Beispiel #1
0
 public DodanieZamowieniaResult Post([FromBody] DodawanieZamowowieniaRequest request)
 {
   return(new DodanieZamowieniaResult
   {
     Sukces = true,
     ID = 2016
   });
 }
Beispiel #2
0
 private WstawienieDefinicjiZamowieniaRequest DajRequestWstawienia(DodawanieZamowowieniaRequest request)
 {
   return(new WstawienieDefinicjiZamowieniaRequest
   {
     Nazwa = request.Nazwa,
     DataKoncaZamawiania = request.DataKoncaZamawiania,
     ZawartoscPliku = uploadedFilesService.GetFile(request.KluczPliku)
   });
 }
Beispiel #3
0
    public DodanieZamowieniaResult Put([FromBody] DodawanieZamowowieniaRequest request)
    {
      var wstawionaID = definicjeService.Wstaw(DajRequestWstawienia(request));

      if (wstawionaID.HasValue)
      {
        return new DodanieZamowieniaResult
            {
              Sukces = true,
              ID   = wstawionaID.Value
            }
      }
      ;
      else
      {
        return new DodanieZamowieniaResult
            {
              Sukces = false
            }
      };
    }