public KakeFordeler Initialize()
    {
      FerieOversikt ferieOversikt = _kakeFordelerRepository.GetFerieOversikt();
      IList<KakeAnsvarlig> kakeAnsvarlige = _kakeFordelerRepository.GetMuligeKakeAnsvarlige();

      KakeAnsvarlig nextKakeAnsvarlig = _kakeFordelerRepository.GetNextKakeAnsvarlig();
      DateTime nextKakeDato = _kakeFordelerRepository.GetNextKakeDato();

      KakeFordeler kakeFordeler = new KakeFordeler(kakeAnsvarlige, ferieOversikt, nextKakeAnsvarlig, nextKakeDato, DateTime.Now);
      _kakeFordelerRepository.SaveNextKakeAnsvarlig(kakeFordeler.NextKakeAnsvarlig);
      _kakeFordelerRepository.SaveNextKakeDato(kakeFordeler.NextKakeDato);

      Console.WriteLine("Kakeansvarlig: " + kakeFordeler.NextKakeAnsvarlig);
      Console.WriteLine("Kakedato: " + kakeFordeler.NextKakeDato.ToShortDateString());

      return kakeFordeler;
    }
Beispiel #2
0
 public KakeApp(int intervalSeconds, IKakeFordelerService kakeFordelerService)
 {
   _kakeFordelerService = kakeFordelerService;
   _kakeFordeler = _kakeFordelerService.Initialize();
   SetupTimer(intervalSeconds);
 }