Beispiel #1
0
    public bool DodajObrazek(Plik plik)
    {
      try
      {
        Pliki p = new Pliki
        {
          NazwaPliku = plik.NazwaPliku,
          Prywatny = Convert.ToInt16(plik.Prywatny),
          GUID = plik.GUID.ToString()
        };

        baza.Plikis.InsertOnSubmit(p);
        baza.SubmitChanges();

        Usuwanie u = new Usuwanie()
        {
          GUID = Guid.NewGuid().ToString(),
          IDPliku = PobierzIDwgGUID(p.GUID)
        };

        baza.Usuwanies.InsertOnSubmit(u);
        baza.SubmitChanges();

        return true;
      }
      catch { return false; }
    }
Beispiel #2
0
 partial void UpdatePliki(Pliki instance);
Beispiel #3
0
 partial void DeletePliki(Pliki instance);
Beispiel #4
0
 partial void InsertPliki(Pliki instance);