Example #1
0
    public int Add(DEPARTEMEN departemen)
    {
      var result = 0;

      try
      {
        context.DEPARTEMEN.Add(departemen);
        result = context.SaveChanges();
      }
      catch
      {
        result = -1;
      }
      return(result);
    }
Example #2
0
    public int Edit(int id, DEPARTEMEN departemen)
    {
      var result = 0;

      try
      {
        var exsitingdepartemen = context.DEPARTEMEN.Find(id);
        exsitingdepartemen.KARYAWAN = departemen.KARYAWAN;
        exsitingdepartemen.KARYAWAN1 = departemen.KARYAWAN1;

        result = context.SaveChanges();
      }
      catch
      {
        result = -1;
      }

      return(result);
    }