Example #1
0
 public void SaveContact(Contact contact)
 {
   ICollection<ValidationResult> validationResults;
   if (!contact.Validate(out validationResults))
   {
     throw new AggregateException("Objektet klarade inte valideringen.",
       validationResults.Select(vr => new ValidationException(vr.ErrorMessage)).ToList().AsReadOnly());
   }
   
   if (contact.ContactId == 0)
   {
     ContactDAL.InsertContact(contact);
   }
   else
   {
     ContactDAL.UpdateContact(contact);
   }
 }
Example #2
0
 public void ContactFormView_InsertItem(Contact contact)
 {
   //ModelState tittar på statusen beträffande DataAnnotations
   //kontra IsValid som kollar valideringskontroller i aspx-filen
   if (ModelState.IsValid)
   {
     try
     {
       Service.SaveContact(contact);
       Response.RedirectToRoute("Default");
       Session["Success"] = true;
       InsertPlaceHolder.Visible = true;
       SuccessPlaceHolder.Visible = true;
     }
     catch (Exception)
     {
       ModelState.AddModelError(String.Empty, "Ett fel inträffade då kontakten skulle läggas till.");
     }
   }
 }
Example #3
0
    public void InsertContact(Contact contact)
    {
      using (var conn = CreateConnection()) 
      {
        try
        {
          SqlCommand cmd = new SqlCommand("Person.uspAddContact", conn);
          cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

          cmd.Parameters.Add("@FirstName", SqlDbType.VarChar, 30).Value = contact.FirstName;
          cmd.Parameters.Add("@LastName", SqlDbType.VarChar, 30).Value = contact.LastName;
          cmd.Parameters.Add("@EmailAddress", SqlDbType.VarChar, 40).Value = contact.EmailAddress;

          cmd.Parameters.Add("@ContactId", SqlDbType.Int, 4).Value = ParameterDirection.Output;

          conn.Open();

          cmd.ExecuteNonQuery();

          contact.ContactId = (int)cmd.Parameters["@ContactId"].Value;
        }
        catch (Exception)
        {
          throw new ApplicationException("Ett fel inträffade när kontakten skulle skapas.");
        }

      }
    }