Example #1
0
    /// <summary>
    /// Ja vārds beidzas ar galotni, to no beigām atmet.
    /// Citādi neko vārdam nemaina.
    /// </summary>
    /// <param name="vārds">Vārds, kuram atmest galotni</param>
    /// <param name="galotne">Galotne, kuru atmest</param>
    /// <returns>Vārds ar atmestu galotni</returns>
    public static string AtmestGalotni(this string vārds, string galotne)
    {
      if (vārds.BeidzasAr(galotne))
      {
        vārds = vārds.Remove(vārds.LastIndexOf(galotne), galotne.Length);
      }

      return vārds;
    }
Example #2
0
    /// <summary>
    /// Atmet no vārda sākumā un beigām liekos burtus, ja tādi tur ir.
    /// </summary>
    /// <param name="vārds">Vārds, kuram atmest liekos burtus</param>
    /// <param name="liekais">Burti, kurus atmest</param>
    /// <param name="paKreisi">Vai atmest no vārda sākuma</param>
    /// <param name="paLabi">Vai atmest no vārda beigām</param>
    /// <returns>Vārds ar atmestajiem burtiem</returns>
    public static string Apcirpt(this string vārds, string liekais, bool paKreisi, bool paLabi)
    {
      if (paKreisi && vārds.StartsWith(liekais))
      {
        vārds = vārds.Substring(liekais.Length);
      }

      if (paLabi && vārds.BeidzasAr(liekais))
      {
        vārds = vārds.AtmestGalotni(liekais);
      }

      return vārds;
    }
Example #3
0
    /// <summary>
    /// Ja vārds beidzas ar "no", to atmet un pievieno "uz".
    /// Citādi neko nemaina.
    /// </summary>
    /// <param name="vārds">Vārds, kuram veikt darbības</param>
    /// <param name="no">Burti, ar kuriem vārdam būtu jābeidzas</param>
    /// <param name="uz">Burti, kas tiks pievieno vārda beigās</param>
    /// <returns>Vārds bez "no" un ar "uz" vai arī pats vārds, ja nekas netika mainīts</returns>
    public static string LīdzskaņuMija(this string vārds, string no, string uz)
    {
      if (vārds.BeidzasAr(no))
      {
        vārds = vārds.AtmestGalotni(no) + uz;
      }

      return vārds;
    }