public void ExtractedPartCase1()
 {
   string addressLine = ("TomAsz Edward bRZostowski Ulica Czarnieckiego 6/3 37-500 Jarosław");
   //nie usuwa białego znaku przed Ulica
   leader_entry request = new leader_entry(){firstName="TomAsz",lastName= "bRZostowski",street= "ul. Czarnieckiego", houseNumber="6", apartmentNumber="3", postCode="37-500",city= "Jarosław"};
   Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
   doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 100, "TomAsz Edward bRZostowski", "Ulica Czarnieckiego 6/3 37-500 Jarosław", result);
 }
Exemple #2
0
    public void TestMethod_Row14_Case1()
    {
      string addressLine = ("Katarzyna Dębiec ul. Kolorowa 12A/338 02-222 Gorzów Wlkp.");

      leader_entry request = new leader_entry(){firstName="Katarzyna", lastName="Dębiec-Adamczewska", street="ul. Kolorowa", houseNumber="12A", apartmentNumber="338", postCode="02-222", city="Gorzów Wielkopolski"};
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 66, 83, result);
    }
Exemple #3
0
    public void TestMethod_Row10_Case1()
    {
      string addressLine = ("TomAsz bRZostowski ul. Czarnieckiego 6/3 37-511 Jarosław");

      leader_entry request = new leader_entry(){firstName="TomAsz", lastName="bRZostowski", street="ul. Czarnieckiego", houseNumber="6", apartmentNumber="3", postCode="37-500", city="Jarosław"};
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 80, result);
    }
    public void ExtractedPartCase10()
    {
      string addressLine = ("F.H.U. Roben E. i M. Włodaczyk Komorowskiego Trzysta A/17 11-111 Sobienie Kiełczewskie 1-sze");

       leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "E. i M.", lastName = "Włodaczyk", street = "Komorowskiego", houseNumber = "300A", apartmentNumber = "17", postCode = "11-111", city = "Sobienie Kiełczewskie Pierwsze" };
       Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
       doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 71, "F.H.U. Roben E. i M. Włodaczyk", "Komorowskiego Trzysta A/17 11-111 Sobienie Kiełczewskie 1-sze", result);
    }
 public void ExtractedPartCase2()
 {
   string addressLine = ("Katarzyna Dębiec Adamczewska ul. Kolorowa 12A/338 02-222 Gorzów Wlkp.");
   //Nie usuwa białego znaku spacji po nazwisku Adamczewska
   leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "Katarzyna", lastName = "Dębiec-Adamczewska", street = "ul. Kolorowa", houseNumber = "12A", apartmentNumber = "338", postCode = "02-222", city = "Gorzów Wielkopolski" };
   Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
   doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 83, "Katarzyna Dębiec Adamczewska", "ul. Kolorowa 12A/338 02-222 Gorzów Wlkp.", result);
 }
Exemple #6
0
    public void TestMethod_Row13_Case1()
    {
      string addressLine = ("TomAsz Edward bRZostowski ul. Ks. J. Popiełuszki 123/2 02-433 Warszawa");

      leader_entry request = new leader_entry(){firstName="TomAsz", lastName="bRZostowski", street="ul. Księdza Jerzego Popiełuszki", houseNumber="123", apartmentNumber="2", postCode="02-495",city= "Warszawa"};
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 57, result);
    }
 public void ExtractedPartCase3()
 {
   string addressLine = ("Katarzyna Romualda Dębiec-Adamczewska Kolorowa 12A przez 338 01-111 Opacz Kolonia");
   //dziala ok
   leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "Katarzyna", lastName = "Dębiec-Adamczewska", street = "ul. Kolorowa", houseNumber = "12A", apartmentNumber = "338", postCode = "01-111", city = "Opacz - Kolonia" };
   Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
   doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 100,"Katarzyna Romualda Dębiec-Adamczewska","Kolorowa 12A przez 338 01-111 Opacz Kolonia", result);
 }
Exemple #8
0
    public void PrzemyslawLegula()
    {
      string addressLine = ("Przemysław Mariusz Leguła ul. gen. Spiechowicza 20/6 43-300 Bielsko-Biała");

      leader_entry request = new leader_entry(){firstName="Przemysław", lastName="Leguła", street="gen. M.B.Spiechowicza", houseNumber="20", apartmentNumber= "6", postCode="43-300", city="Bielsko-Biała"};
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request);
      MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 75, result);
    }
Exemple #9
0
    public void CaseExtra4()
    {
      string addressLine = ("Arkadiusz Michał Stanisław Kowalski ul. Łąkowa 3 40-703 Kraków");

         leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "Stanisław", lastName = "Kowalski", street = "ul. łąkowa", houseNumber = "3", apartmentNumber = "6", postCode = "40-703", city = "Kraków" };
         Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request);
         MatchingResult result = matcher.Match();
         doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 80, result);
    }
Exemple #10
0
    public void CaseExtra10()
    {
      string addressLine = ("Elżbieta-Maria Włodarczyk ul. Jana Dekerta 12/10 40-805 Wrocław");

      leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "Elżbieta Maria", lastName = "Włodarczyk", street = "ul. Jana Dekerta", houseNumber = "12", apartmentNumber = "10", postCode = "40-805", city = "Wrocław" };
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request);
      MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 100, result);
    }
Exemple #11
0
    public void CaseExtra3()
    {
      string addressLine = ("Mirosław Stanisław Nowacki ul. Armi Krajowej 20/6 40-703 Kraków");

         leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "Pan Stanisław", lastName = "Dobromir-Nowacki", street = "ul. A. Krajowej", houseNumber = "20", apartmentNumber = "6", postCode = "40-703", city = "Kraków" };
         Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request);
         MatchingResult result = matcher.Match();
         doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 66, 83, result);
    }
Exemple #12
0
    public void CaseExtra5()
    {
      string addressLine = ("Grzegorz Marian Brzęczyszczykiewicz ul. Czerwone Maki 12b/10 40-805 Wrocław");

         leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "Pan Grzegorz Marian", lastName = "Brzęczyszczykiewicz", street = "ulica Czerwone Maki", houseNumber = "12b", apartmentNumber = "10", postCode = "40-703", city = "Wrocław" };
         Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request);
         MatchingResult result = matcher.Match();

         doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 71, result);
    }
Exemple #13
0
    public void AddressCase10()
    {
      string addressLine = ("PIETRAS PAULINA WESOŁA 6 78-100 KOŁOBRZEG");

      leader_entry request = new leader_entry()
      {
        lastName = "PIETRAS",
        firstName = "PAULINA",
        street = "WESOŁA",
        houseNumber = "6",
        apartmentNumber = "3",
        postCode = "78-100",
        city = "KOŁOBRZEG",
        streetMail = "Smutna",
        houseNumberMail = "5",
        apartmentNumberMail = "1",
        postCodeMail = "78-101",
        cityMail = "Kołobrzeg"
      };
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 80, result);
    }
Exemple #14
0
 public void AddressCase1()
 {
   string addressLine = ("Przemysław Marian Mariusz Leguła ul. gen. Spiechowicza 20/6 43-300 Bielsko-Biała");
   leader_entry request = new leader_entry()
   {
     firstName = "Przemysław Mariusz",
     lastName = "Leguła-Brzączowski",
     street = "gen. M.B.Spiechowicza",
     houseNumber = "20",
     apartmentNumber = "6",
     postCode = "43-300",
     city = "Bielsko-Biała",
     streetMail = "Krakowska",
     houseNumberMail = "10",
     apartmentNumberMail = "5",
     postCodeMail = "32-020",
     cityMail = "Wieliczka"
   };
   Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request);
   MatchingResult result = matcher.Match();
   doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 75, 75, result);
 }
Exemple #15
0
    public void AddressCase11()
    {
      string addressLine = ("PIETRAS PAULINA WESOŁA 6 78-100 KOŁOBRZEG");

      leader_entry request = new leader_entry()
      {
        lastName = "PIETRAS",
        firstName = "PAULINA",
        street = "Niska",
        houseNumber = "6",
        apartmentNumber = "2",
        postCode = "78-100",
        city = "KOŁOBRZEG",
        streetMail = "WESOŁA",
        houseNumberMail = "6",
        apartmentNumberMail = "",
        postCodeMail = "78-100",
        cityMail = "Kołobrzeg"
      };
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.POSITIVE, 100, 100, result);
    }
Exemple #16
0
    public void TestMethod_Row45_Case1()
    {
      string addressLine = ("Tomasz Brzostowski WWW.KAMSAT.PL SŁONECZNA 5 78-111 USTRONIE MORSKIE");

      leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "Tomasz", lastName = "Brzostowski", street = "SŁONECZNA", houseNumber = "5", apartmentNumber = "", postCode = "78-111", city = "USTRONIE MORSKIE" };
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 100, result);
    }
Exemple #17
0
    public void TestMethod_Row46_Case1()
    {
      string addressLine = ("GRZEGORZ KOZŁOWSKI SIEMIANOWICKA 3 40-301 KATOWICE");

      leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "GRZEGORZ", lastName = "KOZŁOWSKI", street = "SIEMIANOWICKA", houseNumber = "3", apartmentNumber = "", postCode = "40-301", city = "KATOWICE" };
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.POSITIVE, 100, 100, result);
    }
 public void ExtractedPartCase9()
 {
   string addressLine = ("Mira Kayyali-Brzostowska B. Komorowskiego Trzysta A/17 11-111 Sobienie Kiełczewskie 1-sze");
   //skrot B. od ulicy przenosi do imienia i nazwiska
   leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "Mira", lastName = "Kayyali", street = "Bora Komorowskiego", houseNumber = "300A", apartmentNumber = "17", postCode = "11-111", city = "Sobienie Kiełczewskie Pierwsze" };
   Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
   doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 62, "Mira Kayyali-Brzostowska", "B. Komorowskiego Trzysta A/17 11-111 Sobienie Kiełczewskie 1-sze", result);
 }
 public void ExtractedPartCase8()
 {
   string addressLine = ("BRZOSTOWSKI TOMASZ i BRZOSTOWSKA KATARZYNA KOŃCZYCKA 15 43-419 HAŻLACH");
   //wycina Brzostowska Katarzyne i usuwa z linie adresowej
   leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "TOMASZ", lastName = "BRZOSTOWSKI", street = "KOŃCZYCKA", houseNumber = "15", apartmentNumber = "", postCode = "43-419", city = "HAŻLACH" };
   Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
   doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 100, "BRZOSTOWSKI TOMASZ i BRZOSTOWSKA KATARZYNA", "KOŃCZYCKA 15 43-419 HAŻLACH", result);
 }
    public void ExtractedPartCase7()
    {
      string addressLine = ("INSTALACJE ELEKTRYCZNE. PROJEKTOWANIE-WYKONAWSTWO ZBIGNIEW MAGLEWSKI MAZURSKA 8\\40 08-110 SIEDLCE");

       leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "ZBIGNIEW", lastName = "MAGLEWSKI", street = "MAZURSKA", houseNumber = "8", apartmentNumber = "40", postCode = "08-110", city = "SIEDLCE" };
       Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
       doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 100, "INSTALACJE ELEKTRYCZNE. PROJEKTOWANIE-WYKONAWSTWO ZBIGNIEW MAGLEWSKI", "MAZURSKA 8\\40 08-110 SIEDLCE", result);
    }
Exemple #21
0
    public void AddressCase12()
    {
      string addressLine = ("TOMASZ EDWARD bRZostowski os. Czarnieckiego 6/3 37-500 Jarosław");

      leader_entry request = new leader_entry()
      {
        firstName = "TomAsz",
        lastName = "bRZostowski",
        street = "ul. Czarnieckiego",
        houseNumber = "6",
        apartmentNumber = "",
        postCode = "37-510",
        city = "Wrocław",
        streetMail = "ul. Czarnieckiego",
        houseNumberMail = "6",
        apartmentNumberMail = "3",
        postCodeMail = "37-500",
        cityMail = "Jarosław"
      };
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 100, result);
    }
Exemple #22
0
    public void AddressCase15()
    {
      string addressLine = ("TomAsz bRZostowski ul. Czarnieckiego 6/3 37-500 Warszawa");

      leader_entry request = new leader_entry()
      {
        firstName = "TomAsz",
        lastName = "bRZostowski",
        street = "ul. Pochmurna",
        houseNumber = "3",
        apartmentNumber = "3",
        postCode = "37-510",
        city = "Jarosław",
        streetMail = "ul. Czarnieckiego",
        houseNumberMail = "6",
        apartmentNumberMail = "3",
        postCodeMail = "37-500",
        cityMail = "Warszawa"
      };
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request);
      MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.POSITIVE, 100, 100, result);
    }
Exemple #23
0
    public void AddressCase9()
    {
      string addressLine = ("Paweł Jan Krok ul. Stefana Czarnieckiego 6/3 37-500 Jarosław");

      leader_entry request = new leader_entry()
      {
        firstName = "Jan",
        lastName = "kroK",
        street = "ul. Stefana Czarnieckiego",
        houseNumber = "6",
        apartmentNumber = "3",
        postCode = "37-500",
        city = "Jarosław",
        streetMail = "ul. Bolesława CHrobrego",
        houseNumberMail = "15",
        apartmentNumberMail = "1",
        postCodeMail = "46-200",
        cityMail = "Pobierowo"
      };
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 100, result);
    }
Exemple #24
0
    public void AddressCase8()
    {
      string addressLine = ("Mira Kayyali-Brzostowska B. Komorowskiego Trzysta A/17 11-111 Sobienie Kiełczewskie 1-sze");

      leader_entry request = new leader_entry()
      {
        firstName = "Mira",
        lastName = "Kayyali",
        street = "Bora Komorowskiego",
        houseNumber = "300A",
        apartmentNumber = "17",
        postCode = "11-111",
        city = "Sobienie Kiełczewskie Pierwsze",
        streetMail = "ulica Bieńczycka",
        houseNumberMail = "23",
        apartmentNumberMail = "4",
        postCodeMail = "54-200",
        cityMail = "Szczytno"
      };
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 62, result);
    }
 public void ExtractedPartCase5()
 {
   string addressLine = ("TomAsz Edward bRZostowski ul. Ks. J. Popiełuszki 123/2 02-433 Warszawa");
   //Nie usuwa białego znaku spacji po nazwisku
   leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "TomAsz", lastName = "bRZostowski", street = "ul. Księdza Jerzego Popiełuszki", houseNumber = "123", apartmentNumber = "2", postCode = "02-495", city = "Warszawa" };
   Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
   doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 57, "TomAsz Edward bRZostowski", "ul. Ks. J. Popiełuszki 123/2 02-433 Warszawa", result);
 }
Exemple #26
0
    public void AddressCase4()
    {
      string addressLine = ("TomAsz bRZostowski ul. Czarnieckiego 6/3 37-500 Warszawa");

      leader_entry request = new leader_entry()
      {
        firstName = "TomAsz",
        lastName = "bRZostowski",
        street = "ul. Czarnieckiego",
        houseNumber = "6",
        apartmentNumber = "3",
        postCode = "37-500",
        city = "Jarosław",
        streetMail = "ul. Władysława Jagiełły",
        houseNumberMail = "8",
        apartmentNumberMail = "",
        postCodeMail = "38-420",
        cityMail = "Sandomierz"
      };
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request);
      MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 80, result);
    }
Exemple #27
0
    public void AddressCase6()
    {
      string addressLine = ("Katarzyna Dębiec Adamczewska ul. Kolorowa 12A/338 02-222 Gorzów Wlkp.");

      leader_entry request = new leader_entry()
      {
        firstName = "Katarzyna",
        lastName = "Dębiec-Adamczewska",
        street = "ul. Kolorowa",
        houseNumber = "12A",
        apartmentNumber = "338",
        postCode = "02-222",
        city = "Gorzów Wielkopolski",
        streetMail = "ul. Nowa",
        houseNumberMail = "5",
        apartmentNumberMail = "",
        postCodeMail = "56-320",
        cityMail = "Andrychów"
      };
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 83, result);
    }
Exemple #28
0
    public void TestMethod_Row6_Case1()
    {
      string addressLine = ("Paweł Krok ul. Piękna 20 02-495 Warszawa");

      leader_entry request = new leader_entry(){firstName="TomAsz", lastName="bRZostowski", street="ul. Czarnieckiego", houseNumber="6", apartmentNumber="3", postCode="37-500", city="Jarosław"};
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request);
      MatchingResult result = matcher.Match();
      //metoda przechodzi do poprawy
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.NEGATIVE, 0, 0, result);
    }
 public void ExtractedPartCase6()
 {
   string addressLine = ("Tomasz Brzostowski WWW.KAMSAT.PL SŁONECZNA 5 78-111 USTRONIE MORSKIE");
   //z lini adresowej usuwa .PL z adresu strony i dodaje go do adresu zamieszkania
   leader_entry request = new leader_entry() { firstName = "Tomasz", lastName = "Brzostowski", street = "SŁONECZNA", houseNumber = "5", apartmentNumber = "", postCode = "78-111", city = "USTRONIE MORSKIE" };
   Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
   doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 100, "Tomasz Brzostowski WWW.KAMSAT.PL", "SŁONECZNA 5 78-111 USTRONIE MORSKIE", result);
 }
Exemple #30
0
    public void AddressCase7()
    {
      string addressLine = ("Mira Kayyali Piękna 20 m. 5 02-999 WWA");

      leader_entry request = new leader_entry()
      {
        firstName = "Mira",
        lastName = "Kayyali",
        street = "ul. Piękna",
        houseNumber = "20",
        apartmentNumber = "5",
        postCode = "02-999",
        city = "Warszawa",
        streetMail = "Łąkowa",
        houseNumberMail = "5",
        apartmentNumberMail = "",
        postCodeMail = "02-567",
        cityMail = "Warszawa"
      };
      Matcher matcher = new LeaderMatch.Matcher(addressLine, request); MatchingResult result = matcher.Match();
      doAllCheck(MatchingResult.VerificationStatus.TOFURTHERVERIFICATION, 100, 80, result);
    }