public void Wyjdz(Pieszy pieszy)
 {
     obiektChodnika.Wyjdz(pieszy);
 }
 public bool CzyMogeWejsc(Pieszy pieszy)
 {
     return(obiektChodnika.CzyMogeWejsc(pieszy));
 }