partial void Updatenametyperoom(nametyperoom instance);
 partial void Deletenametyperoom(nametyperoom instance);
 partial void Insertnametyperoom(nametyperoom instance);