Example #1
0
 public void ZwiadowcaAkcja(Instancje instancja, int licznik)
 {
   if (instancja.czasZwiadowcy == 0)
   {
     if (instancja.licznikZwiadowca < licznik)
     {
       if (o2.zwiadowca.liczebnoscAtakujacych == 1)
       {
         o2.zwiadowca.liczebnoscAtakujacych--;
         instancja.akcjaZwiadowca = true;
         o1.timerZwiadowca.Start();
         MessageBox.Show("Wysłałeś zwiadowcę.");
       }
       else
       {
         MessageBox.Show("Potrzebujesz zwiadowcy!");
       }
     }
     else
     {
       MessageBox.Show("Nie ma takiej potrzeby :)");
     }
   }
   else
   {
     MessageBox.Show("Już wysłałeś zwiadowcę.");
   }
 }
Example #2
0
 public void Ruch(Instancje instancja, int czas1, int czas2, Point point)
 {
   if (instancja.czasWroga > czas1 && instancja.czasWroga <= czas2)
   {
     pictureBoxRuchWroga.Visible = true;
     var o = Properties.Resources.ResourceManager.GetObject(instancja.obrazekDol);
     pictureBoxRuchWroga.BackgroundImage = (Image)o;
     pictureBoxRuchWroga.Location    = new Point(point.X, point.Y);
   }
 }
Example #3
0
    public void WojnaAkcja(Instancje instancja)
    {
      if (instancja.akcjaWrog)
      {
        instancja.czasWroga++;

        if (instancja.czasWroga == 1)
        {
          textBoxInformacja.AppendText("Armia z " + instancja.nazwa + " zmierza w kierunku osady!");
          textBoxInformacja.AppendText(Environment.NewLine);
        }
        else if (instancja.czasWroga == instancja.czasRuchuWrogow)
        {
          instancja.akcjaWrog = false;
          instancja.czasWroga = 0;
          var o = Properties.Resources.ResourceManager.GetObject(instancja.obrazekDol);
          pictureBoxWrog.Image  = (Image)o;
          pictureBoxWrog.Visible = true;
          MessageBox.Show("Zostałeś zaatakowany przez " + instancja.nazwa + "!");
        }
      }
    }
Example #4
0
 public string InformacjaNaTematPrzeciwnika(Instancje instancja, int poziom, Przeciwnicy wrog, int ilosc, string styl)
 {
   return("W " + instancja.nazwa + " na poziomie " + poziom + " znajdziesz: " + Environment.NewLine + Environment.NewLine + wrog.nazwa + ":" + Environment.NewLine + "Sztuk: " + ilosc + Environment.NewLine +
      "Atak jednostkowy: " + wrog.atak + Environment.NewLine + "Obrona jednostkowa: " + wrog.obronaDomyslna + Environment.NewLine + "PZ jednostkowe: " + wrog.PZ + Environment.NewLine +
      "Styl walki: " + styl + Environment.NewLine + Environment.NewLine);
 }
Example #5
0
 public string InformacjaNaTematInstancji(Instancje instancja, Przeciwnicy wrog1, Przeciwnicy wrog2, Przeciwnicy wrog3, Przeciwnicy wrog4, Przeciwnicy wrog5)
 {
   return("W instancji " + instancja.nazwa + " znajdziesz przeciwników takich jak: " + wrog1.nazwa + ", " + wrog2.nazwa + ", " + wrog3.nazwa + ", " + wrog4.nazwa + ", "
      + wrog5.nazwa + "." + Environment.NewLine + Environment.NewLine);
 }