Esempio n. 1
0
    private void clbYapilacaklarListesi_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (clbYapilacaklarListesi.SelectedIndex == -1)
      {
        return;
      }
      ToDoListItem gorev = (ToDoListItem)clbYapilacaklarListesi.SelectedItem;

      txtYeniGörev.Text = gorev.GorevMetni;
    }
Esempio n. 2
0
    private void btnYeni_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ToDoListItem yeniGorev = new ToDoListItem()
      {
        Id     = Guid.NewGuid(),
        GorevMetni = txtYeniGörev.Text,
        Tamamlandi = false,
      };

      this.Gorevlerim.Add(yeniGorev);
      this.clbYapilacaklarListesi.Items.Add(yeniGorev);
    }
Esempio n. 3
0
    private void btnYeni_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();

      string    text   = txtYeniGörev.Text;
      ToDoListItem yeniGorev = new ToDoListItem()
      {
        Id     = Guid.NewGuid(),
        GorevMetni = text,
        Tamamlandi = false,
      };

      this.Gorevlerim.Add(yeniGorev);
      this.clbYapilacaklarListesi.Items.Add(yeniGorev);

      string   kayit = "insert into Yapilacaklar(Görev) values (@görev)";
      SqlCommand komut = new SqlCommand(kayit, baglanti);

      komut.Parameters.AddWithValue("@görev", text);
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("Yeni Göreviniz Veritabanına Eklendi.");
    }
Esempio n. 4
0
    private void btnDüzelt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ToDoListItem gorev = (ToDoListItem)clbYapilacaklarListesi.SelectedItem;

      gorev.GorevMetni = txtYeniGörev.Text;
    }