Esempio n. 1
0
    protected void SifirlaBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Password Web Service Read
      PasswordWebReference.PasswordOperations ws = new PasswordWebReference.PasswordOperations();
      PasswordWebReference.ZPassword     arr = ws.getPasswordQ(UpdateUserName);

      //Questions and Answers encryption for security
      SoruTxt = CreatCrypto(GuvSorTxt.Text);
      CevapTxt = CreatCrypto(GuvCevTxt.Text);

      if (SoruTxt == arr.Question1 || SoruTxt == arr.Question2 || SoruTxt == arr.Question3)
      {
        if (CevapTxt == arr.Answer1 || CevapTxt == arr.Answer2 || CevapTxt == arr.Answer3)
        {
          SifrePnl.Visible = true;
        }
        else
        {
          //Cevap Hatalı
        }
      }
      else
      {
        //Soru Hatalı
      }
    }
Esempio n. 2
0
    protected void KaydetBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (UpdateUserName == UserNameTxt.Text)
      {
        if (GuvSorTxt1.Text != "" && GuvCevTxt1.Text != "" && GuvSorTxt2.Text != "" && GuvCevTxt2.Text != "" && GuvSorTxt3.Text != "" && GuvCevTxt3.Text != "")
        {
          //Questions and Answers encryption for security
          UserQuestion1 = CreatCrypto(GuvSorTxt1.Text);
          UserQuestion2 = CreatCrypto(GuvSorTxt2.Text);
          UserQuestion3 = CreatCrypto(GuvSorTxt3.Text);

          //Questions and Answers encryption for security
          UserAnswer1 = CreatCrypto(GuvCevTxt1.Text);
          UserAnswer2 = CreatCrypto(GuvCevTxt2.Text);
          UserAnswer3 = CreatCrypto(GuvCevTxt3.Text);

          //Password Web Service Read
          PasswordWebReference.PasswordOperations ws = new PasswordWebReference.PasswordOperations();
          ws.setPasswordQ(UpdateUserName, UserQuestion1, UserQuestion2, UserQuestion3, UserAnswer1, UserAnswer2, UserAnswer3);

          GuvSorTxt1.Text = ""; GuvSorTxt2.Text = ""; GuvSorTxt3.Text = "";
          GuvCevTxt1.Text = ""; GuvCevTxt2.Text = ""; GuvCevTxt3.Text = "";

          HataLb.Text = "Güvenlik sorularınız başarılı bir şekilde değiştirilmiştir.";
        }

        else
        {
          HataLb.Text = "Lüfren tüm alanları doldurunuz.";
        }
      }
      else
      {
        HataLb.Text = "Bu işlemi yanlızca kendi bilgisayarınızdan yapabilirsiniz.";
      }
    }