Example #1
0
    public ActionResult Register(UserRegistrationModel model)
    {
      var mapper = config.CreateMapper();
      var login = _service.GetByName(model.UserName);
      var email = _service.FirstOrDefault(u => u.Email == model.Email);
      if (ModelState.IsValid && login == null && email == null)
      {

        User user = mapper.Map<User>(model);
        _service.Create(user);

        return RedirectToAction("Login", "Account");         
      }
      else
      {
        if (login != null)
        {
          ModelState.AddModelError("", "Пользователь с таким логином уже зарегистрирован.");
          model.UserName = "";
        }
        else if(email != null)
        {
          ModelState.AddModelError("", "Пользователь с таким Email уже зарегистрирован.");
          model.Email = "";
        }
      }
      //else { ModelState.AddModelError("", "Проверьте коректность введеных данных"); }
      return View(model);
    }
Example #2
0
 public ActionResult Register()
 {
   UserRegistrationModel user = new UserRegistrationModel();
   return View(user);
 }