public override void OnRenderRibbonPanelBackground(RibbonPanelRenderEventArgs e)
 {
   if (e.Panel.OverflowMode && !(e.Canvas is RibbonPanelPopup))
   {
     if (e.Panel.Pressed)
     {
       DrawPanelOverflowPressed(e);
     }
     else if (e.Panel.Selected)
     {
       DrawPannelOveflowSelected(e);
     }
     else
     {
       DrawPanelOverflowNormal(e);
     }
   }
   else
   {
     if (e.Panel.Selected)
     {
       DrawPanelSelected(e);
     }
     else
     {
       DrawPanelNormal(e);
     }
   }
 }
    public override void OnRenderRibbonPanelText(RibbonPanelRenderEventArgs e)
    {
      if (e.Panel.OverflowMode && !(e.Canvas is RibbonPanelPopup))
      {
        return;
      }

      var textArea =
        Rectangle.FromLTRB(
          e.Panel.Bounds.Left + 1,
          e.Panel.ContentBounds.Bottom,
          e.Panel.Bounds.Right - 1,
          e.Panel.Bounds.Bottom - 1);

      var sf = new StringFormat {Alignment = StringAlignment.Center, LineAlignment = StringAlignment.Center};

      using (Brush b = new SolidBrush(GetTextColor(e.Panel.Enabled, ColorTable.PanelText)))
      {
        e.Graphics.DrawString(e.Panel.Text, e.Ribbon.Font, b, textArea, sf);
      }
    }
    /// <summary>
    /// Draws a panel in selected state
    /// </summary>
    /// <param name="e"></param>
    public void DrawPanelSelected(RibbonPanelRenderEventArgs e)
    {
      var darkBorder = Rectangle.FromLTRB(
        e.Panel.Bounds.Left,
        e.Panel.Bounds.Top,
        e.Panel.Bounds.Right,
        e.Panel.Bounds.Bottom);

      var lightBorder = Rectangle.FromLTRB(
        e.Panel.Bounds.Left + 1,
        e.Panel.Bounds.Top + 1,
        e.Panel.Bounds.Right - 1,
        e.Panel.Bounds.Bottom - 1);

      var textArea =
        Rectangle.FromLTRB(
          e.Panel.Bounds.Left + 1,
          e.Panel.ContentBounds.Bottom,
          e.Panel.Bounds.Right - 1,
          e.Panel.Bounds.Bottom - 1);

      var dark = RoundRectangle(darkBorder, 3);
      var light = RoundRectangle(lightBorder, 3);
      var txt = RoundRectangle(textArea, 3, Corners.SouthEast | Corners.SouthWest);

      using (var p = new Pen(ColorTable.PanelLightBorder))
      {
        e.Graphics.DrawPath(p, light);
      }

      using (var p = new Pen(ColorTable.PanelDarkBorder))
      {
        e.Graphics.DrawPath(p, dark);
      }

      using (var b = new SolidBrush(ColorTable.PanelBackgroundSelected))
      {
        e.Graphics.FillPath(b, light);
      }

      using (var b = new SolidBrush(ColorTable.PanelTextBackgroundSelected))
      {
        e.Graphics.FillPath(b, txt);
      }

      if (e.Panel.ButtonMoreVisible)
      {
        if (e.Panel.ButtonMorePressed)
        {
          DrawButtonPressed(e.Graphics, e.Panel.ButtonMoreBounds, Corners.SouthEast);
        }
        else if(e.Panel.ButtonMoreSelected)
        {
          DrawButtonSelected(e.Graphics, e.Panel.ButtonMoreBounds, Corners.SouthEast);
        }

        DrawButtonMoreGlyph(e.Graphics, e.Panel.ButtonMoreBounds, e.Panel.ButtonMoreEnabled && e.Panel.Enabled);
      }

      txt.Dispose();
      dark.Dispose();
      light.Dispose();
    }
    /// <summary>
    /// Draws an overflown panel in selected state
    /// </summary>
    /// <param name="e"></param>
    public void DrawPannelOveflowSelected(RibbonPanelRenderEventArgs e)
    {
      var darkBorder = Rectangle.FromLTRB(
        e.Panel.Bounds.Left,
        e.Panel.Bounds.Top,
        e.Panel.Bounds.Right,
        e.Panel.Bounds.Bottom);

      var lightBorder = Rectangle.FromLTRB(
        e.Panel.Bounds.Left + 1,
        e.Panel.Bounds.Top + 1,
        e.Panel.Bounds.Right - 1,
        e.Panel.Bounds.Bottom - 1);

      var dark = RoundRectangle(darkBorder, 3);
      var light = RoundRectangle(lightBorder, 3);

      using (var p = new Pen(ColorTable.PanelLightBorder))
      {
        e.Graphics.DrawPath(p, light);
      }

      using (var p = new Pen(ColorTable.PanelDarkBorder))
      {
        e.Graphics.DrawPath(p, dark);
      }

      using (var b = new LinearGradientBrush(
        lightBorder, ColorTable.PanelOverflowBackgroundSelectedNorth, Color.Transparent, 90))
      {
        e.Graphics.FillPath(b, light);
      }

      DrawPanelOverflowImage(e);

      dark.Dispose();
      light.Dispose();
    }
    /// <summary>
    /// Draws an overflown panel in pressed state
    /// </summary>
    /// <param name="e"></param>
    public void DrawPanelOverflowPressed(RibbonPanelRenderEventArgs e)
    {
      var darkBorder = Rectangle.FromLTRB(
        e.Panel.Bounds.Left,
        e.Panel.Bounds.Top,
        e.Panel.Bounds.Right,
        e.Panel.Bounds.Bottom);

      var lightBorder = Rectangle.FromLTRB(
        e.Panel.Bounds.Left + 1,
        e.Panel.Bounds.Top + 1,
        e.Panel.Bounds.Right - 1,
        e.Panel.Bounds.Bottom - 1);

      var glossy = Rectangle.FromLTRB(
        e.Panel.Bounds.Left,
        e.Panel.Bounds.Top,
        e.Panel.Bounds.Right,
        e.Panel.Bounds.Top + 17);

      var dark = RoundRectangle(darkBorder, 3);
      var light = RoundRectangle(lightBorder, 3);

      using (var b = new LinearGradientBrush(lightBorder,
                          ColorTable.PanelOverflowBackgroundPressed,
                          ColorTable.PanelOverflowBackgroundSelectedSouth, 90))
      {
        b.WrapMode = WrapMode.TileFlipXY;
        e.Graphics.FillPath(b, dark);
      }

      using (var path = RoundRectangle(glossy, 3, Corners.NorthEast | Corners.NorthWest))
      {
        using (var b = new LinearGradientBrush(
          glossy,
          Color.FromArgb(150, Color.White),
          Color.FromArgb(50, Color.White), 90
          ))
        {
          b.WrapMode = WrapMode.TileFlipXY;
          e.Graphics.FillPath(b, path);
        }
      }

      using (var p = new Pen(Color.FromArgb(40, Color.White)))
      {
        e.Graphics.DrawPath(p, light);
      }

      using (var p = new Pen(ColorTable.PanelDarkBorder))
      {
        e.Graphics.DrawPath(p, dark);
      }

      DrawPanelOverflowImage(e);

      DrawPressedShadow(e.Graphics, glossy);

      dark.Dispose();
      light.Dispose();
    }
    /// <summary>
    /// Draws an overflown panel in normal state
    /// </summary>
    /// <param name="e"></param>
    public void DrawPanelOverflowNormal(RibbonPanelRenderEventArgs e)
    {
      var darkBorder = Rectangle.FromLTRB(
        e.Panel.Bounds.Left,
        e.Panel.Bounds.Top,
        e.Panel.Bounds.Right,
        e.Panel.Bounds.Bottom);

      var lightBorder = Rectangle.FromLTRB(
        e.Panel.Bounds.Left + 1,
        e.Panel.Bounds.Top + 1,
        e.Panel.Bounds.Right - 1,
        e.Panel.Bounds.Bottom - 1);

      var dark = RoundRectangle(darkBorder, 3);
      var light = RoundRectangle(lightBorder, 3);

      using (var p = new Pen(ColorTable.PanelLightBorder))
      {
        e.Graphics.DrawPath(p, light);
      }

      using (var p = new Pen(ColorTable.PanelDarkBorder))
      {
        e.Graphics.DrawPath(p, dark);
      }

      DrawPanelOverflowImage(e);

      dark.Dispose();
      light.Dispose();
    }
    /// <summary>
    /// Draws the image of the panel when collapsed
    /// </summary>
    /// <param name="e"></param>
    public void DrawPanelOverflowImage(RibbonPanelRenderEventArgs e)
    {
      const int margin = 3;
      var imgSquareSize = new Size(32, 32);
      var imgSquareR = new Rectangle(new Point(
                        e.Panel.Bounds.Left + (e.Panel.Bounds.Width - imgSquareSize.Width) / 2,
                        e.Panel.Bounds.Top+ 5), imgSquareSize);

      var imgSquareBottomR = Rectangle.FromLTRB(
        imgSquareR.Left, imgSquareR.Bottom - 10, imgSquareR.Right, imgSquareR.Bottom);

      var textR = Rectangle.FromLTRB(
        e.Panel.Bounds.Left + margin,
        imgSquareR.Bottom + margin,
        e.Panel.Bounds.Right - margin,
        e.Panel.Bounds.Bottom - margin);

      var imgSq = RoundRectangle(imgSquareR, 5);
      var imgSqB = RoundRectangle(imgSquareBottomR, 5, Corners.South);

      using (var b = new LinearGradientBrush(
        imgSquareR, ColorTable.TabContentNorth, ColorTable.TabContentSouth, 90
        ))
      {
        e.Graphics.FillPath(b, imgSq);
      }

      using (var b = new SolidBrush(ColorTable.PanelTextBackground))
      {
        e.Graphics.FillPath(b, imgSqB);
      }

      using (var p = new Pen(ColorTable.PanelDarkBorder))
      {
        e.Graphics.DrawPath(p, imgSq);
      }

      if (e.Panel.Image != null)
      {
        e.Graphics.DrawImage(e.Panel.Image,
                   new Point(
                     imgSquareR.Left + (imgSquareR.Width - e.Panel.Image.Width) / 2,
                     imgSquareR.Top + ((imgSquareR.Height - imgSquareBottomR.Height) - e.Panel.Image.Height) / 2));

      }

      using (var b = new SolidBrush(GetTextColor(e.Panel.Enabled)))
      {
        var sf = new StringFormat
               {
                 Alignment = StringAlignment.Center,
                 LineAlignment = StringAlignment.Near,
                 Trimming = StringTrimming.Character
               };

        e.Graphics.DrawString(e.Panel.Text, e.Ribbon.Font, b, textR, sf);
      }

      var bounds = LargeButtonDropDownArrowBounds(e.Graphics, e.Panel.Owner.Font, e.Panel.Text, textR);

      if (bounds.Right < e.Panel.Bounds.Right)
      {

        var boundsLight = bounds; boundsLight.Offset(0, 1);

        var lt = ColorTable.ArrowLight;
        var dk = ColorTable.Arrow;

        DrawArrow(e.Graphics, boundsLight, lt, RibbonArrowDirection.Down);
        DrawArrow(e.Graphics, bounds, dk, RibbonArrowDirection.Down);

      }
      imgSq.Dispose();
      imgSqB.Dispose();
    }
 /// <summary>
 /// Renders the text of the specified panel
 /// </summary>
 /// <param name="e">Event data and paint tools</param>
 public virtual void OnRenderRibbonPanelText(RibbonPanelRenderEventArgs e)
 {
 }
 /// <summary>
 /// Renders the background of the specified ribbon panel
 /// </summary>
 /// <param name="e">Event data and paint tools</param>
 public virtual void OnRenderRibbonPanelBackground(RibbonPanelRenderEventArgs e)
 {
 }