Пример #1
0
 //private Context db2 = new Context();
 public object BindModel(ControllerContext controllerContext, ModelBindingContext bindingContext)
 {
   HttpContextBase objContext = controllerContext.HttpContext;
   OrderCreateViewModel obj = new OrderCreateViewModel();
   obj.order.Annotation = objContext.Request.Form["OrderInfo"];
   return obj;
 }
Пример #2
0
    // GET: Orders/Create
    public ActionResult Create(string sortOrder, string searchStringName, string searchStringTown, string currentFilterName, string currentFilterTown, int? page)
    {
      // quotation viewmodel + ipaged list users aanmaken + nieuwe quotation voor default stuff
      OrderCreateViewModel ocvm = new OrderCreateViewModel();
      var customerList = from a in db.Customers select a;
      Order order = new Order();

      DefaultOrderInfo(order);

      ocvm.order = order;

      //zoeken / sorteren / paging
      //sorteren default op "name_desc"
      ViewBag.NameSortParm = String.IsNullOrEmpty(sortOrder) ? "name_desc" : "";
      ViewBag.TownSortParm = sortOrder == "town" ? "town_desc" : "town";

      // als zoeken leeg is pagina 1 anders
      if (searchStringTown != null || searchStringName != null)
      {
        page = 1;
      }
      else
      {
        searchStringName = currentFilterName;
        searchStringTown = currentFilterTown;
      }
      ViewBag.CurrentFilterName = searchStringName;
      ViewBag.CurrentFilterTown = searchStringTown;

      // zoekvelden toepassen op klantenlijst
      //zoeken op naam (voor of achter en/of gemeente)
      if (!String.IsNullOrEmpty(searchStringTown))
      {
        customerList = customerList.Where(s => s.Address.Town.ToUpper().Contains(searchStringTown.ToUpper()));
      }

      // zoeken op postalcode
      if (!String.IsNullOrEmpty(searchStringName))
      {
        customerList = customerList.Where(s => s.LastName.ToUpper().Contains(searchStringName.ToUpper()) ||
        s.FirstName.ToUpper().Contains(searchStringName.ToUpper()));
      }

      switch (sortOrder)
      {
        case "name_desc":
          customerList = customerList.OrderByDescending(s => s.LastName);
          break;
        case "town":
          customerList = customerList.OrderBy(s => s.Address.Town);
          break;
        case "town_desc":
          customerList = customerList.OrderByDescending(s => s.Address.Town);
          break;
        default:
          customerList = customerList.OrderBy(s => s.LastName);
          break;
      }

      var userDefinedInfo = db.UserDefinedSettings.Find(1);
      int pageSize = userDefinedInfo.DetailsResultLength;
      int pageNumber = (page ?? 1);

      ocvm.customers = customerList.ToPagedList(pageNumber, pageSize);

      return View(ocvm);
    }