Пример #1
0
    /*
     * Searches for a small image, in a big image and returns the matches
     * ---
     * Screen = image to search in
     * Sample = image to search for
     * Offset = where to START and END on the screen we're searching in
     * minMatch = minimum match in percent to even consider a beginning match (from 0.01 to 1) usually
     *      i use 0.70.
     */
    public static PixelMatchList SearchForSamples(Color[,] screen, Color[,] sample, Square offset, float minMatch)
    {
      PixelMatchList matches = new PixelMatchList();

      // search the screen for the sample
      int screen_rows = screen.GetLength(0);
      int screen_colums = screen.GetLength(1);

      // count sample rows
      int sample_rows = sample.GetLength(0);
      int sample_colums = sample.GetLength(1);

      // Det er her på Screenet vi starter vores søgning
      int i = offset.startx;
      int j = offset.starty;

      int k = 0;
      int l = 0;

      while (i < offset.endx)
      {
        while (j < offset.endy)
        {
          // Vi har en start match, så herfra leder vi videre uden løkken kører videre
          //if (screen[i, j].Equals(sample[k, l]))
          if (Vemod.Image.rgbPercentCompare(screen[i, j], sample[k, l]) > minMatch)
          {
            // Pixelmatches:
            int pixelmatches = 0;
            float pixelmatchpercent = 0;
            float pixelmatchpercenttotal = 0;

            // Initial match!
            int start_match_x = i;
            int start_match_y = j;

            // subsearch
            // Vi vil ikke påvirke det omkringliggende loop
            int _i = i;
            int _j = j;

            // Vi itererer over vores sample
            while (k < sample_rows)
            {
              while (l < sample_colums)
              {
                // Tjek for om _i og _j er inden for vores "screen"
                if (_i < offset.endx && _j < offset.endy)
                {
                  float match = Vemod.Image.rgbPercentCompare(screen[_i, _j], sample[k, l]);
                  if (pixelmatchpercent == 0)
                  {
                    pixelmatchpercent = match;
                    pixelmatchpercenttotal += match;
                    pixelmatches++;
                  }
                  else
                  {
                    pixelmatchpercent = ((pixelmatchpercent * pixelmatches) + match) / (pixelmatches + 1);
                    pixelmatchpercenttotal += match;
                    pixelmatches++;
                  }

                  if (k == sample.GetLength(0) - 1 && l == sample.GetLength(1) - 1)
                  {
                    // Found the image!
                    if (pixelmatchpercent > 0.70)
                    {
                      matches.Add(new PixelMatch(start_match_x, start_match_y, _i, _j, pixelmatchpercent));
                    }

                    k = sample_rows + 1; // Grimt grimt hack, men vi sparer en goto
                    pixelmatchpercent = 0;
                    pixelmatchpercenttotal = 0;
                    pixelmatches = 0;
                    break;
                  }
                  else if (l == sample.GetLength(1) - 1)
                  {
                    // Hvis vi er for "enden" så reset, og hop til næste row
                    k++;
                    l = 0;

                    // Row jump på screenen også
                    _i = _i + 1;
                    _j = start_match_y;
                  }
                  else
                  {
                    // Hop en enkelt column både på screen og på sample
                    l++;
                    _j++;
                  }
                }
                else
                {
                  k = sample_rows + 1; // Grimt grimt hack, men vi sparer en goto
                  pixelmatchpercent = 0;
                  pixelmatchpercenttotal = 0;
                  pixelmatches = 0;
                  break;
                }
              }
            }
            // resets the sample search
            k = 0;
            l = 0;
          }
          else
          {
            // Ingen match, så kan dette ikke være vores sample, led videre!
            k = 0;
            l = 0;
          }
          j++;
        }
        j = offset.starty;
        i++;
      }

      return matches;
    }
Пример #2
0
    /*
     * Cuts off a image inside a bigger picture
     * ---
     * Screen = image to search in
     * Offset = where to START and END on the screen we're searching in
     */
    public static Color[,] subImage(Color[,] screen, Square offset)
    {
      // search the screen for the sample
      int screen_rows = screen.GetLength(0);
      int screen_colums = screen.GetLength(1);

      Color[,] subImage = new Color[offset.endx - offset.startx, offset.endy - offset.starty];

      // Det er her på vores image vi starter vores søgning
      int i = offset.startx; // x
      int j = offset.starty; // y

      // new image
      int ni = 0;
      int nj = 0;

      while (j < offset.endy)
      {
        while (i < offset.endx)
        {
          // Vi itererer over vores sample
          subImage[ni, nj] = screen[i, j];
          Console.WriteLine("(" + ni + ";" + nj + " -> (" + i + ";" + j + ")");

          ni++;
          i++;
        }
        ni = 0;
        i = offset.startx;
        nj++;
        j++;
      }

      return subImage;
    }
Пример #3
0
 public static PixelMatchList SearchForSamples(Color[,] screen, Color[,] sample, Square offset)
 {
   return Vemod.Screen.SearchForSamples(screen, sample, offset, (float)0.70);
 }
Пример #4
0
    public static Color[,] shrinkImage(Color[,] image)
    {
      // search the screen for the sample
      int image_rows = image.GetLength(0);
      int image_colums = image.GetLength(1);

      int rowsToRemoveLeft = 0;

      int k = 0;
      int l = 0;
      // Vi itererer over vores image
      while (k < image_rows)
      {
        bool canRemoveColumn = true;
        while (l < image_colums)
        {
          Color c = image[k, l];
          if ((int)c.A == 0 && (int)c.R == 0 && (int)c.G == 0 && (int)c.B == 0)
          {
          }
          else
          {
            canRemoveColumn = false;
            break;
          }
          l++;
        }

        if (canRemoveColumn)
        {
          rowsToRemoveLeft++;
        }
        else
        {
          break;
        }
        l = 0;
        k++;
      }

      int rowsToRemoveRight = 0;

      k = image_rows - 1;
      l = image_colums - 1;
      // Vi itererer over vores image
      while (k > 0)
      {
        bool canRemoveColumn = true;
        while (l > 0)
        {
          Color c = image[k, l];
          if ((int)c.A == 0 && (int)c.R == 0 && (int)c.G == 0 && (int)c.B == 0)
          {
          }
          else
          {
            canRemoveColumn = false;
            break;
          }
          l--;
        }

        if (canRemoveColumn)
        {
          rowsToRemoveRight++;
        }
        else
        {
          break;
        }
        l = image_colums - 1;
        k--;
      }

      int columsToRemoveTop = 0;

      k = 0;
      l = 0;
      // Vi itererer over vores image
      while (l < image_colums)
      {
        bool canRemoveRow = true;
        while (k < image_rows)
        {
          Color c = image[k, l];
          if ((int)c.A == 0 && (int)c.R == 0 && (int)c.G == 0 && (int)c.B == 0)
          {
          }
          else
          {
            canRemoveRow = false;
            break;
          }
          k++;
        }

        if (canRemoveRow)
        {
          columsToRemoveTop++;
        }
        else
        {
          break;
        }
        k = 0;
        l++;
      }

      int columsToRemoveBottom = 0;

      k = image_rows - 1;
      l = image_colums - 1;
      // Vi itererer over vores image
      while (l > 0)
      {
        bool canRemoveRow = true;
        while (k > 0)
        {
          Color c = image[k, l];
          if ((int)c.A == 0 && (int)c.R == 0 && (int)c.G == 0 && (int)c.B == 0)
          {
          }
          else
          {
            canRemoveRow = false;
            break;
          }
          k--;
        }

        if (canRemoveRow)
        {
          columsToRemoveBottom++;
        }
        else
        {
          break;
        }
        k = image_rows - 1;
        l--;
      }

      Square s = new Square(rowsToRemoveLeft, columsToRemoveTop, (image_rows - rowsToRemoveRight), (image_colums - columsToRemoveBottom));
      Color[,] returnImage = Image.subImage(image, s);

      Console.WriteLine("({0};{1}) - ({2};{3})", columsToRemoveTop, rowsToRemoveLeft, (image_rows - columsToRemoveBottom), (image_colums - rowsToRemoveRight));
      Console.WriteLine("Rows top: " + columsToRemoveTop);
      Console.WriteLine("Rows bottom: " + columsToRemoveBottom);
      Console.WriteLine("Colum left: " + rowsToRemoveLeft);
      Console.WriteLine("Colum right: " + rowsToRemoveRight);

      return returnImage;
    }