Example #1
0
    // kui saab rendi kaasa
    public RentDetailVaade(RentimineBO rentobj)
    {
      InitializeComponent();
      Datacontext = new RentDetailVaadeVM(rentobj);
      // Kui aktiivne, siis kuva teatud elemente
      if (datacontext.Rent.KasAktiivne)
      {
        // kuva teisiti, kui broneering
        if (datacontext.Rent.KasBroneering)
        {
          btnTyhistaBron.Visibility = Visibility.Visible;
          btnRendi.Visibility = Visibility.Visible;
        }
        else
        {
          btnTagastaRent.Visibility = Visibility.Visible;
          btnRendi.Visibility = Visibility.Collapsed;
          gridPeamine.RowDefinitions.ElementAt(1).Height = new GridLength(4, GridUnitType.Star);
          this.Height = this.Height + 100;
        }
        
      }
      // mitteaktiivse rendi vaade, broneeringu korral varja olukorrad
      else 
      {
        if (!datacontext.Rent.KasBroneering)
        { 
          gridPeamine.RowDefinitions.ElementAt(1).Height = new GridLength(4, GridUnitType.Star);
          gridPeamine.RowDefinitions.ElementAt(2).Height = new GridLength(4, GridUnitType.Star);
          this.Height = this.Height + 200;
        }
        gridNupud.IsEnabled = false;
        gridOlukordTagastamine.IsEnabled = false;
      }
     
      gridOlukord.IsEnabled = false; 
      btnBroneeri.Visibility = Visibility.Collapsed;
      btnLisaKlient.Visibility = Visibility.Collapsed;
      btnLisaSqiduk.Visibility = Visibility.Collapsed;

    }
Example #2
0
 public RentDetailVaade()
 {
   InitializeComponent();
   Datacontext = new RentDetailVaadeVM();
 }
Example #3
0
 // kui saab kliendi kaasa
 public RentDetailVaade(KlientBO klientobj)
 {
   InitializeComponent();
   Datacontext = new RentDetailVaadeVM(klientobj);
 }
Example #4
0
 // Konstruktorites ka vajalike elementide peitmine/näitamine
 #region Konstruktorid
 //kui saab sõiduki kaasa
 public RentDetailVaade(SqidukBO sqidukobj)
 {
   InitializeComponent();
   Datacontext = new RentDetailVaadeVM(sqidukobj);
 }