Esempio n. 1
0
    public void SetSite()
    {
      // Create the package
      IVsPackage package = new TrimSpacesPackage() as IVsPackage;
      Assert.IsNotNull(package, "The object does not implement IVsPackage");

      // Create a basic service provider
      OleServiceProvider serviceProvider = OleServiceProvider.CreateOleServiceProviderWithBasicServices();

      // Site the package
      Assert.AreEqual(0, package.SetSite(serviceProvider), "SetSite did not return S_OK");

      // Unsite the package
      Assert.AreEqual(0, package.SetSite(null), "SetSite(null) did not return S_OK");
    }
Esempio n. 2
0
 public void IsIVsPackage()
 {
   TrimSpacesPackage package = new TrimSpacesPackage();
   Assert.IsNotNull(package as IVsPackage, "The object does not implement IVsPackage");
 }
Esempio n. 3
0
 public void CreateInstance()
 {
   TrimSpacesPackage package = new TrimSpacesPackage();
 }