public void Add(Borrow wyp)
 {
     wypozyczenia.Add(wyp);
 }
 public void Remove(Borrow wyp)
 {
     wypozyczenia.Remove(wyp);
 }