public SimulationResult Simulation(Queue<Process> queueProcesses, List<Process> listProcesses)
    {
      int peekProcessingTime = 0;
      _completeProcessList = new List<Process>();

      do
      {
        if (queueProcesses.Count != 0)
        {
          if (peekProcessingTime == queueProcesses.Peek().CpuPhaseLength) // zdjęcie procesu z kolejki
          {
            _completeProcessList.Add(queueProcesses.Peek());
            _processCounter++;
            _waitingTimeResult += queueProcesses.Peek().WaitingTime;
            queueProcesses.Dequeue();
            peekProcessingTime = 0;
          }

          foreach (var process in queueProcesses) // zwiększenie czasu oczekiwania wszystkim oprócz Peeka
          {
            if (process == queueProcesses.Peek())
              continue;

            process.WaitingTime++;
          }

          if (peekProcessingTime == QuantumOfTime)  // przesunięcie procesu na koniec kolejki po upływie kwantu czasu   RRRRRRRRRRRRR
          {
            queueProcesses.Peek().CpuPhaseLength -= peekProcessingTime;
            var tempProcess = queueProcesses.Dequeue();
            queueProcesses.Enqueue(tempProcess);
            peekProcessingTime = 0;
          }
        }

        if (listProcesses.Count != 0 && listProcesses[0].EntryTime == _time) // dodanie do kolejki
        {
          queueProcesses.Enqueue(listProcesses[0]);
          listProcesses.Remove(listProcesses[0]);
        }
        _time++;
        peekProcessingTime++;

      } while (queueProcesses.Count != 0 || listProcesses.Count != 0);

      _averageWaitingTimeResult = _waitingTimeResult / _processCounter;

      var filePath = "C:\\aga\\06_Robocze\\SchedulingAccesToCpuRR.txt";
      var saveToTextFile = new TextFileSchedulingAccessToCPU();
      saveToTextFile.SaveFile(_completeProcessList, filePath);

      return new SimulationResult()
      {
        AverageWaitingTime = _averageWaitingTimeResult,
        CompleteProcessList = _completeProcessList
      };
    }
    public SimulationResult Simulation(Queue<Process> queueProcesses, List<Process> listProcesses)
    {
      int peekProcessingTime = 0;
        _completeProcessList = new List<Process>();
      queueProcesses = SchedulingAlgorithmHelper.SortQueue(queueProcesses); // sortowanie kolejki początkowych procesów

      do
      {
        if (queueProcesses.Count != 0)
        {
          if (peekProcessingTime == queueProcesses.Peek().CpuPhaseLength) // zdjęcie procesu z kolejki
          {
            _completeProcessList.Add(queueProcesses.Peek());
            _processCounter++;
            _waitingTimeResult += queueProcesses.Peek().WaitingTime;
            queueProcesses.Dequeue();
            peekProcessingTime = 0;
          }

          foreach (var process in queueProcesses) // zwiększenie czasu oczekiwania wszystkim oprócz Peeka
          {
            if (process == queueProcesses.Peek())
              continue;
            process.WaitingTime++;
          }
        }

        if (listProcesses.Count != 0 && listProcesses[0].EntryTime == _time) // dodanie do kolejki
        {
          queueProcesses.Enqueue(listProcesses[0]);
          listProcesses.Remove(listProcesses[0]);
          queueProcesses = SchedulingAlgorithmHelper.SortQueueWithoutPeek(queueProcesses); // sortowanie kolejki po dodaniu nowego procesu
        }
        _time++;
        peekProcessingTime++;

      } while (queueProcesses.Count != 0 || listProcesses.Count != 0);

      _averageWaitingTimeResult = _waitingTimeResult / _processCounter;

      var filePath = "C:\\aga\\06_Robocze\\SchedulingAccesToCpuSJF.txt";
      var saveToTextFile = new TextFileSchedulingAccessToCPU();
      saveToTextFile.SaveFile(_completeProcessList, filePath);

      return new SimulationResult()
      {
        AverageWaitingTime = _averageWaitingTimeResult,
        CompleteProcessList = _completeProcessList
      };
    }
    public static SimulationData PrepareSimulationData()
    {
      ProcessList testData = new ProcessList();
      var listProcess = testData.CreateProcessList(40);

      Queue<Process> queueProcess = new Queue<Process>();

      for (int i = 0; i < listProcess.Count / 2; i++)
      {
        queueProcess.Enqueue(listProcess[i]);
      }
      listProcess = listProcess.GetRange(listProcess.Count / 2, listProcess.Count / 2);

      var time = 0;
      Random timeRandom = new Random();
      foreach (var process in listProcess)
      {
        process.EntryTime = timeRandom.Next(1, 10)+time;
        time = process.EntryTime;
      }

      var completeProcessList = queueProcess.ToList();
      completeProcessList.AddRange(listProcess);
      var filePath = "C:\\aga\\06_Robocze\\SchedulingAccesToCpuStartList.txt";
      var saveToTextFile = new TextFileSchedulingAccessToCPU();
      saveToTextFile.SaveFile(completeProcessList, filePath);

      return new SimulationData() { QueueProcess = queueProcess, ListProcess = listProcess };
    }
    public SimulationResult Simulation(Queue<Process> queueProcesses, List<Process> listProcesses)
    {
      int peekProcessingTime = 0;
      // SchedulingAlgorithmHelper.ShowQueue(queueProcesses); // !!!
      _completeProcessList = new List<Process>();

      queueProcesses = SchedulingAlgorithmHelper.SortQueue(queueProcesses); // sortowanie kolejki początkowych procesów
      // SchedulingAlgorithmHelper.ShowQueue(queueProcesses); // !!!

      do
      {
        if (queueProcesses.Count != 0)
        {
          if (peekProcessingTime == queueProcesses.Peek().CpuPhaseLength) // zdjęcie procesu z kolejki
          {
            _completeProcessList.Add(queueProcesses.Peek());
            _processCounter++;
            _waitingTimeResult += queueProcesses.Peek().WaitingTime;
            queueProcesses.Dequeue();
            peekProcessingTime = 0;
          }

          foreach (var process in queueProcesses) // zwiększenie czasu oczekiwania wszystkim oprócz Peeka
          {
            if (process == queueProcesses.Peek())
              continue;

            process.WaitingTime++;
          }
        }

        if (listProcesses.Count != 0 && listProcesses[0].EntryTime == _time) // dodanie do kolejki
        {
          queueProcesses.Enqueue(listProcesses[0]);

          if (listProcesses[0].CpuPhaseLength >= (queueProcesses.Peek().CpuPhaseLength - peekProcessingTime))
          {
            queueProcesses = SchedulingAlgorithmHelper.SortQueueWithoutPeek(queueProcesses); // sortowanie kolejki po dodaniu nowego procesu
          }
          else
          {
            // SchedulingAlgorithmHelper.ShowQueue(_queueProcess); // !!!
            // Console.WriteLine("Czas pozostały do wykonania procesu Peek: " + (_queueProcess.Peek().CpuPhaseLength - peekToGoTime));
            queueProcesses = SchedulingAlgorithmHelper.SortQueueWithExpropriation(queueProcesses, peekProcessingTime); // sortowanie kolejki po dodaniu nowego procesu Z WYWLASZCZENIEM
            peekProcessingTime = 0;
            _expropriationCounter++;
            // SchedulingAlgorithmHelper.ShowQueue(_queueProcess); // !!!
          }
          listProcesses.Remove(listProcesses[0]);
        }
        _time++;
        peekProcessingTime++;

      } while (queueProcesses.Count != 0 || listProcesses.Count != 0);

      _averageWaitingTimeResult = _waitingTimeResult / _processCounter;

      var filePath = "C:\\aga\\06_Robocze\\SchedulingAccesToCpuSRTF.txt";
      var saveToTextFile = new TextFileSchedulingAccessToCPU();
      saveToTextFile.SaveFile(_completeProcessList, filePath);

      Console.WriteLine("Ilość wywłaszczeń: " + _expropriationCounter);

      return new SimulationResult()
      {
        AverageWaitingTime = _averageWaitingTimeResult,
        CompleteProcessList = _completeProcessList
      };
    }