private void OnUpdatedList(MeasurementEventArgs e)
 {
   var handler = UpdatedList;
   if (handler != null)
   {
     handler(this, e);
   }
 }
    public void updateGraph(MeasurementEventArgs args)
    {
      try
      {
        _graph.Series["SPEED"].Points.AddXY(args.Measurement.currentAndCycleTime, args.Measurement.SPEED / 10.0);

        _graph.Series["PULSE"].Points.AddXY(args.Measurement.currentAndCycleTime, args.Measurement.PULSE);
      }
      catch (NullReferenceException)
      {
        //TODO 
        Console.WriteLine("Mainscreen.updateGraph(): Code werkt nog niet met specialist blijkbaar!");
      }

    }