Example #1
0
    public void Verhoog_PersoonLangerDan5JaarInDienst_ShouldReturnTrue()
    {
      var salaris = new SalarisAdministratie(new PersoneelsAdministratieMock());
      bool result = salaris.Verhoog(401, 50m);

      Assert.IsTrue(result);
    }
Example #2
0
    public void Verhoog_PersoonKorterDan5JaarInDienst_ShouldReturnFalse()
    {
      // Arrange
      var pa = new PersoneelsAdministratieMock
      {
        Persoon = new Persoon
        {
          DatumInDienst = new DateTime(2011, 5, 23)
        }
      };
      var salaris = new SalarisAdministratie(pa);

      // Act
      bool result = salaris.Verhoog(401, 50m);

      // Assert
      Assert.IsFalse(result);
      Assert.IsTrue(pa.ZoekWasCalledVlaggetje);
    }