public void zlacz(Wierzcholek pierwszy, Wierzcholek drugi)
 {
   try
   {
     listaSas[pobierzIndeks(pierwszy)].dodajNaKoncu(drugi);
     listaSas[pobierzIndeks(drugi)].dodajNaPoczatku(pierwszy);
   }
   catch (ExceptionBrakKlucza)
   {
     Console.WriteLine("nie takich wierzcholkow do polaczenia");
   }
 }
 public void zlacz(Wierzcholek pierwszy, Wierzcholek drugi)
 {
   try
   {
     macierz[pobierzIndeks(pierwszy)][pobierzIndeks(drugi)] = 1;
     macierz[pobierzIndeks(drugi)][pobierzIndeks(pierwszy)] = 1;
   }
   catch (ExceptionBrakKlucza)
   {
     Console.WriteLine("nie takich wierzcholkow do polaczenia");
   }
 }
 //metody interfejsu
 public void dodaj(Wierzcholek nowyWierzcholek)
 {
   if (indeksWierzcholka < 10)
   {
     indeksyWierzcholkow[indeksWierzcholka] = nowyWierzcholek;
     indeksWierzcholka++;
   }
   else
   {
     Console.WriteLine("Maksimum wierzcholkow osiągniete!");
   }
 }
    static void Main(string[] args)
    {
      MacierzSasiedztwa dupa = new MacierzSasiedztwa();
      Graf grafix = new Graf(dupa);
      Wierzcholek pierwszy = new Wierzcholek("Dupszot");
      Wierzcholek drugi = new Wierzcholek("kumkat");
      Wierzcholek trzeci = new Wierzcholek("łai kai");
      Wierzcholek czwarty = new Wierzcholek("marcinero zjebus");
      Wierzcholek piaty = new Wierzcholek("runumskie dzieci slonca");
      Wierzcholek szosty = new Wierzcholek("karakaniec");
      Wierzcholek siodmy = new Wierzcholek("mrau");
      Wierzcholek osmy = new Wierzcholek("hefajstos");
      Wierzcholek dziewiaty = new Wierzcholek("Andrzej");
      grafix.dodaj(dziewiaty);
      grafix.dodaj(osmy);
      grafix.dodaj(siodmy);
      grafix.dodaj(pierwszy);
      grafix.dodaj(czwarty);
      grafix.dodaj(szosty);
      grafix.dodaj(drugi);
      grafix.dodaj(trzeci);
      grafix.dodaj(piaty);
      grafix.zlacz(pierwszy, drugi);
      grafix.zlacz(drugi, czwarty);
      grafix.zlacz(piaty, drugi);
      grafix.zlacz(czwarty, szosty);
      grafix.zlacz(szosty, siodmy);
      grafix.zlacz(siodmy, dziewiaty);
      grafix.zlacz(dziewiaty, osmy);
      int start, stop;
      start = Environment.TickCount & Int32.MaxValue;
      //jakaś pętla czy inne operacje

      WyszukiwanieSciezki szukajka = new WyszukiwanieSciezki(grafix);
      szukajka.wyszukajSciezke("Dupszot", "Andrzej");
      stop = Environment.TickCount & Int32.MaxValue;
      Console.WriteLine("Czas pracy: " + (stop - start));

      Console.ReadLine();
    }
 public Krawedz(Wierzcholek pierwszy, Wierzcholek drugi)
 {
   this.pierwszy = pierwszy;
   this.drugi = drugi;
 }
 public Lista<Wierzcholek> zwrocSasiadow(Wierzcholek wierzcholek)
 {
   return reprezentacja.zwrocSasiadow(wierzcholek);
 }
 public void zlacz(Wierzcholek pierwszy, Wierzcholek drugi)
 {
   reprezentacja.zlacz(pierwszy, drugi);
 }
 public void dodaj(Wierzcholek nowy)
 {
   reprezentacja.dodaj(nowy);
 }
 //metody interfejsu do wyszukiwania
 public Lista<Wierzcholek> zwrocSasiadow(Wierzcholek wierzcholek)
 {
   return listaSas[pobierzIndeks(wierzcholek)];
 }
 // zarzadzanie indeksami-wierzcholkami, coby sie nie pomieszac
 private int pobierzIndeks(Wierzcholek wierzcholek)
 {
   for (int i = 0; i < indeksWierzcholka; i++)
   {
     if (indeksyWierzcholkow[i].nazwa == wierzcholek.nazwa)
     {
       return i;
     }
   }
   throw new ExceptionBrakKlucza();
 }
    // Interfejs, przeszukiwanie:
    public Lista<Wierzcholek> zwrocSasiadow(Wierzcholek wierzcholek)
    {
      Lista<Wierzcholek> listaSasiadow = new Lista<Wierzcholek>();

      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        if (macierz[pobierzIndeks(wierzcholek)][i] == 1)
        {
          listaSasiadow.dodajNaKoncu(pobierzWierzcholek(i));
        }
      }
      return listaSasiadow;
    }