Ejemplo n.º 1
0
    public override void SetUp()
    {
      gebruiker = new User();
      sprintGebruiker = Creation.SprintGebruiker(gebruiker);
      taak = new Task();
      taak2 = new Task();

      base.SetUp();
    }
    public override void Initialize()
    {
      maandag = ((DateTime) ComponentParams["maandag"]);
      sprint = ((Sprint) ComponentParams["sprint"]);
      sprintGebruiker = ((SprintUser) ComponentParams["sprintGebruiker"]);
      formaction = ((string)ComponentParams["formaction"]);

      dinsdag = maandag.AddDays(1);
      woensdag = maandag.AddDays(2);
      donderdag = maandag.AddDays(3);
      vrijdag = maandag.AddDays(4);

      base.Initialize();
    }
Ejemplo n.º 3
0
    /// <summary>
    /// Creates the data.
    /// </summary>
    public void CreateData()
    {
      #region Projecten
      Project project_JelloScrum = new Project();
      project_JelloScrum.Name = "Jello Scrum";
      project_JelloScrum.Description = "Scrum project managment tool";

      ProjectRepository.Save(project_JelloScrum);

      Project project_James = new Project();
      project_James.Name = "James";
      project_James.Description = "Inklok systeem voor Auxilium BV";
      ProjectRepository.Save(project_James);
      #endregion

      #region Gebruikers
      User user1 = new User();
      user1.Name = "user1";
      user1.ChangeUserName("ProductOwner");
      user1.FullName = "Gebruiker 1";
      GebruikerRepository.Save(user1);

      User user2 = new User();
      user2.Name = "user2";
      user2.ChangeUserName("ScrumMaster");
      user2.SystemRole = SystemRole.Administrator;
      user2.FullName = "Gebruiker 2";
      GebruikerRepository.Save(user2);

      User user3 = new User();
      user3.Name = "user3";
      user3.ChangeUserName("Developer");
      user3.SystemRole = SystemRole.User;
      user3.FullName = "Gebruiker 3";
      GebruikerRepository.Save(user3);
      #endregion

      #region Stories
      #region JelloScrum stories
      for (int i = 0; i < 20; i++)
      {
        Story story = new Story(project_JelloScrum, user1, null, StoryType.UserStory);
        story.HowtoDemo = "uitleg voor de demo " + i.ToString();
        story.Note = "notitie " + i.ToString();
        story.Description = "omschrijving " + i.ToString();
        story.ProductBacklogPriority = (Priority)RandomNumber(0, 3);
        story.Estimation = new TimeSpan(4, 30, 0);
        story.Title = "JelloScrum story number: " + i.ToString();

        ProjectRepository.Save(project_JelloScrum);
      }
      #endregion

      #region James stories
      for (int i = 0; i < 20; i++)
      {
        Story story = new Story(project_James, user1, null, StoryType.UserStory);
        story.HowtoDemo = "uitleg voor de demo " + i.ToString();
        story.Note = "notitie " + i.ToString();
        story.Description = "omschrijving " + i.ToString();
        story.ProductBacklogPriority = (Priority)RandomNumber(0, 3);
        story.Estimation = new TimeSpan(6, 0, 0);
        story.Title = "James story number: " + i.ToString();

        ProjectRepository.Save(project_James);
      }
      #endregion
      #endregion

      #region Tasks
        #region JelloScrum
      foreach (Story story in project_JelloScrum.Stories)
      {
        for (int i = RandomNumber(0, 4); i < 6; i++)
        {
          Task task = new Task();
          task.Description = "Omschrijving voor JelloScrum story " + story.Title + " taak nummer " + i.ToString();
          task.Story = story;
          story.AddTask(task);
          TaskComment bericht = new TaskComment(task, "blabla comment teskt " + i.ToString());
          task.AddComment(bericht);
          StoryRepository.SaveOrUpdate(story);
        }
        story.AddComment("Storycomment James teskt");
        StoryRepository.Save(story);
      }
      #endregion

        #region James
      foreach (Story story in project_James.Stories)
      {
        for (int i = RandomNumber(0, 4); i < 5; i++)
        {
          Task task = new Task();
          task.Description = "Omschrijving voor James story " + story.Title + " taak nummer " + i.ToString();
          task.Story = story;
          story.AddTask(task);
          TaskComment bericht = new TaskComment(task,"blabla comment teskt " + i.ToString());
          task.AddComment(bericht);
          StoryRepository.Save(story);
        }
        story.AddComment("Storycomment James teskt");
        StoryRepository.Save(story);
      }
      #endregion
      #endregion

      #region Sprints
      #region JelloScrum Sprints
      int num = 0;
      for (int i = 0; i < 6; i++)
      {
        Sprint sprint = new Sprint();
        sprint.Goal = "JelloScrum SprintDoel #" + i.ToString();
        sprint.StartDate = DateTime.Now.AddDays((5 * i));
        sprint.EndDate = DateTime.Now.AddDays((5 * i) + 20);
        sprint.Project = project_JelloScrum;
        SprintRepository.Save(sprint);

        SprintUser sprintGebruiker = new SprintUser(user1, sprint, SprintRole.ProductOwner);
        SprintUser sprintGebruiker2 = new SprintUser(user3, sprint, SprintRole.Developer);
        SprintUser sprintGebruiker3 = new SprintUser(user2, sprint, SprintRole.ScrumMaster);
        SprintGebruikerRepository.Save(sprintGebruiker);
        SprintGebruikerRepository.Save(sprintGebruiker2);
        SprintGebruikerRepository.Save(sprintGebruiker3);

        SprintRepository.Save(sprint);
        GebruikerRepository.Save(user1);
        GebruikerRepository.Save(user3);
        /*for (int y = 0; y < 3; y++)
        {
          SprintStory sprintStory = sprint.MaakSprintStoryVoor(project_JelloScrum.Stories[num]);

          // retrieve a story

          sprintStory.SprintBacklogPrioriteit = (Prioriteit)RandomNumber(0, 3);
          SprintStoryRepository.Save(sprintStory);

          if (sprintStory.Status != Status.NietOpgepakt)
          {
            // ook even wat werkuren toevoegen
            sprintStory.Story.Tasks[RandomNumber(0, sprintStory.Story.Tasks.Count - 1)].MaakTijdRegistratie(user1, DateTime.Today, sprintStory.Sprint, new TimeSpan(0, 0, RandomNumber(1, 60)));
            sprintStory.Story.Tasks[RandomNumber(0, sprintStory.Story.Tasks.Count - 1)].MaakTijdRegistratie(user2, DateTime.Today, sprintStory.Sprint, new TimeSpan(0, 0, RandomNumber(1, 60)));

            SprintStoryRepository.Save(sprintStory);
          }

          num++;
        }*/
        SprintRepository.Save(sprint);
      }
      #endregion

      #region James Sprints
      num = 0;
      for (int i = 0; i < 4; i++)
      {
        Sprint sprint = new Sprint();
        sprint.Goal = "James SprintDoel #" + i.ToString();
        sprint.StartDate = DateTime.Now.AddDays((4 * i));
        sprint.EndDate = DateTime.Now.AddDays((4 * i) + 16);
        sprint.Project = project_James;
        SprintRepository.Save(sprint);

        SprintUser sprintGebruiker = new SprintUser(user1, sprint, SprintRole.ScrumMaster);
        SprintUser sprintGebruiker2 = new SprintUser(user3, sprint, SprintRole.Developer);
        SprintGebruikerRepository.Save(sprintGebruiker);
        SprintGebruikerRepository.Save(sprintGebruiker2);

        SprintRepository.Save(sprint);
        GebruikerRepository.Save(user2);
        GebruikerRepository.Save(user3);

        for (int y = 0; y < 3; y++)
        {
          SprintStory sprintStory = sprint.CreateSprintStoryFor(project_James.Stories[num]);

          sprintStory.SprintBacklogPriority = (Priority)RandomNumber(0, 3);
          SprintStoryRepository.Save(sprintStory);

          if (sprintStory.State != State.Open)
          {
            // ook even wat werkuren toevoegen
            sprintStory.Story.Tasks[RandomNumber(0, sprintStory.Story.Tasks.Count - 1)].RegisterTime(user2, DateTime.Today, sprintStory.Sprint, new TimeSpan(0, 0, RandomNumber(1, 60)));
            sprintStory.Story.Tasks[RandomNumber(0, sprintStory.Story.Tasks.Count - 1)].RegisterTime(user3, DateTime.Today, sprintStory.Sprint, new TimeSpan(0, 0, RandomNumber(1, 60)));

            SprintStoryRepository.Save(sprintStory);
          }
          num++;
        }
        SprintRepository.Save(sprint);
      }
      #endregion
      #endregion

      #region Impediments
      #region JelloScrum
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        Story impediment = new Story(project_JelloScrum, user3, null, StoryType.Impediment);
        impediment.Title = "Impediment JelloScrum #" + i.ToString();
        impediment.Description = "JelloScrum Impediment omschrijving";
        impediment.AddComment("Ahum comment voor....." + i);
        StoryRepository.Save(impediment);
      }
      #endregion

      #region James
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        Story impediment = new Story(project_James, user2, null, StoryType.Impediment);
        impediment.Title = "Impediment James #" + i.ToString();
        impediment.Description = "James Impediment omschrijving";
        impediment.AddComment("Ahum comment voor....." + i);
        StoryRepository.Save(impediment);
      }
      #endregion
      #endregion

      #region Bugs
      #region JelloScrum
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        Story bug = new Story(project_JelloScrum, user1, (Impact)RandomNumber(0, 4), StoryType.Bug);
        bug.HowtoDemo = "Bug demo description for JelloScrum #" + i.ToString();
        bug.Note = "Note " + i.ToString();
        bug.Description = "Description " + i.ToString();
        bug.Estimation = new TimeSpan(0);
        bug.Title = "BUG JelloScrum #" + i.ToString();
        StoryRepository.Save(bug);
      }
      #endregion

      #region James
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        Story bug = new Story(project_James, user1, (Impact)RandomNumber(0, 4), StoryType.Bug);
        bug.HowtoDemo = "Bug demo description for James #" + i.ToString();
        bug.Note = "Note " + i.ToString();
        bug.Description = "Description " + i.ToString();
        bug.Estimation = new TimeSpan(0);
        bug.Title = "BUG James #" + i.ToString();
        StoryRepository.Save(bug);
      }
      #endregion
      #endregion
      PropertyBag.Add("ready", true);
      RenderView("index");
    }
 /// <summary>
 /// Bereken de totaal geregistreerde tijd op de gespecificeerde dag van de gespecificeerde gebruiker
 /// </summary>
 /// <param name="dag"></param>
 /// <param name="gebruiker"></param>
 /// <returns></returns>
 private string BerekenTotaalGeregistreerdeTijd(DateTime dag, SprintUser gebruiker)
 {
   double total = 0;
   foreach (Task task in sprint.GetAllTasks())
   {
     total += TimeSpanHelper.TimeSpanInMinuten(task.TotaalBestedeTijd(gebruiker.User, dag));
   }
   return total.ToString();
 }