public static DominDriveDesignModel GetDominDriveDesignModel(DomainServiceModel element)
		{
			return DslModeling::DomainRoleInfo.GetLinkedElement(element, DomainServiceModelDomainRoleId) as DominDriveDesignModel;
		}
		public static void SetDominDriveDesignModel(DomainServiceModel element, DominDriveDesignModel newDominDriveDesignModel)
		{
			DslModeling::DomainRoleInfo.SetLinkedElement(element, DomainServiceModelDomainRoleId, newDominDriveDesignModel);
		}
		/// <summary>
		/// Constructor
		/// Creates a DominDriveDesignModelHasDomainServiceModels link in the same Partition as the given DominDriveDesignModel
		/// </summary>
		/// <param name="source">DominDriveDesignModel to use as the source of the relationship.</param>
		/// <param name="target">DomainServiceModel to use as the target of the relationship.</param>
		public DominDriveDesignModelHasDomainServiceModels(DominDriveDesignModel source, DomainServiceModel target)
			: base((source != null ? source.Partition : null), new DslModeling::RoleAssignment[]{new DslModeling::RoleAssignment(DominDriveDesignModelHasDomainServiceModels.DominDriveDesignModelDomainRoleId, source), new DslModeling::RoleAssignment(DominDriveDesignModelHasDomainServiceModels.DomainServiceModelDomainRoleId, target)}, null)
		{
		}