public void AtomicDismantling(Container.Container container, int index)
    {
      Console.WriteLine("\t\t### Expression ###");

      if (container.Elements.Count <= index)
      {
        return;
      }

      counter++;

      try
      {
        Console.WriteLine("-------- "+ index +" ------- " + container.Elements[index].Type + "  >>>>>>>   " + container.Elements[index].Data.Data);
        if (!DismantlingValidityTest(container.Elements[index].Data.Data, index))
        {
          DismantlingContext.AtomicDismantling(GetDismantlingType(index, container), container, index + 1);
        }

        int nullidx = index;
        while (nullidx < DefinedList.CompositionList.Count
          && DefinedList.CompositionList[nullidx] != null
          && !(hsOperators.Contains(container.Elements[nullidx].Data.Data as string) || (GetDismantlingType(nullidx, container) == eDismantlingTypes.SimpleExpression)))
        {
          nullidx++;
        }

        if (nullidx != DefinedList.CompositionList.Count)
        {
          if (hsOperators.Contains(container.Elements[nullidx].Data.Data as string))
            DefinedList.CompositionList[nullidx] = new CompositionValue(-1, eCompositionTypes.undefined);
          DismantlingContext.AtomicDismantling(eDismantlingTypes.Expression, container, nullidx);

          if (counter == 1 && DefinedList.OperationList.Peek().Index == index && DefinedList.OperationList.Peek().Operator != null)
          {
            Operation(-1, nullidx + 1);
          }
          else if (counter == 2)
          {
            counter--;
          }
        }
        else
        {
          /* 
           * Elvileg ez kiszedi az olyan Node-okat, ami már biztosan nem lesz semmire sem felhasználva
           * (leginkább egy felesleges node-ot amit az olyan lefutás eredményez, mikor amúgy végigszaladnánk a tömbön)
           */
          //DefinedList.RemoveOperationsNodeToIndex(index);
          counter--;
        }
        
      }
      catch (Exception exc)
      {
        Console.WriteLine("EXPRESSION EXCEPTION EXPRESSION EXCEPTION EXPRESSION EXCEPTION EXPRESSION EXCEPTION " + Environment.NewLine);
        Console.WriteLine(exc.Message);
        Console.WriteLine(Environment.NewLine + "EXPRESSION EXCEPTION EXPRESSION EXCEPTION EXPRESSION EXCEPTION EXPRESSION EXCEPTION ");
      }
    }
    public void AtomicDismantling(Container.Container container, int index)
    {
      Console.WriteLine("### Program line ###");
      if (container.Elements.Count <= index)
      {
        return;
      }
      
      string type = Regex.Replace(container.Elements[index].Type, "[^0-9a-zA-Z]+", "");
      eDismantlingTypes literalType = eDismantlingTypes.undefined;
      try
      {
        literalType = (eDismantlingTypes)Enum.Parse(typeof(eDismantlingTypes), type);
      }
      catch (Exception) { }

      if (literalType != eDismantlingTypes.undefined)
      {
        if (literalType == eDismantlingTypes.Expression)
        {
          DismantlingContext.AtomicDismantling(literalType, container, index + 1);
          EqualizationContext.CopyValue(DefinedList.CompositionList[index + 1].returnType, index + 1, index);
        }
      }
    }
    public void AtomicDismantling(Container.Container container, int i)
    {
      int index = i;
      if (container.Elements.Count <= i)
      {
        return;
      }

      try
      {
        eAtomicLiteralContexts literalType = eAtomicLiteralContexts.undefined;

        bool runable = false;

        if (DismantlingValidityTest(container.Elements[index].Type, index))
        {
          literalType = (eAtomicLiteralContexts)Enum.Parse(typeof(eAtomicLiteralContexts), container.Elements[index].Type);
          Console.WriteLine();
          Console.WriteLine("--- >> FACTOR: " + literalType);
          Console.WriteLine();
          LiteralContext.Execute(literalType, container, index);
          EqualizationContext.DefineValue(DefinedList.CompositionList[index].returnType, index, DefinedList.CompositionList[index].value);
        }
        else
        {
          string type = Regex.Replace(container.Elements[index + 1].Type, "[^0-9a-zA-Z]+", "");
          eDismantlingTypes dismantlingType = (eDismantlingTypes)Enum.Parse(typeof(eDismantlingTypes), type);

          DismantlingContext.AtomicDismantling(dismantlingType, container, index + 2);

          EqualizationContext.CopyValue(DefinedList.CompositionList[index + 2].returnType, index + 2, index + 1);

          runable = true;
        }

        if (DismantlingModifiers.Count > 0 && runable)
        {
          Operation(i);
          runable = false;
          DismantlingModifiers.Clear();
        }
      }
      catch (NotImplementedException exc)
      {
        Console.WriteLine("FACTOR EXCEPTION FACTOR EXCEPTION FACTOR EXCEPTION FACTOR EXCEPTION FACTOR EXCEPTION ");
        Console.WriteLine(exc.Message);
        Console.WriteLine("FACTOR EXCEPTION FACTOR EXCEPTION FACTOR EXCEPTION FACTOR EXCEPTION FACTOR EXCEPTION ");
      }
      catch (Exception exc)
      {
        Console.WriteLine("CONVERT ERROR");
        Console.WriteLine("volt faktor, amire még nem készültünk fel, emiatt nem tudtam becserélni");
      }
    }
    public void AtomicDismantling(Container.Container container, int index)
    {
      Console.WriteLine("\t\t### Term ###");

      if (container.Elements.Count <= index)
      {
        return;
      }

      counter++;

      string type = Regex.Replace(container.Elements[index].Type, "[^0-9a-zA-Z]+", "");
      eDismantlingTypes literalType = (eDismantlingTypes)Enum.Parse(typeof(eDismantlingTypes), type);

      DismantlingContext.AtomicDismantling(literalType, container, index + 1);

      EqualizationContext.CopyValue(DefinedList.CompositionList[index + 1].returnType, index + 1, index);
    }
    public void Execute(Container.Container container, int i)
    {
      Console.WriteLine("-- RealLiteral found, starting the parse methode... (" + i + ")");
      Console.WriteLine(container.Elements[i].Data.Data);

      try
      {
        Value = new CompositionValue();
        float s = float.Parse(container.Elements[i].Data.Data.ToString());
        Value.value = s;
        Value.returnType = eCompositionTypes.Real;
        Console.WriteLine("-+- Parsing success, the data = " + Value.value);
      }
      catch (Exception exc)
      {
        Console.WriteLine("-->> RealLiteralParseError" + Environment.NewLine + exc);
        Value = null;
      }

      //Console.WriteLine(">>>>> "+ DefinedList.CompositionList.Count +" <<<<<<");

      DefinedList.CompositionList[i] = new CompositionValue(Value.value, eCompositionTypes.Real);
    }
    public eDismantlingTypes GetDismantlingType(int index, Container.Container container)
    {
      eDismantlingTypes literalType = eDismantlingTypes.undefined;
      try
      {
        string type = Regex.Replace(container.Elements[index].Type, "[^0-9a-zA-Z]+", "");
        literalType = (eDismantlingTypes)Enum.Parse(typeof(eDismantlingTypes), type);
      }
      catch (Exception exc)
      {
        Console.WriteLine("#############################################################");
        Console.WriteLine("# Term dismantling strategy - GetDismantlingType");
        Console.WriteLine("# " + exc.Message);
        Console.WriteLine("# Term dismantling strategy - GetDismantlingType");
        Console.WriteLine("#############################################################");
      }

      return literalType;
    }
 public Processor(Container container)
 {
   this.container = container;
   Process();
 }
 public eDismantlingTypes GetDismantlingType(int index, Container.Container container)
 {
   throw new NotImplementedException();
 }