Exemplo n.º 1
0
    // ファイルからテキストを読み出し。
    //     1     2     3     4     5     6     7     8     9     0     1     1     2 
    //01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
    //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    //     Observed | Rel. |  Aki  | Acc. |     Ei      Ek     | Lower level | Upper level | gi  gk |Type|
    //     Wavelength | Int. |  s^-1  |   |    (eV)     (eV)    |-------------|-------------|      |  |
    //     Air (nm) | (?) |      |   |                 | J      | J      |      |  |
    //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    //          |    |      |   |                 |       |       |      |  |
    //     477.175  |  200 | 7.97e+05 | C  |  7.487795  -  10.085369  | 2      | 2      |  5 - 5  |  |


    private void ReadAtomData(string fn)
    {
      using (StreamReader r = new StreamReader(fn))  //@"OI.txt"
      using (StreamWriter w = new StreamWriter(fn+".txt"))  //@"OI.txt"
      {
        double d;
        string line="", s, s1;

        // 先頭1行基本データ取得
        // E0[eV] g0 原子番号 中性・イオン 呼び名
        line = r.ReadLine();
        string[] stArrayData = line.Split(' ');

        int atomic_num = int.Parse(stArrayData[2]);
        int state = int.Parse(stArrayData[3]);

        atomdata[atomic_num].atomic_number = atomic_num;
        atomdata[atomic_num].state = state;
        atomdata[atomic_num].e0 = double.Parse(stArrayData[0]);
        atomdata[atomic_num].g0 = int.Parse(stArrayData[1]);
        atomdata[atomic_num].name = stArrayData[4];

        // 先頭6行スキップ
        for (int i = 0; i < 6; i++)
        {
          line = r.ReadLine();
          //richTextBox1.AppendText(line);
        }
        while ((line = r.ReadLine()) != null) // 1行ずつ読み出し。
        {
          Level_Data levdata = new Level_Data();
          Line_Data lid = new Line_Data();
          string[] linesp = line.Split('|');
          // wavelenth
          if (double.TryParse(linesp[0], out d))
          {
            levdata.Wavelength = d;
            lid.Wavelength = d;
            lid.photon_number = 0;
          }
          else
          {
            continue;
          }
          // Aki
          if (double.TryParse(linesp[2], out d))
          {
            levdata.Aki = d;
          }
          // Ei
          string[] linesp2 = linesp[4].Split('-');
          if (double.TryParse(linesp2[0], out d))
          {
            levdata.Ei = d;
          }
          // Ek
          s = linesp2[1];
          s1 = s.Replace("[", " ").Replace("]", " ");
          if (double.TryParse(s1, out d))
          {
            levdata.Ek = d;
          }
          // gi
          linesp2 = linesp[7].Split('-');
          if (double.TryParse(linesp2[0], out d))
          {
            levdata.gi = d;
          }
          // gk
          if (double.TryParse(linesp2[1], out d))
          {
            levdata.gk = d;
          }

          if (state == 0)
          {
            atomdata[atomic_num].add(levdata);
            atomdata[atomic_num].add(lid);
            w.WriteLine(atomdata[atomic_num].leveldata.Last().Print());
          }
          else if (state == 1)
          {
            atomdata[atomic_num].ionization_energy = double.Parse(stArrayData[0]);
            atomdata[atomic_num].add_2(levdata);
            atomdata[atomic_num].add_2(lid);
            w.WriteLine(atomdata[atomic_num].leveldata_2.Last().Print());
          }
        }
        foreach (Level_Data ld in atomdata[atomic_num].leveldata)
        {
          //w.WriteLine(ld.Print());  //richTextBox1.AppendText(line);
        }
        richTextBox1.AppendText(atomic_num.ToString() + ": " + atomdata[atomic_num].leveldata[0].Print() + "\n");
      }
    }
Exemplo n.º 2
0
 public void add(Line_Data d)
 {
   linedata.Add(d);
 }
Exemplo n.º 3
0
 public void add_2(Line_Data d)
 {
   linedata_2.Add(d);
 }