public Verwerker(IMppApplication metApplicatie, IMppPresentatie toevoegenAanPresentatie, IMppFactory metFactory, ILiedFormatter gebruikLiedFormatter, IBuilderBuildSettings buildSettings,
   IBuilderBuildDefaults buildDefaults, IBuilderDependendFiles dependentFileList, IEnumerable<ILiturgieRegel> volledigeLiturgieOpVolgorde)
   : base(metApplicatie)
 {
   _presentatie = toevoegenAanPresentatie;
   _mppFactory = metFactory;
   _liedFormatter = gebruikLiedFormatter;
   _buildSettings = buildSettings;
   _buildDefaults = buildDefaults;
   _dependentFileList = dependentFileList;
   _liturgie = volledigeLiturgieOpVolgorde;
 }
 public void PreparePresentation(IEnumerable<ILiturgieRegel> liturgie, IBuilderBuildSettings buildSettings, IBuilderBuildDefaults buildDefaults, IBuilderDependendFiles dependentFileList, string opslaanAls)
 {
   _verzendBuilderData = new BuilderData()
   {
     RegelsPerLiedSlide = buildDefaults.RegelsPerLiedSlide,
     RegelsPerBijbeltekstSlide = buildDefaults.RegelsPerBijbeltekstSlide,
     TemplateLiedBestand = AddStream(dependentFileList.FullTemplateLied),
     TemplateThemeBestand = AddStream(dependentFileList.FullTemplateTheme),
     TemplateBijbeltekstBestand = AddStream(dependentFileList.FullTemplateBijbeltekst),
     LabelVolgende = buildDefaults.LabelVolgende,
     LabelVoorganger = buildDefaults.LabelVoorganger,
     LabelCollecte1 = buildDefaults.LabelCollecte1,
     LabelCollecte2 = buildDefaults.LabelCollecte2,
     LabelCollecte = buildDefaults.LabelCollecte,
     LabelLezen = buildDefaults.LabelLezen,
     LabelTekst = buildDefaults.LabelTekst,
     LabelLiturgie = buildDefaults.LabelLiturgie,
     LabelLiturgieLezen = buildDefaults.LabelLiturgieLezen,
     LabelLiturgieTekst = buildDefaults.LabelLiturgieTekst,
   };
   _opslaanAls = opslaanAls;
   _verzendLiturgie = new Liturgie()
   {
     Voorganger = buildSettings.Voorganger,
     Lezen = buildSettings.Lezen,
     Tekst = buildSettings.Tekst,
     Collecte1 = buildSettings.Collecte1,
     Collecte2 = buildSettings.Collecte2,
     Regels = liturgie.Select((r, i) => new LiturgieRegel()
     {
       Index = i,
       TonenInOverzicht = r.TonenInOverzicht,
       TonenInVolgende = r.TonenInVolgende,
       VerwerkenAlsSlide = r.VerwerkenAlsSlide,
       Content = r.Content?.Select(c => new LiturgieRegelContent()
       {
         Nummer = c.Nummer,
         InhoudType = c.InhoudType == ILiturgieDatabase.InhoudType.Tekst ? ConnectTools.Berichten.InhoudType.Tekst : ConnectTools.Berichten.InhoudType.PptLink,
         InhoudTekst = c.InhoudType == ILiturgieDatabase.InhoudType.Tekst ? c.Inhoud : null,
         InhoudBestand = c.InhoudType == ILiturgieDatabase.InhoudType.PptLink ? AddStream(c.Inhoud) : null
       }),
       Display = new LiturgieRegelDisplay()
       {
         Naam = r.Display.Naam,
         NaamOverzicht = r.Display.NaamOverzicht,
         SubNaam = r.Display.SubNaam,
         VolledigeContent = r.Display.VolledigeContent,
         VersenGebruikDefault = new VerzenDefault() { Gebruik = r.Display.VersenGebruikDefault.Gebruik, Tekst = r.Display.VersenGebruikDefault.Tekst },
       }
     })
   };
 }
 public IVerwerk Init(IMppApplication metApplicatie, IMppPresentatie toevoegenAanPresentatie, IMppFactory metFactory, ILiedFormatter gebruikLiedFormatter, IBuilderBuildSettings buildSettings,
   IBuilderBuildDefaults buildDefaults, IBuilderDependendFiles dependentFileList, IEnumerable<ILiturgieRegel> volledigeLiturgieOpVolgorde)
 {
   return new Verwerker(metApplicatie, toevoegenAanPresentatie, metFactory, gebruikLiedFormatter, buildSettings, buildDefaults, dependentFileList, volledigeLiturgieOpVolgorde);
 }
    public StatusMelding Initialiseer(IEnumerable<ILiturgieRegel> liturgie, string voorganger, string collecte1, string collecte2, string lezen,
      string tekst, IInstellingen instellingen, string opslaanAls)
    {
      lock (_locker)
      {
        if (_huidigeStatus != State.Onbekend && _huidigeStatus != State.Geinitialiseerd)
          return new StatusMelding(_huidigeStatus, "Kan powerpoint niet initialiseren", "Start het programma opnieuw op");
        _liturgie = liturgie.ToList();
        _builderSettings = new BuilderBuildSettings(voorganger, collecte1, collecte2, lezen, tekst);
        var defaults = new BuilderDefaults(instellingen);
        _builderDefaults = defaults;
        _builderDependentFileList = defaults;
        _opslaanAls = opslaanAls;

        if (!File.Exists(_builderDependentFileList.FullTemplateTheme))
          return new StatusMelding(_huidigeStatus, "Het pad naar de achtergrond powerpoint presentatie kan niet worden gevonden", "Stel de achtergrond opnieuw in");
        if (!File.Exists(_builderDependentFileList.FullTemplateLied))
          return new StatusMelding(_huidigeStatus, "Het pad naar de lied template powerpoint presentatie kan niet worden gevonden", "Stel de lied template opnieuw in");
        if (!File.Exists(_builderDependentFileList.FullTemplateBijbeltekst))
          return new StatusMelding(_huidigeStatus, "Het pad naar de bijbeltekst template powerpoint presentatie kan niet worden gevonden", "Stel de bijbeltekst template opnieuw in");

        _huidigeStatus = State.Geinitialiseerd;
        return new StatusMelding(_huidigeStatus);
      }
    }
 public void PreparePresentation(IEnumerable<ILiturgieRegel> liturgie, IBuilderBuildSettings buildSettings, IBuilderBuildDefaults buildDefaults, IBuilderDependendFiles dependentFileList, string opslaanAls)
 {
   _liturgie = liturgie;
   _buildSettings = buildSettings;
   _buildDefaults = buildDefaults;
   _dependentFileList = dependentFileList;
   _opslaanAls = opslaanAls;
 }
 private StatusMelding Initialiseer(IEnumerable<ILiturgieRegel> liturgie, IBuilderBuildSettings builderSettings, IBuilderBuildDefaults builderDefaults, 
   IBuilderDependendFiles builderDependendFileList, string opslaanAls)
 {
   lock (this)
   {
     _liturgie = liturgie.ToList();
     _builderSettings = builderSettings;
     _builderDefaults = builderDefaults;
     _builderFiles = builderDependendFileList;
     _opslaanAls = opslaanAls;
     _huidigeStatus = State.Geinitialiseerd;
     return new StatusMelding(_huidigeStatus);
   }
 }