Example #1
0
    //Обробник входу в систему
    private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Провіряємо чи користувач ввів логін 
      if (string.IsNullOrEmpty(txtUserName.Text))
      {
        lblStatusError.Text = "Будь-ласка введіть ваше ім'я!";
        txtUserName.Focus();
        return;
        
      }
      //Провіряємо чи користувач ввів пароль
      if (string.IsNullOrEmpty(txtUserPass.Text))
      {
        lblStatusError.Text = "Будь-ласка введіть ваш пароль!";
        txtUserPass.Focus();
        return;

      }
      try
      {
        ServiceDocEleksDBClient service = new ServiceDocEleksDBClient();
          //Провіряємо чи є користувач в базі з таким логіном і паролем

        User user = new User();
        user.UserName = txtUserName.Text;
        user.UserPass = txtUserPass.Text;
        
          if (service.ValidUser(user) == 1)
          {
           user.UserId = service.GetUserId(user);
           ContactForm contactForm = new ContactForm(user);
           contactForm.Show();
              
          }
          
          else
          {
            //Провіряємо чи є в користувач з таким логіном, якщо є виводимо повідомлення що користувач ввів не дійсний пароль
            if (service.ValidUserName(user) == 1)
            {
              lblStatusError.Text = "Ви ввели невірний пароль!";
              txtUserPass.Focus();
            }
            else
            {
              lblStatusError.Text = "Користувача з таким іменем немає в базі!";
              txtUserName.Focus();
            }
          
          }
          
        }
      catch (Exception ex)
      {

        MessageBox.Show(ex.Message, "Message", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

    }
Example #2
0
    public void DisplayContacts()
    {
      // dataGridViewContacts.ItemsSource = null;
      ServiceDocEleksDBClient service = new ServiceDocEleksDBClient();
      List<Contact> listContacts = new List<Contact>();
      foreach (Contact contact in service.GetAllContacts(GetUserId))
      {
        listContacts.Add(contact);
      }

      dataGridViewContacts.ItemsSource = listContacts;
      

    }
Example #3
0
    private void btnDelete_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      //Видалення запису з БД
      ServiceDocEleksDBClient service = new ServiceDocEleksDBClient();
      if (service.DeleteContact((short)dataGridViewContacts.SelectedRows[0].Cells[5].Value) == 1)
      {
        dataGridViewContacts.Refresh();
        MessageBox.Show("Запис успішно видалено!");
        //Очищуємо текстові поля від поточних даних 
        txtFirstName.Clear();
        txtLastName.Clear();
        txtMiddleName.Clear();
        txtPhoneNum.Clear();
        txtAdress.Clear();
        DisplayContacts();
        
      }

    }
Example #4
0
    private void btnDeleteContact_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      //Видалення запису з БД
      Contact row = (Contact)dataGridViewContacts.SelectedItem;
      ServiceDocEleksDBClient service = new ServiceDocEleksDBClient();
      if (service.DeleteContact(row.ContactId) == 1)
      {
        
        MessageBox.Show("Запис успішно видалено!");
        //Очищуємо текстові поля від поточних даних 
        txtFirsN.Clear();
        txtLastN.Clear();
        txtMiddleN.Clear();
        txtPhoneNum.Clear();
        txtAdress.Clear();
       
       this.dataGridViewContacts.Items.Refresh();

      }
    }
Example #5
0
    //Обробник для додавання в базу нововго контакту
    private void btnAddCont_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ServiceDocEleksDBClient service = new ServiceDocEleksDBClient();
       //Провіряємо чи є в базі контакт з введеним номером, поточного користувача
          if (service.FindPhoneNumber(GetUserId,txtPhoneNum.Text) ==1)
          {
            MessageBox.Show("Даний номер належить іншому контакту, введіть інший номер!", "Message", MessageBoxButtons.OK,
              MessageBoxIcon.Information);
            txtPhoneNum.Clear();
            txtPhoneNum.Focus();
            
          }
          else
          {
            Contact contact = new Contact();
            contact.FirstN = txtFirstName.Text;
            contact.LastN = txtLastName.Text;
            contact.MiddleN = txtMiddleName.Text;
            contact.PhoneNum = txtPhoneNum.Text;
            contact.Adress = txtAdress.Text;
            contact.UserId = GetUserId;

            if (service.InsertContact(contact) == 1)
            {
              MessageBox.Show("Запис успішно додано!");
              txtPhoneNum.Clear();
              txtAdress.Clear();
              txtFirstName.Clear();
              txtLastName.Clear();
              txtMiddleName.Clear();

              _contactForm.RefreshGrid();
              _contactForm.DisplayContacts();
            }
            
          }
      
         
            
     
    } 
Example #6
0
    private void btnUpDateContact_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      ServiceDocEleksDBClient service = new ServiceDocEleksDBClient();
      Contact row = (Contact)dataGridViewContacts.SelectedItem;

      Contact contact = new Contact();
      contact.FirstN = txtFirsN.Text;
      contact.LastN = txtLastN.Text;
      contact.MiddleN = txtMiddleN.Text;
      contact.PhoneNum = txtPhoneNum.Text;
      contact.Adress = txtAdress.Text;
      contact.UserId = GetUserId;
      contact.ContactId = row.ContactId;

      if (service.UpdateContact(contact) == 1)
      {
        this.dataGridViewContacts.Items.Refresh();
        MessageBox.Show("Запис успішно змінено!");
        
      }
    }
Example #7
0
 private void txtFind_TextChanged(object sender, EventArgs e)
 {
  
   ServiceDocEleksDBClient service = new ServiceDocEleksDBClient();
   List<Contact> listContacts = new List<Contact>();
   string numberPhone= "%" + txtFind.Text + "%";
   dataGridViewContacts.DataSource = service.FindContacts(GetUserId, numberPhone);
  
 }
Example #8
0
    //Подія оновлення запису в БД
    private void btnUpdate_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      ServiceDocEleksDBClient service = new ServiceDocEleksDBClient();
      
     
        Contact contact = new Contact();
        contact.FirstN = txtFirstName.Text;
        contact.LastN = txtLastName.Text;
        contact.MiddleN = txtMiddleName.Text;
        contact.PhoneNum = txtPhoneNum.Text;
        contact.Adress = txtAdress.Text;
        contact.UserId = GetUserId;
      contact.ContactId = (short) dataGridViewContacts.SelectedRows[0].Cells[5].Value;

        if (service.UpdateContact(contact) == 1)
        {
          MessageBox.Show("Запис успішно змінено!");

          RefreshGrid();
          DisplayContacts();
        }

      
      
    }