Example #1
0
 public UnitOfWork(ApplicationDbContext db)
 {
   this.db     = db;
   GymClasses    = new GymClassesRepository(db); //här lägger jag till en ny GymClassRepository med en dbms
   ApplicationUsers = new ApplicationUsersRepository(db);
   UserGymClass   = new ApplicationUserGymClassRepository(db);
 }
    public UnitOfWork(ApplicationDbContext context)
    {
      this.context = context;

      gymClassesRepository = new GymClassesRepository(context);

      applicationUserGymClassRepository = new ApplicationUserGymClassRepository(context);
    }
Example #3
0
 public UnitOfWork(ApplicationDbContext db)
 {
   this.db      = db;
   GymClassRepository = new GymClassRepository(db);
   AppUserRepo    = new ApplicationUserGymClassRepository(db);
 }
Example #4
0
 public UnitOfWork(ApplicationDbContext context)
 {
   _context    = context;
   GymClasses   = new GymClassesRepository(context);
   UserGymClasses = new ApplicationUserGymClassRepository(context);
 }