public ActionResult AddProductToShoppingbag(ulong productId)
    {
      CheckSession();
      if (TempData["ErrorMessage"] != null)
      {
        ViewBag.Error = TempData["ErrorMessage"].ToString();
      }

      bool amountChanged = false;
      Session ses = ((Session)this.Session["__MySessionObject"]);
      foreach (OrderLine ol in ses.ShoppingBag.OrderLines)
      {
        if (ol.Product.Id == productId)
        {
          ol.Amount++;
          amountChanged = true;
        }
      }
      if (!amountChanged)
      {
        using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
        {
          Product product = query.GetProduct(productId);
          OrderLine ol = new OrderLine();
          ol.Product = product;
          ol.Amount = 1;
          ses.ShoppingBag.OrderLines.Add(ol);
        }
      }
      this.Session["__MySessionObject"] = ses;
      return RedirectToAction("Products", "Home");
    }
 //Zoekresultaat kan een aantal producten hebben
 public SearchResultModel(string searchFor)
 {
   if (string.IsNullOrWhiteSpace(searchFor))
   { //Er kan niet worden gezocht op een Whiet SPace
     throw new System.Exception("Er kan niet worden gezocht voor een leeg zoekresultaat of een spatiebalkteken");
   }
   using (DatabaseQuery querry = new DatabaseQuery())
   { //Haal alle producten op waar naar is gezocht met de SearchFor Variabele
     Products = querry.GetProducts(searchFor);
   }
 }
 public ActionResult OrderStatusChanged(ulong orderId, OrderStatus status)
 {
   try
   {
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       Order order = query.GetOrder(orderId);
       order.Status = status;
       query.UpdateOrderStatus(order);
     }
   }
   catch (Exception e)
   {
     TempData["ErrorMessage"] = "Er is iets fout gegaan met het schrijven naar de database: " + e;
   }
   return RedirectToAction("Orders", "Home");
 }
 public ActionResult PayOrder(ulong orderId)
 {
   CheckSession();
   PayOrderViewModel model = new PayOrderViewModel();
   using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
   {
     List<PaymentOption> paymentOptions = query.GetPaymentOptions();
     model.PaymentOptions = new SelectList(paymentOptions, "id", "name");
     model.Order = query.GetOrder(orderId);
   }
   return View(model);
 }
 public ActionResult ChangeCategory(ulong categoryId)
 {
   try
   {
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       Category category = query.GetCategory(categoryId);
       return View(category);
     }
   }
   catch (Exception e)
   {
     ViewBag.Error = "Er is iets fout gegaan met het ophalen van de category: " + e;
     return View();
   }
 }
 public ActionResult Orders()
 {
   CheckSession();
   if (TempData["ErrorMessage"] != null)
   {
     ViewBag.Error = TempData["ErrorMessage"].ToString();
   }
   Session session = ((Session)this.Session["__MySessionObject"]);
   if (session.User.Role == UserRole.ADMIN)
   {
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       List<Order> orders = query.GetOrders();
       return View(orders);
     }
   }
   else
   {
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       List<Order> orders = query.GetOrdersByUser(session.User);
       return View(orders);
     }
   }
 }
 public ActionResult ChangeUser(ulong id)
 {
   try
   {
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       User user = query.GetUser(id);
       return View(user);
     }
   }
   catch (Exception e)
   {
     ViewBag.Error = "Er is iets fout gegaan met het ophalen van de gebruiker: " + e;
     return View();
   }
 }
 private IndexModel fillIndexModel()
 {
   IndexModel model = new IndexModel();
   DatabaseQuery db = new DatabaseQuery();
   model.Categories = db.GetCategories();
   model.Products = db.GetProducts();
   return model;
 }
    //nullable int
    public ActionResult Make_Order(ulong? Id)
    {
      if (Id != null)
      {

        ulong productId = (ulong)Id;
        using (DatabaseQuery productQuerry = new DatabaseQuery())
        {
          Product product = productQuerry.GetProduct(productId);
          if (product != null) //ALs er een product is
          {
            Session session = (Session)this.Session["__MySessionObject"];

            {

              using (DatabaseQuery purcasheQuery = new DatabaseQuery())
              { //Maak een purchase SQL query

              }
              RedirectToAction("ProductAdded", "Home");
            }
          }
          else //Redirect naar de home anlshet niet lukt
          {
            RedirectToAction("Login", "home");
          }
        }
      }
      return RedirectToAction("Index", "Home"); //als het wel lukt dan redirect je naar home
    }
Esempio n. 10
0
 public ActionResult Register(User user)
 {
   user.Prepare();
   if (ModelState.IsValid)
   {
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       query.CreateUser(user);
     }
     return RedirectToAction("Login");
   }
   return View(user);
 }
Esempio n. 11
0
 public ActionResult DeleteProduct(ulong productId)
 {
   try
   {
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       query.DeleteProduct(productId);
     }
   }
   catch (Exception e)
   {
     TempData["ErrorMessage"] = "Er is iets fout gegaan met het verwijderen van het product: " + e;
   }
   return RedirectToAction("product");
 }
Esempio n. 12
0
 public ActionResult LoginRequest(LoginDataModel user)
 {
   if (ModelState.IsValid)
   {
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       PBKDF2Password password = query.GetPassword(user);
       //vraag het password van een gebruiker
       if (password != null)
       {  //als het password niet leeg is match het password met de Database
         PasswordMatcher matcher = new PasswordMatcher(password, user.Password, false); //False kijkt of het interne wachtwoord gedisposed moet worden als hij gematched is.
         if (matcher.IsMatch) //Als een match is
         {
           try
           {//Probeer een Sessie te maken
             Session session = (Session)this.Session["__MySessionObject"];
             using (DatabaseQuery userQuery = new DatabaseQuery())
             {
               session.User = userQuery.GetUser(user); //Klant krijgt een sessie
               session.LoggedIn = true;
               this.Session["__MySessionObject"] = session;
               List<Order> orders = userQuery.GetOrdersByUser(session.User);
               foreach(Order order in orders)
               {
                 if (order.Status == OrderStatus.TOBEPAID)
                 {
                   double days = (DateTime.Now - order.DTime).TotalDays;
                   if (days > 14)
                   {
                     order.Status = OrderStatus.EXPIRED;
                     userQuery.UpdateOrderStatus(order);
                   }
                 }
               }
             }
             if (((Session)this.Session["__MySessionObject"]).User.Role == UserRole.MANAGER)
             {
               return RedirectToAction("manage"); //Ga naar manager pagina
             }
             else if (((Session)this.Session["__MySessionObject"]).User.Role == UserRole.ADMIN)
             {
               return RedirectToAction("admin"); //Ga naar manager pagina
             }
             else if(((Session)this.Session["__MySessionObject"]).ShoppingBag.OrderLines.Count > 0)
             {
               return RedirectToAction("Shoppingbag");
             }
             return RedirectToAction("Index"); //Ga terug naar de index
           }
           catch(Exception e)
           {
             TempData["ErrorMessage"] = "Er is iets fout gegaan met het inloggen: " + e;
           }
         }
       }
       TempData["ErrorMessage"] = "Gebruikersnaam en wachtwoord combinatie zijn onbekend";
       return RedirectToAction("login", user); //redirect to faillure
     }
   }
   else
   {
     TempData["ErrorMessage"] = "Gebruikersnaam en/of wachtwoord combinatie is fout";
     return RedirectToAction("Login", "Home", user);
   }
 }
Esempio n. 13
0
 public ActionResult DeleteCategory(ulong categoryId)
 {
   try
   {
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       query.DeleteCategory(categoryId);
     }
   }
   catch (Exception e)
   {
     TempData["ErrorMessage"] = "Er is iets fout gegaan met het verwijderen van de categorie: " + e;
   }
   return RedirectToAction("CategoryOverview");
 }
Esempio n. 14
0
 public ActionResult CustomerOverview()
 {
   if (TempData["ErrorMessage"] != null)
   {
     ViewBag.Error = TempData["ErrorMessage"].ToString();
   }
   using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
   {
     return View(query.GetUsers());
   }
 }
Esempio n. 15
0
 public ActionResult CreateOrder()
 {
   CheckSession();
   Session session = ((Session)this.Session["__MySessionObject"]);
   if (session.User != null)
   {
     Order order = new Order();
     order.DTime = DateTime.Now;
     order.OrderLines = session.ShoppingBag.OrderLines;
     order.User = session.User;
     order.Status = OrderStatus.TOBEPAID;
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       query.CreateOrder(order);
     }
     session.ShoppingBag = new ShoppingBag();
     return RedirectToAction("Account", "Home");
   }
   else
   {
     return RedirectToAction("Login", "Home");
   }
 }
Esempio n. 16
0
 public ActionResult Preview(ulong productId)
 {
   CheckSession();
   using (DatabaseQuery querry = new DatabaseQuery())
   {
     Product product = querry.GetProduct(productId);
     return View(product);
   }
 }
Esempio n. 17
0
 public ActionResult UpdateCategory(Category category)
 {
   try
   {
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       if (ModelState.IsValid) //check of de modelstate goed is
       {
         query.UpdateCategory(category);
         return RedirectToAction("CategoryOverview");
       }
     }
   }
   catch (Exception e)
   {
     ViewBag.Error = "Er is iets fout gegaan met het updaten van de categorie: " + e;
     return RedirectToAction("ChangeCategory", category);
   }
   return RedirectToAction("category");
 }
Esempio n. 18
0
 public ActionResult Product()
 {
   if (TempData["ErrorMessage"] != null)
   {
     ViewBag.Error = TempData["ErrorMessage"].ToString();
   }
   using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
   {
     return View(query.GetProducts());
   }
 }
Esempio n. 19
0
 public ActionResult UpdateUser(User user)
 {
   try
   {
     user.Prepare();
     //if (TryUpdateModel(user, null, null, new[] { "Password" })) --> werkt niet
       using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
       {
         if (ModelState.IsValid) //is niet goed door password (wordt ofc niet opgehaald + password moet los aangepast kunnen worden)
         {
           query.UpdateUser(user);
           ((Session)this.Session["__MySessionObject"]).User = query.GetUser(user.Id);
           return RedirectToAction("UserDetails");
         }
       }
   }
   catch (Exception e)
   {
     ViewBag.Error = "Er is iets fout gegaan met het updaten van de gebruiker: " + e;
     return RedirectToAction("ChangeUser", user);
   }
   return RedirectToAction("UserDetails");
 }
Esempio n. 20
0
    public ActionResult Manage()
    {
      try
      {
        ManagerViewModel viewModel = new ManagerViewModel();
        DatabaseQuery dbq = new DatabaseQuery();
        viewModel.Orders = dbq.GetOrders();
        viewModel.Orderlines = dbq.GetOrderlines();
        viewModel.OrderlinesAsc = dbq.GetOrderlines();

        List<Product> products = dbq.GetProducts();
        foreach (Product p in products)
        {
          if (viewModel.Orderlines.Any(ol => ol.Product.Id == p.Id))
          {
            continue;
          }
          OrderLine o = new OrderLine
          {
            Product = p,
            Amount = 0
          };
          viewModel.OrderlinesAsc.Add(o);
        }
        viewModel.OrderlinesAsc.Reverse();

        //take first 10 items from list
        viewModel.OrderlinesAsc.Take(10);
        viewModel.Orderlines.Take(10);
        return View(viewModel);
      }
      catch (Exception e)
      {
        ViewBag.Error = "Er is iets fout gegaan met het ophalen van de producten: " + e;
        return View();
      }
      //return RedirectToAction("View", "Home"); //Return naar de Homepage
    }
Esempio n. 21
0
 public ActionResult ChangeProduct(ulong productId)
 {
   try
   {
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       ProductViewModel pvm = FillProductViewModel();
       pvm.Product = query.GetProduct(productId);
       pvm.SelectedCategoryId = pvm.Product.Category.Id;
       return View(pvm);
     }
   }
   catch (Exception e)
   {
     ViewBag.Error = "Er is iets fout gegaan met het ophalen van het product: " + e;
     return View();
   }
 }
Esempio n. 22
0
 public ActionResult UpdateProduct(ProductViewModel model)
 {
   try
   {
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       model.Product.Category = query.GetCategory(model.SelectedCategoryId);
       if (ModelState.IsValid & (model.Product.Category != null)) //check of de modelstate goed is
       {
         query.UpdateProduct(model.Product);
         return RedirectToAction("Product");
       }
     }
   }
   catch (Exception e)
   {
     ViewBag.Error = "Er is iets fout gegaan met het updaten van het product: " + e;
     return RedirectToAction("ChangeProduct", model.Product.Id); //Ga terug naar de Add_product pagina
   }
   return RedirectToAction("product"); //Ga terug naar de Add_product pagina
 }
Esempio n. 23
0
    public ActionResult NewCategory(Category category)
    {
      try
      {
        if (ModelState.IsValid) //check of de modelstate goed is
        {
          using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
          {

            query.CreateCategory(category);
            return RedirectToAction("index"); //Laat de Admin zien als het goed gaat
          }
        }
      }
      catch (Exception error)
      {
        ModelState.AddModelError("Product is niet toegevoegd aan de Database", error);
        //Adds a model error to the errors collection for the model-state dictionary.
      }
      return RedirectToAction("AddCategory", category);
    }
Esempio n. 24
0
 public ActionResult UserDetails()
 {
   using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
   {
     return View(((Session)this.Session["__MySessionObject"]).User);
   }
 }
Esempio n. 25
0
 public ActionResult NewProduct(ProductViewModel model)
 {
   try
   {
     using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
     {
       model.Product.Category = query.GetCategory(model.SelectedCategoryId);
       if (ModelState.IsValid & (model.Product.Category != null)) //check of de modelstate goed is
       {
         query.CreateProduct(model.Product);
         return RedirectToAction("product"); //Laat de Admin zien als het goed gaat
       }
     }
   }
   catch(Exception error)
   {
     ModelState.AddModelError("Product is niet toegevoegd aan de Database" , error);
     //Adds a model error to the errors collection for the model-state dictionary.
   }
   return RedirectToAction("AddProduct", model); //Ga terug naar de Add_product pagina
 }
Esempio n. 26
0
 private ProductViewModel FillProductViewModel()
 {
   ProductViewModel model = new ProductViewModel();
   DatabaseQuery dbq = new DatabaseQuery();
   List<Category> categories = dbq.GetCategories();
   model.Categories = new SelectList(categories, "id", "name");
   return model;
 }
Esempio n. 27
0
 public ActionResult Order(ulong orderId)
 {
   CheckSession();
   Order order = new Order();
   using (DatabaseQuery query = new DatabaseQuery())
   {
     order = query.GetOrder(orderId);
   }
   return View(order);
 }