Example #1
0
    public static MemberDTO DataSetToMember(DataSet set, int rowIndex)
    {
      AddressMySQLContext a;
      string connectionString = "Server=84.31.134.4;Database=barboekmain;User Id=newuser;Password=test;";

      a = new AddressMySQLContext(connectionString); //Zorgt ervoor dat er een daadwerkelijk adres wordt opgeslagen in MemberDTO
      return(new MemberDTO()
      {
        ID = (int)set.Tables[0].Rows[rowIndex][0],
        Name = set.Tables[0].Rows[rowIndex][1].ToString(),
        Address = (AddressDTO)a.FindAddressById((int)set.Tables[0].Rows[rowIndex][2]),
        BirthDate = (DateTime)set.Tables[0].Rows[rowIndex][3],
        Email = set.Tables[0].Rows[rowIndex][4].ToString(),
        Password = set.Tables[0].Rows[rowIndex][5].ToString(),
        Access = (MemberDTO.AccessLevel)set.Tables[0].Rows[rowIndex][6],
        BondNummer = (int)set.Tables[0].Rows[rowIndex][7],
        LastName = set.Tables[0].Rows[rowIndex][8].ToString(),
        Initials = set.Tables[0].Rows[rowIndex][9].ToString(),
        Insertion = set.Tables[0].Rows[rowIndex][10].ToString(),
        PhoneNumber = set.Tables[0].Rows[rowIndex][9].ToString(),
        Gender = set.Tables[0].Rows[rowIndex][10].ToString(),
        PhoneWork = set.Tables[0].Rows[rowIndex][11].ToString(),
        PhoneMobile = set.Tables[0].Rows[rowIndex][12].ToString()
      });
    }
Example #2
0
    public static MemberDTO DataSetToMember(DataSet set, int rowIndex)
    {
      AddressMySQLContext a;
      string connectionString = "Server=84.31.134.4;Database=barboekmain;User Id=newuser;Password=test;";

      a = new AddressMySQLContext(connectionString); //Zorgt ervoor dat er een daadwerkelijk adres wordt opgeslagen in MemberDTO
      return(new MemberDTO()
      {
        ID = (int)set.Tables[0].Rows[rowIndex][0],
        Name = set.Tables[0].Rows[rowIndex][1].ToString(),
        Address = (AddressDTO)a.FindAddressById((int)set.Tables[0].Rows[rowIndex][2])
      });
    }
Example #3
0
    public static MemberDTO DataSetToMember(DataSet set, int rowIndex)
    {
      AddressMySQLContext a;
      string connectionString = "Server=192.168.15.51;Database=dbi428513;User Id=dbi428513;Password=Udkingtrug4!;";

      a = new AddressMySQLContext(connectionString); //Zorgt ervoor dat er een daadwerkelijk adres wordt opgeslagen in MemberDTO
      return(new MemberDTO()
      {
        ID = (int)set.Tables[0].Rows[rowIndex][0],
        Name = set.Tables[0].Rows[rowIndex][1].ToString(),
        Address = (AddressDTO)a.FindAddressById((int)set.Tables[0].Rows[rowIndex][2])
      });
    }