Exemplo n.º 1
0
    private static void WipeAllDatabaseData(IDataWipe dataWipe, IManagerDataAccess managerDataAccess)
    {
      try
      {
        IEnumerable<Order> orders = managerDataAccess.GetOrders();
        foreach (Order order in orders)
        {
          Console.Write("=> Erasing Order Id = {0}...", order.Id);
          if (dataWipe.WipeOrder(order.Id))
            Console.WriteLine("Done.");
          else
            Console.WriteLine(" *** Error !!!");
        }

        IEnumerable<MenuItem> menuItems = managerDataAccess.GetMenuItems();
        foreach (MenuItem menuItem in menuItems)
        {
          Console.Write("=> Erasing MenuItem Id = {0}...", menuItem.Id);
          if (dataWipe.WipeMenuItem(menuItem.Id))
            Console.WriteLine("Done.");
          else
            Console.WriteLine(" *** Error !!!");
        }

        IEnumerable<MenuItemCategory> menuItemCategories = managerDataAccess.GetMenuItemCategories();
        foreach (MenuItemCategory menuItemCategory in menuItemCategories)
        {
          Console.Write("=> Erasing MenuItemCategory Id = {0}...", menuItemCategory.Id);
          if (dataWipe.WipeMenuItemCategory(menuItemCategory.Id))
            Console.WriteLine("Done.");
          else
            Console.WriteLine(" *** Error !!!");
        }

        IEnumerable<Table> tables = managerDataAccess.GetTables();
        foreach (Table table in tables)
        {
          Console.Write("=> Erasing Table Id = {0}...", table.Id);
          if (dataWipe.WipeTable(table.Id))
            Console.WriteLine("Done.");
          else
            Console.WriteLine(" *** Error !!!");
        }

        IEnumerable<WaiterContext> waiters = managerDataAccess.GetWaiters();
        foreach (WaiterContext waiterContext in waiters)
        {
          Console.Write("=> Erasing Waiter Id = {0}... ", waiterContext.Id);
          if (dataWipe.WipeWaiter(waiterContext.Id))
            Console.WriteLine("Done.");
          else
            Console.WriteLine(" **** Error !!!");
        }
      }
      catch(Exception e)
      {
        Console.WriteLine(" *** Error erasing data...");
        Console.WriteLine(e.Message);
        Console.WriteLine(e.InnerException != null ? e.InnerException.Message : String.Empty);
      }
    }
Exemplo n.º 2
0
    private static void DatabaseDataFill(IDataWipe dataWipe, IManagerDataAccess managerDataAccess)
    {
      try
      {
        string catName1 = "Napoje wysokoprocentowe";
        string catDescription1 = "Kiedy piwo po prostu nie wystarcza.";
        Console.Write("=> Adding MenuItemCategory Name = {0}, Description = {1}...", catName1, catDescription1);
        MenuItemCategory cat1 = managerDataAccess.AddMenuItemCategory(catName1, catDescription1);
        Console.WriteLine("Done.");

        string catName2 = "Napoje niskoprocentowe";
        string catDescription2 = "Każda okazja jest dobra.";
        Console.Write("=> Adding MenuItemCategory Name = {0}, Description = {1}...", catName2, catDescription2);
        MenuItemCategory cat2 = managerDataAccess.AddMenuItemCategory(catName2, catDescription2);
        Console.WriteLine("Done.");

        string catName3 = "Napoje bezalkoholowe";
        string catDescription3 = "Przegrałeś zakład albo musisz prowadzić.";
        Console.Write("=> Adding MenuItemCategory Name = {0}, Description = {1}...", catName3, catDescription3);
        MenuItemCategory cat3 = managerDataAccess.AddMenuItemCategory(catName3, catDescription3);
        Console.WriteLine("Done.");

        string menuItemName1 = "DeLuxe 55%";
        string menuItemDescription1 = "Wykwintny destylat ziem wschodnich.";
        Money menuItemPrice1 = new Money() { Amount = 25f, Currency = "PLN" };
        Console.Write("=> Adding MenuItem Name = {0}, Description = {1}, Category = {2}, Price = {3} {4}...", menuItemName1, menuItemDescription1, catName1, menuItemPrice1.Amount, menuItemPrice1.Currency);
        MenuItem menuItem1 = managerDataAccess.AddMenuItem(menuItemName1, menuItemDescription1, cat1.Id, menuItemPrice1);
        Console.WriteLine("Done.");

        string menuItemName2 = "Ciociosan";
        string menuItemDescription2 = "Ni to piwo, ni to wino...";
        Money menuItemPrice2 = new Money() { Amount = 8f, Currency = "PLN" };
        Console.Write("=> Adding MenuItem Name = {0}, Description = {1}, Category = {2}, Price = {3} {4}...", menuItemName2, menuItemDescription2, catName2, menuItemPrice2.Amount, menuItemPrice2.Currency);
        MenuItem menuItem2 = managerDataAccess.AddMenuItem(menuItemName2, menuItemDescription2, cat2.Id, menuItemPrice2);
        Console.WriteLine("Done.");

        string menuItemName3 = "Napój o smaku pomarańczowopodobnym";
        string menuItemDescription3 = "Szczerze, nie polecamy ...";
        Money menuItemPrice3 = new Money() { Amount = 2f, Currency = "PLN" };
        Console.Write("=> Adding MenuItem Name = {0}, Description = {1}, Category = {2}, Price = {3} {4}...", menuItemName3, menuItemDescription3, catName3, menuItemPrice3.Amount, menuItemPrice3.Currency);
        MenuItem menuItem3 = managerDataAccess.AddMenuItem(menuItemName3, menuItemDescription3, cat3.Id, menuItemPrice3);
        Console.WriteLine("Done.");

        int tableNumber1 = 1;
        string tableDescription1 = "Ten ładny od razu przy wyjściu";
        Console.Write("=> Adding Table Number {0}, Description = {1}...", tableNumber1, tableDescription1);
        Table table1 = managerDataAccess.AddTable(tableNumber1, tableDescription1);
        Console.WriteLine("Done.");

        int tableNumber2 = 2;
        string tableDescription2 = "Ten mniej ładny stojący na środku pomieszczenia";
        Console.Write("=> Adding Table Number {0}, Description = {1}...", tableNumber2, tableDescription2);
        Table table2 = managerDataAccess.AddTable(tableNumber2, tableDescription2);
        Console.WriteLine("Done.");

        int tableNumber3 = 3;
        string tableDescription3 = "Ta ledwo trzymająca się kupy sterta desek stojąca przy toaletach.";
        Console.Write("=> Adding Table Number {0}, Description = {1}...", tableNumber3, tableDescription3);
        Table table3 = managerDataAccess.AddTable(tableNumber3, tableDescription3);
        Console.WriteLine("Done.");

        string waiter1FirstName = "Iron";
        string waiter1LastName = "Man";
        string waiter1Login = "ironman";
        string waiter1Password = "tardis";
        Console.Write("=> Adding Waiter First name = {0}, Last name = {1}, Login = {2}, Password = {3}...", waiter1FirstName, waiter1LastName, waiter1Login, waiter1Password);
        WaiterContext waiter1 = managerDataAccess.AddWaiter(waiter1FirstName, waiter1LastName, waiter1Login, waiter1Password);
        Console.WriteLine("Done.");

        string waiter2FirstName = "Captain";
        string waiter2LastName = "America";
        string waiter2Login = "captainamerica";
        string waiter2Password = "shield";
        Console.Write("=> Adding Waiter First name = {0}, Last name = {1}, Login = {2}, Password = {3}...", waiter2FirstName, waiter2LastName, waiter2Login, waiter2Password);
        WaiterContext waiter2 = managerDataAccess.AddWaiter(waiter2FirstName, waiter2LastName, waiter2Login, waiter2Password);
        Console.WriteLine("Done.");

        string waiter3FirstName = "Jan";
        string waiter3LastName = "Zagłoba";
        string waiter3Login = "zagloba";
        string waiter3Password = "zacnymiod";
        Console.Write("=> Adding Waiter First name = {0}, Last name = {1}, Login = {2}, Password = {3}...", waiter3FirstName, waiter3LastName, waiter3Login, waiter3Password);
        WaiterContext waiter3 = managerDataAccess.AddWaiter(waiter3FirstName, waiter3LastName, waiter3Login, waiter3Password);
        Console.WriteLine("Done.");
      }
      catch(Exception e)
      {
        Console.Write(" *** An error Occured. Wiping database...");
        Console.WriteLine(e.Message);
        Console.WriteLine(e.InnerException != null ? e.InnerException.Message : String.Empty);
        WipeAllDatabaseData(dataWipe, managerDataAccess);
        Console.WriteLine("Done.");
      }
    }
Exemplo n.º 3
0
 public WaiterDataModel(IManagerDataAccess managerDataAccess)
 {
   _managerDataAccess = managerDataAccess;
 }
Exemplo n.º 4
0
 public TableDataModel(IManagerDataAccess managerDataAccess)
 {
   _managerDataAccess = managerDataAccess;
 }
 public CredentialsDataModel(IManagerDataAccess managerDataAccess)
 {
   _managerDataAccess = managerDataAccess;
   _managerDataAccess.SetCredentialDataModel(this);
   UserContext = null;
 }
Exemplo n.º 6
0
    public void TestInitialize()
    {
      //Upewnienie, że baza posiada najnowszy model danych
      Database.SetInitializer(new MigrateDatabaseToLatestVersion<DataAccessProvider, Configuration>());

      var dataAccessClass = new DataAccessClass();
      managerDataAccess = dataAccessClass;
      waiterDataAccess = dataAccessClass;
      clientDataAccess = dataAccessClass;
      dataWipe = dataAccessClass;
    }
Exemplo n.º 7
0
 public MenuDataModel(IManagerDataAccess managerDataAccess)
 {
   _managerDataAccess = managerDataAccess;
 }