationException("Csak jóváhagyásra váró státuszú kérdõív bírálható el.");

      // Set properties
      DBGuid questionFormID = Guid.NewGuid();
      QuestionForm questionForm = new QuestionForm(questionFormID);
      questionForm.TemplateRef = entity.TemplateRef;

      selected.DecidedBy = Thread.CurrentPrincipal.Identity.Name;
      selected.DecidedDate = DBDateTime.Now;
      selected.Status = QuestionFormStatus.New_Accepted;
      selected.QuestionFormRef = questionFormID;
      selected.IsActual = true;
      //utolsó módosítás, és elfogadás dátuma
      questionForm.LastModifiedDate = selected.SentDate;
      questionForm.DecidedDate = selected.DecidedDate;
      questionForm.LastModifiedByUser = selected.LastModifiedByUser;
      questionForm.IsActual = true;
      //Set mail:
      string modifiedAnswers = "";
      PendingQuestionFormDetailContainer origAnswers = base.SelectChildrenByDetailOfPendingQuestionForm(entity.ID);
      TemplateDetailService templateDetailService = new TemplateDetailService(m_DataContext);
      foreach (PendingQuestionFormDetail origDetail in origAnswers.All)
      {
       string hash = origDetail.HashString();
       PendingQuestionFormDetail currentDetail = (PendingQuestionFormDetail) entity.Details[hash];
       if (currentDetail != null)
       {
      if (!origDetail.Answer.Equals(currentDetail.Answer))
      {
       TemplateDetail question =
        templateDetailService.TemplateDetailSelect(origDetail.TemplateDetailRef, origDetail.TemplateRef);
       modifiedAnswers += "Kérdés: " + question.Question + "\n";
       modifiedAnswers += " Eredeti válasz:  " + origDetail.Answer + "\n";
       modifiedAnswers += " Módosított válasz: " + currentDetail.Answer + "\n\n";
      }
       }
      }
      if (modifiedAnswers.Length == 0)
      {
       modifiedAnswers = " A jóváhagyó módosítás nélkül fogadta el a kitöltött kérdõívet.\n";
      }

      UserService userSrv = new UserService(m_DataContext);
      User sentBy = userSrv.UserSelect(selected.SentBy);
      Email mail = new Email(Guid.NewGuid());
      mail.Category = EmailCategory.QuestionFormInsertAccept;
      mail.To = sentBy.Email;

      //Subject és body lekérdezése
      string body = "";
      string subject = "";
      EmailTemplateService srvTemplate = new EmailTemplateService();
      srvTemplate.GetEmailTemplateByCode(ref subject, ref body, EmailCategory.QuestionFormInsertAccept);

      mail.Subject = subject;

      body = body.Replace("<FULL_USER_NAME>", sentBy.Name);
      body = body.Replace("<SENT_DATE>", entity.SentDate.ToString());
      body = body.Replace("<TEMPLATE_NAME>", entity.TemplateName);
      body = body.Replace("<MODIFIED_ANSWERS>", modifiedAnswers);
      mail.MailBody = body;

      // Save data to database
      EmailService emailSrv = new EmailService(m_DataContext);
      QuestionFormService questionFormService = new QuestionFormService(m_DataContext);
      ProgramQuestionFormService programQuestionFormService = new ProgramQuestionFormService(m_DataContext);
      OrganisationQuestionFormService organisationQuestionFormService =
       new OrganisationQuestionFormService(m_DataContext);
      QuestionFormDetailService questionFormDetailService = new QuestionFormDetailService(m_DataContext);
      m_DataContext.BeginNestedTran();
      try
      {
       questionFormService.QuestionFormInsert(questionForm);
       base.PendingQuestionFormUpdate(selected);

       if (entity.ProgramCategoryId.Equals("ORG"))
       {
      OrganisationQuestionForm organisationQuestionForm =
       new OrganisationQuestionForm("ORG", entity.OrganisationID, questionFormID);

      //organisationQuestionForm.QuestionFormRef = questionFormID;
      organisationQuestionFormService.OrganisationQuestionFormInsert(organisationQuestionForm);
       }
       else
       {
      ProgramQuestionForm programQuestionForm =
       new ProgramQuestionForm(entity.ProgramCategoryId, entity.ProgramID, questionFormID);
      //programQuestionForm.QuestionFormRef = questionFormID;
      programQuestionFormService.ProgramQuestionFormInsert(programQuestionForm);
       }

       foreach (PendingQuestionFormDetail pendingDetail in entity.Details.All)
       {
      QuestionFormDetail detail =
       new QuestionFormDetail(questionFormID, pendingDetail.TemplateDetailRef, entity.TemplateRef);
      detail.Answer = pendingDetail.Answer;
      detail.FreetextId = Guid.NewGuid();
      questionFormDetailService.QuestionFormDetailInsert(detail);
       }

       emailSrv.EmailInsert(mail);
       m_DataContext.CommitNested();
      }
      catch
      {
       m_DataContext.RollbackNested();
       throw;
      }

      // Sending mail:
      try
      {
       emailSrv.EmailSend(mail.ID);
      }
      catch (Exception ex)
      {
       ExceptionManager.Publish(ex);
       return false;
      }

      // Log success
      BusinessAuditEvent.Success(
       new EventParameter("PendingQuestionFormID", entity.ID.ToString()),
       new EventParameter("ProgramID", entity.ProgramID.ToString()),
       new EventParameter("OrganisationID", entity.OrganisationID.ToString())
       );
      TraceCallReturnEvent.Raise();
      return true;
       }
       catch (Exception ex)
       {
      ExceptionManager.Publish(ex);
      BusinessAuditEvent.Fail(
       new EventParameter("Exception", ex.ToString()),
       new EventParameter("PendingQuestionFormID", entity.ID.ToString()),
       new EventParameter("ProgramID", entity.ProgramID.ToString()),
       new EventParameter("OrganisationID", entity.OrganisationID.ToString())
       );
      TraceCallReturnEvent.Raise(false);
      throw;
       }
    }
    /// <summary>
    /// 
    /// </summary>
    /// <param name="programID"></param>
    /// <param name="templateID"></param>
    /// <returns></returns>
    public string GetQuestionFormAsXML(DBGuid programID, DBGuid templateID)
    {
      TraceCallEnterEvent.Raise();
       try
       {
      string result = "";

      ProgramService programService = new ProgramService(m_DataContext);
      Program program = programService.ProgramSelect(programID);
      if (program == null)
       throw new ApplicationException("Ezzel az azonosítóval nem létezik program.");

      TemplateContainer availableTemplates = TemplateSelectOfProgramPendingQuestionForm(programID);

      Template currentTemplate = (Template) availableTemplates[templateID.ToString()];
      if (currentTemplate == null)
       throw new ApplicationException("Ezzel az azonosítóval nem létezik kérdõív a megadott programhoz.");

      if (currentTemplate.Status.Equals("NWD") || currentTemplate.Status.Equals("UWD"))
      {
       throw new ApplicationException("A megadott kérdõív jóváhagyásra vár, nem módosítható.");
      }

      Template extendedTemplate = TemplateSelect(currentTemplate.ID);

      // feltöltjük a válaszokat
      PendingQuestionFormService pendingQuestionFormService = new PendingQuestionFormService(m_DataContext);
      QuestionFormService questionFormService = new QuestionFormService(m_DataContext);
      if (!currentTemplate.PendingQuestionFormID.IsNull)
      {
       PendingQuestionFormDetailContainer pendingAnswers =
      pendingQuestionFormService.SelectChildrenByDetailOfPendingQuestionForm(currentTemplate.PendingQuestionFormID);
       foreach (TemplateDetail d in extendedTemplate.Details.All)
       {
      string hash = currentTemplate.PendingQuestionFormID.ToString() + "<#>" +
             d.ID.ToString() + "<#>" +
             d.TemplateRef.ToString();
      PendingQuestionFormDetail answer = (PendingQuestionFormDetail) pendingAnswers[hash];
      if (answer != null)
      {
       d.Answer = answer.Answer;
      }
       }
      }
      else
      {
       if (!currentTemplate.QuestionFormID.IsNull)
       {
      QuestionFormDetailContainer acceptedAnswers =
       questionFormService.SelectChildrenByDetailOfQuestionForm(currentTemplate.QuestionFormID);
      foreach (TemplateDetail d in extendedTemplate.Details.All)
      {
       string hash = currentTemplate.QuestionFormID.ToString() + "<#>" +
              d.ID.ToString() + "<#>" +
              d.TemplateRef.ToString();
       QuestionFormDetail answer = (QuestionFormDetail) acceptedAnswers[hash];
       if (answer != null)
       {
        d.Answer = answer.Answer;
       }
      }
       }
      }

      // Build XML
      StringWriter sw = new StringWriter();
      XmlTextWriter xtw = new XmlTextWriter(sw);
      xtw.WriteStartElement("QuestionForm");
      xtw.WriteElementString("QuestionFormID", currentTemplate.QuestionFormID.AsXmlString);
      xtw.WriteElementString("PendingQuestionFormID", currentTemplate.PendingQuestionFormID.AsXmlString);
      xtw.WriteElementString("Status", currentTemplate.Status.AsXmlString);

      //	---	program paramétereinek beállítása
      ProgramCategoryService pcs = new ProgramCategoryService(m_DataContext);
      if (!program.ProgramCategoryRef.IsNull)
      {
       ProgramCategory pc = pcs.ProgramCategorySelect(program.ProgramCategoryRef);
       if (pc != null) program.ProgramCategoryName = pc.Name;
      }

      OrganisationService os = new OrganisationService(m_DataContext);
      if (!program.OrganisationRef.IsNull)
      {
       Organisation org = os.OrganisationSelect(program.OrganisationRef);
       if (org != null) program.OrganisationName = org.Name;
      }

      xtw.WriteRaw(program.AsXmlString);
      string templateXML = ConvertTemplateToXML(extendedTemplate);
      xtw.WriteRaw(templateXML);

      xtw.WriteEndElement();

      result = sw.ToString();

      TraceCallReturnEvent.Raise();
      return result;
       }
       catch (Exception ex)
       {
      ExceptionManager.Publish(ex);
      TraceCallReturnEvent.Raise(false);
      throw;
       }
    }