Example #1
0
    public ValidatorResult Validate(string name, object value) {
      var result = new ValidatorResult();

      if (value == null)
        return result;

      var script = value.ToString();

      if (script == string.Empty)
        return result;

      try {
        var program = _jint.Parse(script, _options);
        if (program != null && program.Errors != null && program.Errors.Any()) {
          result.Valid = false;
          foreach (var e in program.Errors) {
            result.Error("{0}, script: {1}...", e.Message, script.Left(30));
          }
        }
      } catch (ParserException ex) {
        result.Valid = false;
        result.Error("{0}, script: {1}...", ex.Message, script.Left(30));
      }
      return result;
    }
Example #2
0
 public ValidatorResult Validate(string name, object value) {
   var result = new ValidatorResult { Valid = value.ToString().Contains("good") };
   if (!result.Valid) {
     result.Error("The value '{0}' is missing good! I am deeply offended.", value);
   }
   return result;
 }
Example #3
0
 public ValidatorResult Validate(string name, object value) {
   var result = new ValidatorResult();
   var count = value.ToString().Split(new[] { '-' }, StringSplitOptions.None).Length - 1;
   result.Valid = count == 2;
   if (!result.Valid) {
     result.Error("The value '{0}' in the '{1}' attribute is no good! It does not have two dashes like we agreed on.", value, name);
   }
   return result;
 }