Esempio n. 1
0
    public SeriesListForm(HauliDBHandler dbHandler)
    {
      InitializeComponent();

      // TODO: Complete member initialization
      this.dbHandler = dbHandler;

        // seuraList = new List<SeuraListLine>();

      seuraList = dbHandler.getSeuraList();

      idColumn.AspectGetter = delegate(object x) { return ((SeuraListLine)x).Id; };

      lyhenneColumn.AspectGetter = delegate(object x) { return ((SeuraListLine)x).Lyhenne; };
      lyhenneColumn.AspectPutter = delegate(object x, object newValue) { ((SeuraListLine)x).Lyhenne = newValue.ToString(); };

      kokoNimiColumn.AspectGetter = delegate(object x) { return ((SeuraListLine)x).KokoNimi; };
      kokoNimiColumn.AspectPutter = delegate(object x, object newValue) { ((SeuraListLine)x).KokoNimi = newValue.ToString(); };

      alueColumn.AspectGetter = delegate(object x) { return ((SeuraListLine)x).Alue; };
      alueColumn.AspectPutter = delegate(object x, object newValue) { ((SeuraListLine)x).Alue = newValue.ToString(); };

      buttonColumn.DisplayIndex = 4;
      buttonColumn.ImageGetter = delegate(object row)
      {
          return 1;
      };
      buttonColumn.Tag = "buttonColumn";

      refresSeriesListView();
    }
Esempio n. 2
0
    public RoundScheduleView(HauliDBHandler dbHandler, string tc, string rd, bool dayTwo, string startingHday1, string startingMday1, string startingHday2, string startingMday2)
    {
      this.dbHandler = dbHandler;
      InitializeComponent();

      if (tc.Trim() != "")
        this.trackCount = Convert.ToInt32(tc);

      if (rd.Trim() != "")
        this.roundDuration = Convert.ToDouble(rd);

      if (startingHday1.Trim() != "")
        this.startingHourDay1 = Convert.ToDouble(startingHday1);

      if (startingHday2.Trim() != "")
        this.startingHourDay2 = Convert.ToDouble(startingHday2);

      if (startingMday1.Trim() != "")
        this.startingMinuteDay1 = Convert.ToDouble(startingMday1);

      if (startingMday2.Trim() != "")
        this.startingMinuteDay2 = Convert.ToDouble(startingMday2);

      HauliColors colors = new HauliColors();
      roundColors = colors.GetColors();

      List<object> tiedot = new List<object>();
      tiedot = dbHandler.getMainInfo();

      for (int i = 0; i < tiedot.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine(tiedot[i].ToString());
        Console.WriteLine(tiedot.Count);
      }

      if (tiedot.Count < 7)
        day2Enabled = false;
      else
        day2Enabled = true;

      if (!day2Enabled)
        TabControl.TabPages.Remove(tabPage2);

      rataComboBox.Text = Convert.ToString((int)tiedot[3]);
      eraComboBox.Text = Convert.ToString((int)tiedot[4]);

      InitializeView();
      initializeTimeColumns();
      AutoArrangeRoundList();
      initializeTrackListViews();
    }
Esempio n. 3
0
    /// <summary>
    /// MainUIform-konstruktori, joka alustaa käyttöliittymäkomponentit ja
    /// tietokannanmuokkausluokan.
    /// </summary>
    public MainUIform()
    {
      InitializeComponent();
      rataComboBox.Text = "1";
      eraComboBox.Text = "15";
      //Tarkistetaan tietokanta
      try
      {
        dbHandler = new HauliDBHandler();

        if (!File.Exists("ObjectListView.dll"))
          throw new HauliException("Tiedostoa ObjectListView.dll ei löytynyt");
      }
      catch (HauliException e)
      {
        MessageBox.Show(e.Message, "Virhe", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        this.Close();
      }

      // Hae kannasta näytettävää kamaa pääikkunaan
      getMainInfo();
    }
Esempio n. 4
0
    public TeamListForm(HauliDBHandler dbHandler)
    {
      InitializeComponent();

      this.dbHandler = dbHandler;

      teamList = new List<TeamListLine>();

      teamList = dbHandler.getTeamList();

      idColumn.AspectGetter = delegate(object x) { return ((TeamListLine)x).Id; };

      teamColumn.AspectGetter = delegate(object x) { return ((TeamListLine)x).Joukkue; };
      teamColumn.AspectPutter = delegate(object x, object newValue) { ((TeamListLine)x).Joukkue = newValue.ToString(); };

      buttonColumn.DisplayIndex = 2;
      buttonColumn.ImageGetter = delegate(object row)
      {
        return 1;
      };
      buttonColumn.Tag = "buttonColumn";

      refresTeamListView();
    }
Esempio n. 5
0
    public ContestantListForm(HauliDBHandler dbHandler)
    {
      InitializeComponent();
      this.dbHandler = dbHandler;

      AutoCompleteStringCollection seuraAutoCompleteCollection = new AutoCompleteStringCollection();
      AutoCompleteStringCollection joukkueAutoCompleteCollection = new AutoCompleteStringCollection();
      seuraList = new List<string>();
      sarjaList = new List<string>();

      moveHandCursor = new Cursor("Resources/move.cur");

      seuraList = dbHandler.getSeuraBox();

      seuraAutoCompleteCollection.AddRange(seuraList.ToArray());
      seuraComboBox.AutoCompleteCustomSource = seuraAutoCompleteCollection;
      seuraComboBox.Items.AddRange(seuraList.ToArray());

      sarjaList = dbHandler.getSarjaBox();

      joukkueList = dbHandler.getJoukkueBox();

      joukkueAutoCompleteCollection.AddRange(joukkueList.ToArray());
      joukkueComboBox.AutoCompleteCustomSource = seuraAutoCompleteCollection;
      joukkueComboBox.Items.AddRange(joukkueList.ToArray());

      sarjaComboBox.Items.AddRange(sarjaList.ToArray());
      sarjaComboBox.Text = sarjaList[0];

      objectListView1.DragSource = new SimpleDragSource();

      RearrangingDropSink dropsink = new RearrangingDropSink(true);
      dropsink.FeedbackColor = Color.Black;
      objectListView1.DropSink = dropsink;

      contestantList = new List<ContestantListLine>();
      contestantList = dbHandler.getContestant();

      /*
      contestantList.Add(new RoundDivider(false, 1, "Erä"));

      contestantList.Add(new Contestant(generateId(), "Teppo", "Töppönen", "OSH", "Y", "Jouko-poukot"));
      contestantList.Add(new Contestant(generateId(), "Aeppo", "Töppönen", "OSH", "Y", "Ninja-pinjat"));
      contestantList.Add(new Contestant(generateId(), "Beppo", "Töppönen", "OSH", "Y", "Jouko-poukot"));
      contestantList.Add(new Contestant(generateId(), "Ceppo", "Töppönen", "OSH", "Y", ""));
      contestantList.Add(new RoundDivider(false, 2, "Erä"));
      contestantList.Add(new Contestant(generateId(), "Deppo", "Töppönen", "OSH", "Y", ""));
      contestantList.Add(new Contestant(generateId(), "Eeppo", "Töppönen", "OSH", "Y", "Jouko-poukot"));
      contestantList.Add(new Contestant(generateId(), "Feppo", "Töppönen", "OSH", "Y", ""));
      contestantList.Add(new Contestant(generateId(), "Geppoliina", "Töppönen", "OSH", "N", "Ninja-pinjat"));
      contestantList.Add(new RoundDivider(false, 3, "Erä"));
      contestantList.Add(new Contestant(generateId(), "Heppo", "Töppönen", "OSH", "Y", "Ninja-pinjat"));
      contestantList.Add(new Contestant(generateId(), "Ieppo", "Töppönen", "OSH", "Y", ""));
      contestantList.Add(new Contestant(generateId(), "Jeppoliina", "Töppönen", "OSH", "N", "Jouko-poukot"));
      contestantList.Add(new Contestant(generateId(), "Keppo", "Töppönen", "OSH", "Y", ""));
      contestantList.Add(new RoundDivider(false, 4, "Erä"));
      contestantList.Add(new Contestant(generateId(), "Zeppo", "Töppönen", "OSH", "Y", ""));
      */

      idColumn.AspectGetter = delegate(object x) { return ((ContestantListLine)x).Id; };

      grabColumn.AspectGetter = delegate(object x) { return " "; };

      nameColumn.AspectGetter = delegate(object x) { return ((ContestantListLine)x).FullName; };
      nameColumn.AspectPutter = delegate(object x, object newValue) { ((ContestantListLine)x).FullName = newValue.ToString(); };

      seuraColumn.AspectGetter = delegate(object x) { return ((ContestantListLine)x).Seura; };
      seuraColumn.AspectPutter = delegate(object x, object newValue) { ((ContestantListLine)x).Seura = newValue.ToString(); };

      sarjaColumn.AspectGetter = delegate(object x) { return ((ContestantListLine)x).Sarja; };
      sarjaColumn.AspectPutter = delegate(object x, object newValue) { ((ContestantListLine)x).Sarja = newValue.ToString(); };

      joukkueColumn.AspectGetter = delegate(object x) { return ((ContestantListLine)x).Team; };
      joukkueColumn.AspectPutter = delegate(object x, object newValue) { ((ContestantListLine)x).Team = newValue.ToString(); };

      grabColumn.DisplayIndex = 1;
      grabColumn.ImageGetter = delegate(object row)
      {
        if (((ContestantListLine)row) is RoundDivider)
          return -1;
        else
          return 3;

      };
      grabColumn.Tag = "grabColumn";

      buttonColumn1.ImageGetter = delegate(object row)
      {
        if (!(((ContestantListLine)row) is RoundDivider))
          return 0;
        else
          return 2;

      };
      buttonColumn1.Tag = "buttonColumn1";

      buttonColumn2.ImageGetter = delegate(object row)
      {
        if (!(((ContestantListLine)row) is RoundDivider) || (((ContestantListLine)row).Id > 1))
          return 1;
        else
          return -1;
      };
      buttonColumn2.Tag = "buttonColumn2";

      objectListView1.SetObjects(contestantList);
      countRoundSizes();

      tallennettu = true;
    }