Exemplo n.º 1
0
 private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   if (txtAdi.Text.Trim() != "" && txtSoyadi.Text.Trim() != "" && txtTelefon.Text.Trim() != "")
   {
     cMusteri m = new cMusteri();
     if (m.MusteriVarmi(txtAdi.Text, txtSoyadi.Text, txtTelefon.Text))
     {
       MessageBox.Show("Girdiğiniz müşteri zaten kayıtlı!");
       txtAdi.Focus();
     }
     else
     {
       m.MusteriAd = txtAdi.Text;
       m.MusteriSoyad = txtSoyadi.Text;
       m.Telefon = txtTelefon.Text;
       m.Adres = txtAdres.Text;
       if (m.MusteriEkle(m))
       {
         MessageBox.Show("Müşteri Bilgileri eklendi.");
         m.MusterileriGetir(lvMusteriler);
         btnKaydet.Enabled = false;
         Temizle();
       }
       else { MessageBox.Show("Müşteri Bilgileri kayıt edilemedi."); }
     }
   }
 }
Exemplo n.º 2
0
 private void btnSil_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   if (MessageBox.Show("Silmek İstiyor musunuz?", "SİLİNSİN Mİ?", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
   {
     cMusteri m = new cMusteri();
     bool Sonuc = m.MusteriSil(Convert.ToInt32(txtMusteriNo.Text));
     if (Sonuc)
     {
       MessageBox.Show("Müşteri Bilgileri silindi.");
       m.MusterileriGetir(lvMusteriler);
       btnDegistir.Enabled = false;
       btnSil.Enabled = false;
       Temizle();
     }
   }
 }
Exemplo n.º 3
0
 public bool MusteriEkle(cMusteri m)
 {
   bool Sonuc = false;
   SqlCommand comm = new SqlCommand("insert into Musteriler (MusteriAd, MusteriSoyad, Telefon, Adres) values(@MusteriAd, @MusteriSoyad, @Telefon, @Adres)", conn);
   comm.Parameters.Add("@MusteriAd", SqlDbType.VarChar).Value = m._musteriAd;
   comm.Parameters.Add("@MusteriSoyad", SqlDbType.VarChar).Value = m._musteriSoyad;
   comm.Parameters.Add("@Telefon", SqlDbType.VarChar).Value = m._telefon;
   comm.Parameters.Add("@Adres", SqlDbType.VarChar).Value = m._adres;
   if (conn.State == ConnectionState.Closed) conn.Open();
   try
   {
     Sonuc = Convert.ToBoolean(comm.ExecuteNonQuery()); //hata çıkabilecek kodu try içinde çalıştırıyoruz.
   }
   catch (SqlException ex) //Hata durumunda programın çalışması catch bloğuna düşecektir.
   {
     string hata = ex.Message;
   }
   finally { conn.Close(); } //Hata olsun olmasın mutlaka Finally bloğu çalışır.
   return Sonuc;
 }
Exemplo n.º 4
0
 private void btnDegistir_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   if (txtAdi.Text.Trim() != "" && txtSoyadi.Text.Trim() != "" && txtTelefon.Text.Trim() != "")
   {
     cMusteri m = new cMusteri();
     m.MusteriNo = Convert.ToInt32(txtMusteriNo.Text);
     m.MusteriAd = txtAdi.Text;
     m.MusteriSoyad = txtSoyadi.Text;
     m.Telefon = txtTelefon.Text;
     m.Adres = txtAdres.Text;
     if (m.MusteriGuncelle(m))
     {
       MessageBox.Show("Müşteri Bilgileri güncellendi.");
       m.MusterileriGetir(lvMusteriler);
       btnDegistir.Enabled = false;
       btnSil.Enabled = false;
       Temizle();
     }
     else { MessageBox.Show("Müşteri Bilgileri kayıt edilemedi."); }
   }
 }
Exemplo n.º 5
0
 private void txtAdaGore_TextChanged(object sender, EventArgs e)
 {
   cMusteri m = new cMusteri();
   m.MusterileriGetirByAdaGore(txtAdaGore.Text, lvMusteriler);
 }
Exemplo n.º 6
0
 private void frmMusteriler_Load(object sender, EventArgs e)
 {
   this.Top = 0;
   this.Left = 0;
   cMusteri m = new cMusteri();
   m.MusterileriGetir(lvMusteriler);
 }