internal static bool GetAllEntriesFromPdfFile(KontoEntriesHolder kontoEntriesHolder, List<BankRow> rows)
    {
      var newEntriesStart = kontoEntriesHolder.NewKontoEntries.Count;

      var newBatchOfKontoEntriesAlreadyRed =
        EntryAdder.GetNewBatchOfKontoEntriesAlreadyRed(
          kontoEntriesHolder.KontoEntries, kontoEntriesHolder.NewKontoEntries);

      foreach (var row in rows)
      {
        EntryAdder.AddNewEntryFromStringArray(
         row,
         kontoEntriesHolder.KontoEntries,
         kontoEntriesHolder.NewKontoEntries,
         newBatchOfKontoEntriesAlreadyRed);
      }

      return kontoEntriesHolder.NewKontoEntries.Count > newEntriesStart;
    }
    internal static bool GetAllVisibleEntriesFromWebBrowser(
      KontoEntriesHolder kontoEntriesHolder,
      WebBrowser webBrowser1
      //SortedList kontoEntries,
      //SortedList newKontoEntries,
      //ref bool somethingChanged,
      //SaldoHolder saldoHolder
      )
    {
      if (webBrowser1 == null || webBrowser1.Document == null)
      {
        return false;
      }

      var noKe = kontoEntriesHolder.KontoEntries.Count; // Se om något ändras sen...
      var noNewKontoEntriesBeforeLoading = kontoEntriesHolder.NewKontoEntries.Count;

      // Kolla browser efter entries.
      if (webBrowser1.Document.Window != null)
      {
        switch (ProgramSettings.BankType)
        {
          case BankType.Handelsbanken:

            #region Handelsbanken

            // bool nextIsAllkreditFaktureratEtc;

            // Kolla även huvuddocet
            kontoEntriesHolder.Doc = webBrowser1.Document.Window.Document;
            var docChecker = new DocChecker(kontoEntriesHolder);
              //webBrowser1.Document.Window.Document,
              //kontoEntries, newKontoEntries, ref somethingChanged, saldoHolder);
            docChecker.CheckDocForEntries();

             if (webBrowser1.Document.Window.Frames != null) {
             foreach (HtmlWindow currentWindow in webBrowser1.Document.Window.Frames)
             {
               //break;//Debug
               var doc = currentWindow.Document;
               docChecker.CheckDocForEntries();
             }

             }
            #endregion

            break;
          case BankType.Swedbank:

            #region Swedbank

            if (webBrowser1.Document.Body != null)
            {
              // Get saldo
              GetSwedbankSaldo(webBrowser1.Document.Body, kontoEntriesHolder.SaldoHolder);

              var saldoTable =
                webBrowser1.Document.Body.FirstChild.NextSibling.NextSibling.FirstChild.NextSibling
                      .FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild
                      .FirstChild.NextSibling.NextSibling.FirstChild.NextSibling.FirstChild
                      .NextSibling.NextSibling;

              // ReSharper disable ConditionIsAlwaysTrueOrFalse
              if (saldoTable != null

                // webBrowser1.Document.Body.FirstChild.NextSibling.NextSibling.FirstChild.NextSibling.
                // FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild.NextSibling.
                // NextSibling.FirstChild.NextSibling.FirstChild.NextSibling.NextSibling != null
                )
              {
                // ReSharper restore ConditionIsAlwaysTrueOrFalse

                // Get Entries
                // ReSharper disable ConditionIsAlwaysTrueOrFalse
                if (saldoTable.NextSibling == null)
                {
                  // ReSharper restore ConditionIsAlwaysTrueOrFalse
                  GetHtmlEntriesFromSwedBank(
                    saldoTable.FirstChild.FirstChild.NextSibling.Children,
                    kontoEntriesHolder.KontoEntries,
                    kontoEntriesHolder.NewKontoEntries);
                }

                  // ReSharper disable ConditionIsAlwaysTrueOrFalse
                else if (saldoTable.NextSibling != null)
                {
                  // ReSharper restore ConditionIsAlwaysTrueOrFalse
                  GetHtmlEntriesFromSwedBank(
                    saldoTable.NextSibling.FirstChild.FirstChild.NextSibling.Children,
                    kontoEntriesHolder.KontoEntries,
                    kontoEntriesHolder.NewKontoEntries);
                }
              }
              else if (
                webBrowser1.Document.Body.FirstChild.NextSibling.NextSibling.FirstChild.NextSibling
                      .FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild
                      .FirstChild.FirstChild.NextSibling.NextSibling.FirstChild.NextSibling
                      .FirstChild.NextSibling.FirstChild.FirstChild.NextSibling != null)
              {
                // Get Entries
                GetHtmlEntriesFromSwedBank(
                  webBrowser1.Document.Body.FirstChild.NextSibling.NextSibling.FirstChild
                        .NextSibling.FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild
                        .FirstChild.FirstChild.FirstChild.NextSibling.NextSibling.FirstChild
                        .NextSibling.FirstChild.NextSibling.FirstChild.FirstChild.NextSibling
                        .FirstChild.FirstChild.NextSibling.Children,
                  kontoEntriesHolder.KontoEntries,
                  kontoEntriesHolder.NewKontoEntries);
              }
            }

            #endregion

            break;
          case BankType.Mobilhandelsbanken:
            var htmlBody = webBrowser1.Document.Body;
            if (htmlBody != null)
            {
              MobileHandelsbanken.GetAllEntriesFromMobileHandelsBanken
                  (htmlBody,
                  kontoEntriesHolder.KontoEntries,
                  kontoEntriesHolder.NewKontoEntries,
                  kontoEntriesHolder.SaldoHolder);
            }

            break;
          default:
            throw new ArgumentOutOfRangeException();
        }
      }

      if (kontoEntriesHolder.KontoEntries.Count != noKe)
      {
        kontoEntriesHolder.SomethingChanged = true; // Här har man tagit in nytt som inte är sparat
      }

      // Returnera aom något ändrats. Är de nya inte samma som innan laddning, så är det sant att något ändrats.
      return kontoEntriesHolder.NewKontoEntries.Count != noNewKontoEntriesBeforeLoading;
    }
 public DocChecker(KontoEntriesHolder kontoEntriesHolder)
 {
   _kontoEntriesHolder = kontoEntriesHolder;
   HtmlBodyInnerText = HtmlBody.InnerText;
 }