public ActionResult EditCandidateSubmit(MemberCandidate model)
    {
      if (!ModelState.IsValid)
        return CurrentUmbracoPage();

      var memberService = Services.MemberService;
      if (memberService.GetByEmail(model.Email) == null)
      {
        ModelState.AddModelError("", "Uživatel se zadaným emailem neexistuje!");
        return CurrentUmbracoPage();
      }

      // Candidate je typ členského účtu
      var name = model.Firstname + " " + model.Surname;
      var member = memberService.GetByEmail(model.Email);
      var cvExists = false;

      // profilové údaje uživatele - úplný seznam je v /umbraco/Členové/Typy členů/Zájemce o práci
      member.Name = name;
      member.SetValue("FirstName", model.Firstname);
      member.SetValue("Surname", model.Surname);
      member.SetValue("BirthDate", model.BirthDate);
      member.SetValue("Phone", model.Phone);
      member.SetValue("RegistrationUP", model.RegistrationUP);
      member.SetValue("RegistrationUPFrom", model.RegistrationUPFrom);
      member.SetValue("EmployeeDepartment", model.EmployeeDepartmentId);
      member.Comments = model.Comments;

      if (model.EmployeeDepartmentId.HasValue)
      {
        var ctrl = new EmployDepartmentsApiController();
        model.EmployeeDepartmentName = ctrl.GetById(model.EmployeeDepartmentId.Value).Name;
      }

      // todo: nahrat zivotopis
      if (model.CV != null && model.CV.InputStream != null)
      {
        var filename = "zivotopis_" + DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd") + Path.GetExtension(model.CV.FileName);
        var path = "/media/cv/";
        var fullPath = Server.MapPath("~" + path);
        var dir = new DirectoryInfo(fullPath);
        if (!dir.Exists)
          dir.Create();
        path += JobsplusHelpers.RemoveDiacritics(model.Surname).ToLower() + "_" + model.BirthDate.Value.ToString("yyyy-MM-dd") + "/";
        fullPath = Server.MapPath("~" + path);
        var dirUser = new DirectoryInfo(fullPath);
        if (!dirUser.Exists)
          dirUser.Create();

        try
        {
          model.CV.SaveAs(fullPath + filename);
          cvExists = true;
        }
        catch (Exception ex)
        {
          ModelState.AddModelError("", JobsplusConstants.SendEmailErrorMsg);
          TempData.Add("ValidationErrorInfo", JobsplusHelpers.GetMsgFromException(ex));
          return CurrentUmbracoPage();
        }

        var filepath = path + filename;
        TempData["EditCandidateCV"] = filepath;
        member.SetValue("CV", filepath);
      }
      member.SetValue("CVExists", cvExists);

      // Don't forget to save all these things
      memberService.Save(member);

      // save their password
        // memberService.SavePassword(member, model.Password);

      if (TempData.ContainsKey("EditCandidateIsSuccess")) TempData.Remove("EditCandidateIsSuccess");
      TempData.Add("EditCandidateIsSuccess", true);
      return RedirectToCurrentUmbracoPage();
    }
    public ActionResult RegisterCandidateSubmit(MemberCandidate model)
    {
      if (!ModelState.IsValid)
        return CurrentUmbracoPage();

      var validationErrorInfo = string.Empty;

      var memberService = Services.MemberService;
      if (memberService.GetByEmail(model.Email) != null)
      {
        ModelState.AddModelError("", "Uživatel se zadaným emailem již existuje!");
        return CurrentUmbracoPage();
      }
      if (!model.Confirm)
      {
        ModelState.AddModelError("", "Pro dokončení registrace je nezbytné udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a také souhlas s našimi obchodními podmínkami a podmínkami užití.");
        return CurrentUmbracoPage();
      }

      // Candidate je typ členského účtu
      var name = model.Firstname + " " + model.Surname;
      var member = memberService.CreateMember(model.Email, model.Email, name, "Candidate");
      var filepath = "";
      var cvExists = false;

      // profilové údaje uživatele - úplný seznam je v /umbraco/Členové/Typy členů/Zájemce o práci
      member.SetValue("FirstName", model.Firstname);
      member.SetValue("Surname", model.Surname);
      member.SetValue("BirthDate", model.BirthDate);
      member.SetValue("Phone", model.Phone);
      member.Comments = model.Comments;
      member.SetValue("RegistrationUP", model.RegistrationUP);
      member.SetValue("RegistrationUPFrom", model.RegistrationUPFrom);
      member.SetValue("EmployeeDepartment", model.EmployeeDepartmentId);

      if (model.EmployeeDepartmentId.HasValue)
      {
        var ctrl = new EmployDepartmentsApiController();
        model.EmployeeDepartmentName = ctrl.GetById(model.EmployeeDepartmentId.Value).Name;
      }

      // todo: nahrat zivotopis
      if (model.CV != null && model.CV.InputStream != null)
      {
        var filename = "zivotopis_" + DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd") + Path.GetExtension(model.CV.FileName);
        var path = "/media/cv/";
        var fullPath = Server.MapPath("~" + path);
        var dir = new DirectoryInfo(fullPath);
        if (!dir.Exists)
          dir.Create();

        path += JobsplusHelpers.RemoveDiacritics(model.Surname).ToLower() + "_" + model.BirthDate.Value.ToString("yyyy-MM-dd") + "/";
        fullPath = Server.MapPath("~" + path);
        var dirUser = new DirectoryInfo(fullPath);
        if (!dirUser.Exists)
          dirUser.Create();

        try
        {
          filepath = fullPath + filename;
          model.CV.SaveAs(fullPath + filename);
          cvExists = true;
        }
        catch (Exception ex)
        {
          filepath = "";
          ModelState.AddModelError("", "Při nahrávání životopisu došlo k chybě");
          TempData.Add("ValidationErrorInfo", JobsplusHelpers.GetMsgFromException(ex));
          return CurrentUmbracoPage();
        }

        member.SetValue("CV", path + filename);
      }
      member.SetValue("CVExists", cvExists);

      // Not yet allowed to log in!
      member.IsApproved = true;

      // Don't forget to save all these things
      memberService.Save(member);

      // save their password
      memberService.SavePassword(member, model.Password);

      // "Candidate" je skupina členů
      memberService.AssignRole(member.Id, "Zájemce o práci");

      #region Odeslat email spravci
      var mail = new MailMessage(JobsplusConstants.EmailRobotEmail, _SendToEmail);
      if (!string.IsNullOrEmpty(filepath))
      {
        var atachementPath = filepath;

        if (System.IO.File.Exists(atachementPath))
          mail.Attachments.Add(new Attachment(atachementPath));
      }
      mail.Subject = "NOVÁ REGISTRACE - zájemce o práci";
      mail.IsBodyHtml = true;
      mail.Body = "<p>Dobrý den,<br />" +
        "na webu jobsplus.cz se zaregistroval nový uchazeč o zaměstnání.</p><br /><br />" +
        "<h3>Uchazeč</h3>" +
        "<b>Jméno a příjmení:</b> " +    JobsplusHelpers.GetValueToEmail(name) + "<br />" +
        "<b>Email:</b> " +         JobsplusHelpers.GetValueToEmail(member.Email) + "<br />" +
        "<b>Datum narození</b> " +     JobsplusHelpers.GetValueToEmail(model.BirthDate) + "<br />" +
        "<b>Telefon</b> " +         JobsplusHelpers.GetValueToEmail(model.Phone) + "<br />" +
        "<b>Registrován na ÚP:</b> " +   JobsplusHelpers.GetValueToEmail(model.RegistrationUP) + "<br />" +
        (model.RegistrationUP ?
          "<b>Úřad práce (kontaktní pracoviště)</b> " + JobsplusHelpers.GetValueToEmail(model.EmployeeDepartmentName) + "<br />" :
          "") +
        (!string.IsNullOrEmpty(model.Comments) ?
          "<br /><b>Zpráva od zájemce</b><br />" + JobsplusHelpers.GetValueToEmail(model.Comments) + "<br />" :
          "") + "<br />" +
        "<p>S pozdravem,<br />Váš JOBSPLUS AUTOMATICKÝ ROZESÍLAČ e-mailů ;-)</p>";

      try
      {
        var smtpClient = new SmtpClient();
        smtpClient.Send(mail);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ModelState.AddModelError("", JobsplusConstants.SendEmailErrorMsg);
        TempData.Add("ValidationErrorInfo", JobsplusHelpers.GetMsgFromException(ex));
        return CurrentUmbracoPage();
      }
      #endregion

      #region Odeslat email zajemci
      var mailCandidate = new MailMessage(JobsplusConstants.EmailRobotEmail, model.Email);
      if (!string.IsNullOrEmpty(filepath))
      {
        var atachementPath = filepath;

        if (System.IO.File.Exists(atachementPath))
          mail.Attachments.Add(new Attachment(atachementPath));
      }

      mailCandidate.Subject = "POTVRZENÍ REGISTRACE - zájemce o práci";
      mailCandidate.IsBodyHtml = true;
      mailCandidate.Body = "<p>Dobrý den,<br />" +
        "zaznamenali jsme Vaši registraci na webu jobsplus.cz.</p><br /><br />" +
        "<h3>Přihlašovací údaje</h3>" +
        "<b>Přihlašovací jméno:</b>: " + member.Email + "<br />" +
        "<b>Heslo:</b> " + model.Password + "<br />" +
        "<p>Váš účet je již aktivní a můžete <a href=\"http://www.jobsplus.cz/vip-vstup/prihlasit/\">přihlásit</a> na web jobsplus.cz a odpovídat na inzerci. Těšíme se Vaší přízni a přejeme brzké nalezení vysněného zaměstnání.</p><br /><br />" +
        "<b>Jméno a příjmení:</b> " + JobsplusHelpers.GetValueToEmail(name) + "<br />" +
        "<b>Email:</b> " + JobsplusHelpers.GetValueToEmail(member.Email) + "<br />" +
        "<b>Datum narození</b> " + JobsplusHelpers.GetValueToEmail(model.BirthDate) + "<br />" +
        "<b>Telefon</b> " + JobsplusHelpers.GetValueToEmail(model.Phone) + "<br />" +
        "<b>Registrován na ÚP:</b> " + JobsplusHelpers.GetValueToEmail(model.RegistrationUP) + "<br />" +
        (model.RegistrationUP ?
          "<b>Úřad práce (kontaktní pracoviště)</b> " + JobsplusHelpers.GetValueToEmail(model.EmployeeDepartmentName) + "<br />" :
          "") +
        (!string.IsNullOrEmpty(model.Comments) ?
          "<br /><b>Poznámka</b><br />" + JobsplusHelpers.GetValueToEmail(model.Comments) + "<br />" :
          "") + "<br />" +
        "<p>S pozdravem,<br />Váš JOBSPLUS AUTOMATICKÝ ROZESÍLAČ e-mailů ;-)</p>";
      try
      {
        var smtpClient = new SmtpClient();
        smtpClient.Send(mailCandidate);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ModelState.AddModelError("", JobsplusConstants.SendEmailErrorMsg);
        TempData.Add("ValidationErrorInfo", JobsplusHelpers.GetMsgFromException(ex));
        return CurrentUmbracoPage();
      }
      #endregion

      TempData.Add("RegisterCandidateIsSuccess", true);
      TempData.Add("Email", model.Email);
      TempData.Add("ValidationErrorInfo", validationErrorInfo);

      return RedirectToCurrentUmbracoPage();
    }
    //
    // GET: /EditCandidate/
    public ActionResult Index()
    {
      var memberService = Services.MemberService;
      var profile = Members.GetCurrentMemberProfileModel();
      var candidate = memberService.GetByUsername(Members.CurrentUserName); // Members.GetByUsername(Members.CurrentUserName) as IMember;
      MemberCandidate model = new MemberCandidate();
      model.Firstname = candidate.GetValue<string>("Firstname");
      model.Surname = candidate.GetValue<string>("Surname");
      if (candidate.GetValue("BirthDate") != null)
        model.BirthDate = candidate.GetValue<DateTime>("BirthDate");
      model.Phone = candidate.GetValue<string>("Phone");
      model.RegistrationUP = candidate.GetValue<bool>("RegistrationUP");
      if (candidate.GetValue("RegistrationUPFrom") != null)
        model.RegistrationUPFrom = candidate.GetValue<DateTime>("RegistrationUPFrom");
      if (candidate.GetValue("EmployeeDepartment") != null)
      {
        var employeeDepartmentId = candidate.GetValue<int>("EmployeeDepartment");
        model.EmployeeDepartmentId = employeeDepartmentId;
        var ctrl = new EmployDepartmentsApiController();
        model.EmployeeDepartmentName = ctrl.GetById(employeeDepartmentId).Name;
      }
      model.Comments = candidate.Comments;

      if (TempData.ContainsKey("EditCandidateCV")) TempData.Remove("EditCandidateCV");
      TempData.Add("EditCandidateCV", candidate.GetValue<string>("CV"));

      // prihlasovaci udaje
      model.Email = profile.UserName;
      model.Password = candidate.RawPasswordValue;
      // souhlas
      model.Confirm = true;

      return PartialView(model);
    }