Пример #1
0
 private void btnMaresteCerinta_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   FrmAfisareMarita window = new FrmAfisareMarita("Cerinţă problemă", "");
   window.SetText(txtCerintaProblema.Text);
   window.ShowDialog();
 }
Пример #2
0
 private void btnMaresteSursa_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   FrmAfisareMarita window = new FrmAfisareMarita("Cod sursă problemă", "C++.NET");
   window.SetText(txtSursaProblema.Text);
   window.ShowDialog();
 }