Example #1
0
 public ClientController(IClientProfileControl clientProfileControl, IClientCartControl cartControl, IItemDistributionControl itemDistributionControl, IHttpPaymentControl httpPaymentControl, IClientPaymentDatabaseControl clientPaymentDatabseControl, IClientRepository iClientRepository)
 {
   _clientProfileControl    = clientProfileControl;
   clientCartControl      = cartControl;
   _itemDistributionControl   = itemDistributionControl;
   _httpPaymentControl     = httpPaymentControl;
   _clientPaymentDatabseControl = clientPaymentDatabseControl;
   _IClientRepository      = iClientRepository;
 }
 public ClientPaymentDatabaseControl(
   IDbContextScopeFactory dbContextScopeFactory,
   IClientRepository cklientRepository,
   IItemDistributionControl itemDistributionControl,
   IHttpPaymentControl httpPaymentControl)
 {
   _dbContextScopeFactory  = dbContextScopeFactory ?? throw new ArgumentNullException("dbContextScopeFactory broke near ClientPaymentDatabaseControl");
   _clientRepository    = cklientRepository ?? throw new ArgumentNullException("client repository broke near ClientPaymentDatabaseControl");
   _itemDistributionControl = itemDistributionControl ?? throw new ArgumentNullException("item distribution control broke near ClientPaymentDatabaseControl");
   _httpPaymentControl   = httpPaymentControl ?? throw new ArgumentNullException("http payment control broke near ClientPaymentDatabaseControl");
 }
 public AdminController(
   IItemDistributionControl itemDistributionControl,
   IItemCategoryControl itemCategoryControl,
   IItemControl itemControl,
   IPropertyControl propertyControl,
   IClientProfileControl clientProfileControl,
   IAdminControl adminControl,
   IOrderControl orderControl)
 {
   _itemDistributionControl = itemDistributionControl;
   _itemControl       = itemControl;
   _itemCategoryControl   = itemCategoryControl;
   _propertyControl     = propertyControl;
   _clientProfileControl  = clientProfileControl;
   _adminControl      = adminControl;
   _orderControl      = orderControl;
 }
Example #4
0
 public MainController(IItemCategoryControl itemCategoryControl, IItemDistributionControl itemDistributionControl)
 {
   _itemCategoryControl   = itemCategoryControl;
   _itemDistributionControl = itemDistributionControl;
 }