public ExerciseMessage setFactorsG7_GGFMessageBundle()
 {
   ExerciseMessage emAnthropod = new ExerciseMessage();
   emAnthropod.sWelcome = Session.sUser + @", kom ons kyk of jy nou 'n paar GGF somme kan regkry?";
   emAnthropod.sLesson = @"Faktore - Les 2";
   emAnthropod.sActionMessage = "Die GGF is die grootste getal wat in die getalle kan indeel.";
   emAnthropod.sExerciseURI = "/Exercises/Factors/Views/FactorsG7_GGF";
   return emAnthropod;
 }
 public ExerciseMessage setCaterpillarMessageBunle()
 {
   ExerciseMessage emAnthropod = new ExerciseMessage();
   emAnthropod.sWelcome = Session.sUser + @", jou tafels is nou klaar. Nou moet jy na hierdie wurm kyk";
   emAnthropod.sLesson = @"Veelvoude - Les 2";
   emAnthropod.sActionMessage = "Wanneer jy gereed is, druk op die \"begin\" knoppie hieronder.";
   emAnthropod.sExerciseURI = "/Exercises/Multiplication/Caterpillar/Views/CaterpillarView";
   return emAnthropod;
 }
 public ExerciseMessage setFactorsG7_1MessageBundle()
 {
   ExerciseMessage emAnthropod = new ExerciseMessage();
   emAnthropod.sWelcome = Session.sUser + @", nou is jy gereed vir 'n Wikkel en Werk.";
   emAnthropod.sLesson = @"Faktore - Les 1";
   emAnthropod.sActionMessage = "Onthou die Faktore van 'n getal is 'n Eindige versameling - Jy kan dus die versameling sluit met { } hakkies.";
   emAnthropod.sExerciseURI = "/Exercises/Factors/Views/FactorsG7_1";
   return emAnthropod;
 }
 public ExerciseMessage setAnthropodMessageBunle()
 {
   ExerciseMessage emAnthropod = new ExerciseMessage();
   emAnthropod.sWelcome = @"Hallo " + Session.sUser + @".  Dit is baie nodig dat jy jou tafels BAIE goed moet ken voor jy verder met veelvoude kan werk.";
   emAnthropod.sLesson = @"Veelvoude - Les 1";
   emAnthropod.sActionMessage = "Wanneer jy gereed is, druk op die \"begin\" knoppie hieronder.";
   emAnthropod.sExerciseURI = "/Exercises/Multiplication/Anthropods/Views/Anthropod1";
   return emAnthropod;
 }