public string OutputResults()
    {
      const int varIDlength = 2;
      StringBuilder sb = new StringBuilder();

      for (int i = 0; i < 32; i++)
      {
        sb.Append(i.ToString().PadLeft(2));
        sb.Append(": ");
        for (int j = 0; j < xorOperations[i].Count; j++)
        {
          var t = xorOperations[i].ElementAt(j).Key;
          sb.AppendID(t.FirstVarID, varIDlength);
          sb.Append('.');
          sb.AppendID(t.SecondVarID, varIDlength);
          sb.Append(" | ");
        }
        sb.Length = sb.Length - 2;
        sb.AppendLine();
      }
      return sb.ToString();
    }
    private void AppendStructure(StringBuilder sb, SortedDictionary<ANDCombination, object>[] xorEq)
    {
      const int varIDlength = 2;

      for (int i = 0; i < xorEq.Length; i++)
      {
        sb.Append(i.ToString().PadLeft(2));
        sb.Append(": ");
        for (int j = 0; j < xorEq[i].Count; j++)
        {
          var t = xorEq[i].ElementAt(j).Key;
          sb.AppendID(t.FirstVarID, varIDlength);
          sb.Append('.');
          sb.AppendID(t.SecondVarID, varIDlength);
          sb.Append(" | ");
        }
        sb.Length = sb.Length - 2;
        sb.AppendLine();
      }
    }
    private void btnBuildCode_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      StringBuilder sb = new StringBuilder();

      sb.AppendLine("const int ");
      {
        int i = 0;
        while (i < numBits.Value)
        {
          sb.Append("  ");
          for (int j = 0; j < 10 && i < numBits.Value; j++)
          {
            sb.Append("v");
            sb.AppendID(i, 2);
            sb.Append(" = ");
            sb.AppendID(i, 2);
            sb.Append(", ");
            i++;
          }
          sb.Length -= 1;
          sb.AppendLine();
        }
      }
      sb.Length -= 3;
      sb.AppendLine(";");
      sb.AppendLine();

      int DataSize = (int)numBits.Value / 2;
      for (int i = 0; i < DataSize; i++)
      {
        int termCount = i + 1;
        sb.Append("new ulong[] {(1uL << v");
        for (int j = 0; j < termCount; j++)
        {
          //sb.Append((char)(97 + 2 * (ii - jj)));
          sb.AppendID(j, 2);
          sb.Append(")|(1uL << v");
          //sb.Append((char)(97 + 2 * jj + 1));
          sb.AppendID(DataSize + i - j, 2);
          sb.Append("), (1uL << v");
        }
        sb.Length -= 10;
        sb.AppendLine("},");
      }
      for (int i = DataSize; i < DataSize * 2; i++)
      {
        int termCount = DataSize * 2 - i - 1;
        sb.Append("new ulong[] {(1uL << v");
        for (int j = 0; j < termCount; j++)
        {
          //sb.Append((char)(97 + 2 * (ii - jj)));
          sb.AppendID(i - DataSize + j + 1, 2);
          sb.Append(")|(1uL << v");
          //sb.Append((char)(97 + 2 * jj + 1));
          sb.AppendID(DataSize * 2 - 1 - j, 2);
          sb.Append("), (1uL << v");
        }
        sb.Length -= 10;
        sb.AppendLine("},");
      }
      sb.Length -= 1;

      tbOut.Text = sb.ToString();
    }
Example #4
0
    //private class v
    //{
    //  public const int
    //    a = 0, b = 1, c = 2, d = 3, e = 4, f = 5, g = 6, h = 7, i = 8, j = 9, k = 10;
    //}
    private void button6_Click(object sender, EventArgs eArgs)
    {
      //const int
      //  a = 0, b = 1, c = 2, d = 3, e = 4, f = 5, g = 6, h = 7, i = 8, j = 9, k = 10, l = 11, m = 12,
      //  n = 13, o = 14, p = 15, q = 16, r = 17, s = 18, t = 19, u = 20, v = 21, w = 22, x = 23, y = 24, z = 25,
      //  A = 26, B = 27, C = 28, D = 29, E = 30, F = 31, G = 32, H = 33, I = 34, J = 35, K = 36, L = 37, M = 38;
      //uint[][] ands = new uint[][]
      //{
      //  new uint[] {(1u << a)|(1u << b)},
      //  new uint[] {(1u << c)|(1u << b), (1u << a)|(1u << d)},
      //  new uint[] {(1u << e)|(1u << b), (1u << c)|(1u << d), (1u << a)|(1u << f)},
      //  new uint[] {(1u << g)|(1u << b), (1u << e)|(1u << d), (1u << c)|(1u << f), (1u << a)|(1u << h)},
      //  new uint[] {(1u << i)|(1u << b), (1u << g)|(1u << d), (1u << e)|(1u << f), (1u << c)|(1u << h), (1u << a)|(1u << j)},
      //  new uint[] {(1u << k)|(1u << b), (1u << i)|(1u << d), (1u << g)|(1u << f), (1u << e)|(1u << h), (1u << c)|(1u << j), (1u << a)|(1u << l)},
      //  new uint[] {(1u << m)|(1u << b), (1u << k)|(1u << d), (1u << i)|(1u << f), (1u << g)|(1u << h), (1u << e)|(1u << j), (1u << c)|(1u << l), (1u << a)|(1u << n)},
      //  new uint[] {(1u << o)|(1u << b), (1u << m)|(1u << d), (1u << k)|(1u << f), (1u << i)|(1u << h), (1u << g)|(1u << j), (1u << e)|(1u << l), (1u << c)|(1u << n), (1u << a)|(1u << p)},
      //  new uint[] {(1u << q)|(1u << b), (1u << o)|(1u << d), (1u << m)|(1u << f), (1u << k)|(1u << h), (1u << i)|(1u << j), (1u << g)|(1u << l), (1u << e)|(1u << n), (1u << c)|(1u << p), (1u << a)|(1u << r)},
      //  new uint[] {(1u << s)|(1u << b), (1u << q)|(1u << d), (1u << o)|(1u << f), (1u << m)|(1u << h), (1u << k)|(1u << j), (1u << i)|(1u << l), (1u << g)|(1u << n), (1u << e)|(1u << p), (1u << c)|(1u << r), (1u << a)|(1u << t)},
      //  new uint[] {(1u << u)|(1u << b), (1u << s)|(1u << d), (1u << q)|(1u << f), (1u << o)|(1u << h), (1u << m)|(1u << j), (1u << k)|(1u << l), (1u << i)|(1u << n), (1u << g)|(1u << p), (1u << e)|(1u << r), (1u << c)|(1u << r), (1u << a)|(1u << v)},
      //  new uint[] {(1u << u)|(1u << b), (1u << s)|(1u << d), (1u << q)|(1u << f), (1u << o)|(1u << h), (1u << m)|(1u << j), (1u << k)|(1u << l), (1u << i)|(1u << n), (1u << g)|(1u << p), (1u << e)|(1u << r), (1u << c)|(1u << r), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v)},
      //  new uint[] {(1u << u)|(1u << b), (1u << s)|(1u << d), (1u << q)|(1u << f), (1u << o)|(1u << h), (1u << m)|(1u << j), (1u << k)|(1u << l), (1u << i)|(1u << n), (1u << g)|(1u << p), (1u << e)|(1u << r), (1u << c)|(1u << r), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v)},
      //  new uint[] {(1u << u)|(1u << b), (1u << s)|(1u << d), (1u << q)|(1u << f), (1u << o)|(1u << h), (1u << m)|(1u << j), (1u << k)|(1u << l), (1u << i)|(1u << n), (1u << g)|(1u << p), (1u << e)|(1u << r), (1u << c)|(1u << r), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v)},
      //  new uint[] {(1u << u)|(1u << b), (1u << s)|(1u << d), (1u << q)|(1u << f), (1u << o)|(1u << h), (1u << m)|(1u << j), (1u << k)|(1u << l), (1u << i)|(1u << n), (1u << g)|(1u << p), (1u << e)|(1u << r), (1u << c)|(1u << r), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v)},
      //  new uint[] {(1u << u)|(1u << b), (1u << s)|(1u << d), (1u << q)|(1u << f), (1u << o)|(1u << h), (1u << m)|(1u << j), (1u << k)|(1u << l), (1u << i)|(1u << n), (1u << g)|(1u << p), (1u << e)|(1u << r), (1u << c)|(1u << r), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v), (1u << a)|(1u << v)}
      //}; // hand done

      //const int
      //  v00 = 00, v01 = 01, v02 = 02, v03 = 03, v04 = 04, v05 = 05, v06 = 06, v07 = 07, v08 = 08, v09 = 09,
      //  v10 = 10, v11 = 11, v12 = 12, v13 = 13, v14 = 14, v15 = 15, v16 = 16, v17 = 17, v18 = 18, v19 = 19,
      //  v20 = 20, v21 = 21, v22 = 22, v23 = 23, v24 = 24, v25 = 25, v26 = 26, v27 = 27, v28 = 28, v29 = 29,
      //  v30 = 30, v31 = 31, v32 = 32, v33 = 33, v34 = 34, v35 = 35, v36 = 36, v37 = 37, v38 = 38, v39 = 39,
      //  v40 = 40, v41 = 41, v42 = 42, v43 = 43, v44 = 44, v45 = 45, v46 = 46, v47 = 47, v48 = 48, v49 = 49,
      //  v50 = 50, v51 = 51, v52 = 52, v53 = 53, v54 = 54, v55 = 55, v56 = 56, v57 = 57, v58 = 58, v59 = 59,
      //  v60 = 60, v61 = 61, v62 = 62, v63 = 63, v64 = 64, v65 = 65, v66 = 66, v67 = 67, v68 = 68, v69 = 69,
      //  v70 = 70, v71 = 71, v72 = 72, v73 = 73, v74 = 74, v75 = 75, v76 = 76, v77 = 77, v78 = 78, v79 = 79,
      //  v80 = 80, v81 = 81, v82 = 82, v83 = 83, v84 = 84, v85 = 85, v86 = 86, v87 = 87, v88 = 88, v89 = 89,
      //  v90 = 90, v91 = 91, v92 = 92, v93 = 93, v94 = 94, v95 = 95, v96 = 96, v97 = 97, v98 = 98, v99 = 99;
      uint[][] ands = new uint[][]
      {
        //new uint[] {(1u << v00)|(1u << v01)},
        //new uint[] {(1u << v02)|(1u << v01), (1u << v00)|(1u << v03)},
        //new uint[] {(1u << v04)|(1u << v01), (1u << v02)|(1u << v03), (1u << v00)|(1u << v05)},
        //new uint[] {(1u << v06)|(1u << v01), (1u << v04)|(1u << v03), (1u << v02)|(1u << v05), (1u << v00)|(1u << v07)},
        //new uint[] {(1u << v08)|(1u << v01), (1u << v06)|(1u << v03), (1u << v04)|(1u << v05), (1u << v02)|(1u << v07), (1u << v00)|(1u << v09)},
        //new uint[] {(1u << v10)|(1u << v01), (1u << v08)|(1u << v03), (1u << v06)|(1u << v05), (1u << v04)|(1u << v07), (1u << v02)|(1u << v09), (1u << v00)|(1u << v11)},
        //new uint[] {(1u << v12)|(1u << v01), (1u << v10)|(1u << v03), (1u << v08)|(1u << v05), (1u << v06)|(1u << v07), (1u << v04)|(1u << v09), (1u << v02)|(1u << v11), (1u << v00)|(1u << v13)},
        //new uint[] {(1u << v14)|(1u << v01), (1u << v12)|(1u << v03), (1u << v10)|(1u << v05), (1u << v08)|(1u << v07), (1u << v06)|(1u << v09), (1u << v04)|(1u << v11), (1u << v02)|(1u << v13), (1u << v00)|(1u << v15)},
        //new uint[] {(1u << v16)|(1u << v01), (1u << v14)|(1u << v03), (1u << v12)|(1u << v05), (1u << v10)|(1u << v07), (1u << v08)|(1u << v09), (1u << v06)|(1u << v11), (1u << v04)|(1u << v13), (1u << v02)|(1u << v15), (1u << v00)|(1u << v17)},
        //new uint[] {(1u << v18)|(1u << v01), (1u << v16)|(1u << v03), (1u << v14)|(1u << v05), (1u << v12)|(1u << v07), (1u << v10)|(1u << v09), (1u << v08)|(1u << v11), (1u << v06)|(1u << v13), (1u << v04)|(1u << v15), (1u << v02)|(1u << v17), (1u << v00)|(1u << v19)},
        //new uint[] {(1u << v20)|(1u << v01), (1u << v18)|(1u << v03), (1u << v16)|(1u << v05), (1u << v14)|(1u << v07), (1u << v12)|(1u << v09), (1u << v10)|(1u << v11), (1u << v08)|(1u << v13), (1u << v06)|(1u << v15), (1u << v04)|(1u << v17), (1u << v02)|(1u << v19), (1u << v00)|(1u << v21)},
        //new uint[] {(1u << v22)|(1u << v01), (1u << v20)|(1u << v03), (1u << v18)|(1u << v05), (1u << v16)|(1u << v07), (1u << v14)|(1u << v09), (1u << v12)|(1u << v11), (1u << v10)|(1u << v13), (1u << v08)|(1u << v15), (1u << v06)|(1u << v17), (1u << v04)|(1u << v19), (1u << v02)|(1u << v21), (1u << v00)|(1u << v23)},
        //new uint[] {(1u << v24)|(1u << v01), (1u << v22)|(1u << v03), (1u << v20)|(1u << v05), (1u << v18)|(1u << v07), (1u << v16)|(1u << v09), (1u << v14)|(1u << v11), (1u << v12)|(1u << v13), (1u << v10)|(1u << v15), (1u << v08)|(1u << v17), (1u << v06)|(1u << v19), (1u << v04)|(1u << v21), (1u << v02)|(1u << v23), (1u << v00)|(1u << v25)},
        //new uint[] {(1u << v26)|(1u << v01), (1u << v24)|(1u << v03), (1u << v22)|(1u << v05), (1u << v20)|(1u << v07), (1u << v18)|(1u << v09), (1u << v16)|(1u << v11), (1u << v14)|(1u << v13), (1u << v12)|(1u << v15), (1u << v10)|(1u << v17), (1u << v08)|(1u << v19), (1u << v06)|(1u << v21), (1u << v04)|(1u << v23), (1u << v02)|(1u << v25), (1u << v00)|(1u << v27)},
        //new uint[] {(1u << v28)|(1u << v01), (1u << v26)|(1u << v03), (1u << v24)|(1u << v05), (1u << v22)|(1u << v07), (1u << v20)|(1u << v09), (1u << v18)|(1u << v11), (1u << v16)|(1u << v13), (1u << v14)|(1u << v15), (1u << v12)|(1u << v17), (1u << v10)|(1u << v19), (1u << v08)|(1u << v21), (1u << v06)|(1u << v23), (1u << v04)|(1u << v25), (1u << v02)|(1u << v27), (1u << v00)|(1u << v29)},
        //new uint[] {(1u << v30)|(1u << v01), (1u << v28)|(1u << v03), (1u << v26)|(1u << v05), (1u << v24)|(1u << v07), (1u << v22)|(1u << v09), (1u << v20)|(1u << v11), (1u << v18)|(1u << v13), (1u << v16)|(1u << v15), (1u << v14)|(1u << v17), (1u << v12)|(1u << v19), (1u << v10)|(1u << v21), (1u << v08)|(1u << v23), (1u << v06)|(1u << v25), (1u << v04)|(1u << v27), (1u << v02)|(1u << v29), (1u << v00)|(1u << v31)}
      };

      StringBuilder sb = new StringBuilder();

      sb.AppendLine("const int ");
      for (int ii = 0; ii < 10; ii++)
      {
        sb.Append("  ");
        for (int jj = 0; jj < 10; jj++)
        {
          sb.Append("v");
          sb.AppendID(ii * 10 + jj, 2);
          sb.Append(" = ");
          sb.AppendID(ii * 10 + jj, 2);
          sb.Append(", ");
        }
        sb.Length -= 1;
        sb.AppendLine();
      }
      sb.Length -= 3;
      sb.AppendLine(";");
      sb.AppendLine();

      for (int ii = 0; ii < 16; ii++)
      {
        int termCount = ii + 1;
        sb.Append("new uint[] {(1u << v");
        for (int jj = 0; jj < termCount; jj++)
        {
          //sb.Append((char)(97 + 2 * (ii - jj)));
          sb.AppendID(2 * (ii - jj), 2);
          sb.Append(")|(1u << v");
          //sb.Append((char)(97 + 2 * jj + 1));
          sb.AppendID(2 * jj + 1, 2);
          sb.Append("), (1u << v");
        }
        sb.Length -= 10;
        sb.AppendLine("},");
      }

      //tbOut.Text = sb.ToString();
      sb.Clear();

      const int MaxRow = 13; //11
      const int NumOfVar = 2 * MaxRow;
      int TTRows = (int)Math.Pow(2, NumOfVar);

      bool[,] testResults = new bool[TTRows, MaxRow];

      for (uint itt = 0; itt < TTRows; itt++)
      {
        for (int itt2 = 0; itt2 < MaxRow; itt2++)
        {
          for (int itt3 = 0; itt3 < itt2 + 1; itt3++)
          {
            if ((ands[itt2][itt3] & itt) == ands[itt2][itt3])
            {
              testResults[itt, itt2] = !testResults[itt, itt2];
            }
          }
          int prev = itt2 - 1;
          if (prev >= 0 && testResults[itt, prev])
          {
            testResults[itt, itt2] = !testResults[itt, itt2];
          }
        }
      }

      int[] countFalses = new int[MaxRow];
      for (int itt1 = 0; itt1 < TTRows; itt1++)
      {
        for (int itt2 = 0; itt2 < MaxRow; itt2++)
        {
          if (!testResults[itt1, itt2])
          {
            countFalses[itt2]++;
          }
        }
      }

      sb.Append("The number of combinations of ");
      sb.Append(MaxRow);
      sb.AppendLine(" bits that will be valid for consecutive false bits in the encription.");
      sb.AppendLine("The tests are clumlitave and employ the results of the prior equation tests: ");
      sb.AppendLine();
      for (int i = 0; i < MaxRow; i++)
      {
        sb.Append("Eq/Bit Index ");
        sb.Append(i);
        sb.Append(": ");
        sb.Append(countFalses[i]);
        sb.AppendLine();
      }

      tbOut.Text = sb.ToString();
    }