Exemplo n.º 1
0
    private void YazarDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (YazarList.SelectedIndex != -1)
      {
        Yazar Edition = (Yazar)YazarList.SelectedItem;
        if (Edition.ID == 0)
        {
          int id = YazarIslemleri.record(Edition);
          if (id != 0)
          {
            YazarList.Items.Remove(YazarList.SelectedItem);
            Edition = YazarIslemleri.getAuthor(id);
            YazarList.Items.Add(Edition);
            YazarList.SelectedItem = Edition;

          }
        }
        Form3 Edit = new Form3("Yazar Düzenle", Edition, Form3.YAZAR);
        Edit.ShowDialog();
        refreshAuthors();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Lütfen düzenlenecek yazarı seçin");
      }
    }
Exemplo n.º 2
0
 private void YayineviDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   if (YayineviCB.SelectedIndex != -1)
   {
     Form3 Edit = new Form3("Yayınevi Düzenle", (Yayinevi)YayineviCB.SelectedItem, Form3.YAYINEVI);
     Edit.ShowDialog();
   }
   else if (!String.IsNullOrEmpty(YayineviCB.Text))
   {
     int id = YayineviIslemleri.record(new Yayinevi(YayineviCB.Text));
     if (id != 0)
     {
       YayineviCB.DataSource = YayineviIslemleri.getPublishers();
       foreach (Yayinevi item in YayineviCB.Items)
       {
         if (item.ID == id)
         {
           YayineviCB.SelectedItem = item;
           break;
         }
       }
       Form3 Edit = new Form3("Yayınevi Düzenle", (Yayinevi)YayineviCB.SelectedItem, Form3.YAYINEVI);
       Edit.ShowDialog();
     }
     else
     {
       MessageBox.Show("Lütfen düzenlenecek kategoriyi seçin");
     }
   }
   else
   {
     MessageBox.Show("Lütfen düzenlenecek yayınevini seçin");
   }
 }
Exemplo n.º 3
0
 private void KategoriDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   if (KategoriCB.SelectedIndex != -1)
   {
     Form3 Edit = new Form3("Kategori Düzenle", (Kategori)KategoriCB.SelectedItem, Form3.KATEGORI);
     Edit.ShowDialog();
   }
   else if (!String.IsNullOrEmpty(KategoriCB.Text))
   {
     int id = KategoriIslemleri.record(new Kategori(KategoriCB.Text));
     if (id != 0)
     {
       KategoriCB.DataSource = KategoriIslemleri.getCategories();
       foreach (Kategori item in KategoriCB.Items)
       {
         if (item.ID == id)
         {
           KategoriCB.SelectedItem = item;
           break;
         }
       }
       Form3 Edit = new Form3("Kategori Düzenle", (Kategori)KategoriCB.SelectedItem, Form3.KATEGORI);
       Edit.ShowDialog();
     }
     else
     {
       MessageBox.Show("Lütfen düzenlenecek kategoriyi seçin");
     }
   }
   else
   {
     MessageBox.Show("Lütfen düzenlenecek kategoriyi seçin");
   }
 }
Exemplo n.º 4
0
 private void KategoriDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   Form3 Edit = new Form3("Kategori Düzenle", new Kategori(""), Form3.KATEGORI);
   Edit.ShowDialog();
   setList();
 }
Exemplo n.º 5
0
 private void YazarDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   Form3 Edit = new Form3("Yazar Düzenle", new Yazar("",""), Form3.YAZAR);
   Edit.ShowDialog();
   refreshAuthors();
   setList();
 }
Exemplo n.º 6
0
 private void YayineviDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   Form3 Edit = new Form3("Yayınevi Düzenle", new Yayinevi(""), Form3.YAYINEVI);
   Edit.ShowDialog();
   setList();
 }