/// <summary>
		/// Inicjalizuje obiekt.
		/// </summary>
		/// <param name="position">Pozycja.</param>
		/// <param name="size">Rozmiar.</param>
		/// <param name="color">Kolor.</param>
		/// <param name="depth">Głębokość, na której znajduje się prostokąt.</param>
		public Quad(Vector2 position, Vector2 size, System.Drawing.Color color, float depth = 0f)
			: this(position, size, color.ToVector4(), depth)
		{ }
		/// <summary>
		/// Inicjalizuje licznik tak, by tylko wyświetlał FPS.
		/// </summary>
		/// <param name="font">Czcionka użyta do wyświetlania.</param>
		/// <param name="textColor">Kolor.</param>
		/// <param name="screenSize">Rozmiar ekranu.</param>
		public FPSCounter(IFont font, System.Drawing.Color textColor, OpenTK.Vector2 screenSize)
			: this(0)
		{
			this.RenderStatistics = true;
			this.Camera = new Graphics.Cameras.Movable2DCamera(screenSize, new System.Drawing.RectangleF(0, 0, screenSize.X, screenSize.Y));

			this.Text = new Graphics.Gui.Objects.Text();
			this.Text.Font = font;
			this.Text.Color = textColor.ToVector4();
		}