Esempio n. 1
0
    public ResultModel GoBack(UserModel user, int stopLossId)
    {
      ResultModel result = new ResultModel();

      try
      {
        using (TransactionScope scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required))
        {
          result = stoplossDAL.Get(user, stopLossId);
          if (result.ResultStatus != 0)
            return result;

          Model.StopLoss stopLoss = result.ReturnValue as StopLoss;
          if (stopLoss == null)
          {
            result.ResultStatus = -1;
            result.Message = "该数据不存在,不能撤返";
            return result;
          }

          //获取止损申请实体
          DAL.StopLossApplyDAL stopLossApplyDAL = new StopLossApplyDAL();
          result = stopLossApplyDAL.Get(user, stopLoss.StopLossApplyId);
          if (result.ResultStatus != 0)
            return result;

          Model.StopLossApply stopLossApply = result.ReturnValue as Model.StopLossApply;

          //获取申请实体
          NFMT.Operate.DAL.ApplyDAL applyDAl = new Operate.DAL.ApplyDAL();
          result = applyDAl.Get(user, stopLossApply.ApplyId);
          if (result.ResultStatus != 0)
            return result;

          NFMT.Operate.Model.Apply apply = result.ReturnValue as NFMT.Operate.Model.Apply;
          if (apply.Status != StatusEnum.已生效)
          {
            result.ResultStatus = -1;
            result.Message = "止损对应的申请非已生效,不能进行撤返操作";
            return result;
          }

          result = stoplossDAL.Goback(user, stopLoss);
          if (result.ResultStatus != 0)
            return result;

          //同步工作流状态
          NFMT.WorkFlow.BLL.DataSourceBLL dataSourceBLL = new WorkFlow.BLL.DataSourceBLL();
          result = dataSourceBLL.SynchronousStatus(user, stopLoss);
          if (result.ResultStatus != 0)
            return result;

          if (result.ResultStatus == 0)
            result.Message = "撤返成功";
          scope.Complete();
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        result.Message = ex.Message;
      }
      finally
      {
        if (result.ResultStatus != 0)
          log.ErrorFormat("{0} {1},类型序号:{2}", user.EmpName, result.Message, result.ReturnValue);
        else if (log.IsInfoEnabled)
          log.InfoFormat("{0} {1},类型序号:{2}", user.EmpName, result.Message, result.ReturnValue);
      }

      return result;
    }
Esempio n. 2
0
    public ResultModel Update(UserModel user, NFMT.DoPrice.Model.StopLoss stopLoss, List<NFMT.DoPrice.Model.StopLossDetail> details)
    {
      ResultModel result = new ResultModel();
      DAL.StopLossApplyDAL stopLossApplyDAL = new StopLossApplyDAL();
      DAL.StopLossDetailDAL stopLossDetailDAL = new StopLossDetailDAL();

      try
      {
        using (TransactionScope scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required))
        {
          result = stoplossDAL.Get(user, stopLoss.StopLossId);
          if (result.ResultStatus != 0)
            return result;

          NFMT.DoPrice.Model.StopLoss stopLossResult = result.ReturnValue as NFMT.DoPrice.Model.StopLoss;
          if (stopLossResult == null)
          {
            result.ResultStatus = -1;
            result.Message = "获取止损信息错误";
            return result;
          }

          result = stopLossApplyDAL.Get(user, stopLoss.StopLossApplyId);
          if (result.ResultStatus != 0)
            return result;

          NFMT.DoPrice.Model.StopLossApply stopLossApply = result.ReturnValue as NFMT.DoPrice.Model.StopLossApply;
          if (stopLossApply == null)
          {
            result.ResultStatus = -1;
            result.Message = "获取止损申请信息错误";
            return result;
          }
          result = stoplossDAL.IsWeightCanStopLoss(user, stopLoss.StopLossApplyId, stopLoss.FuturesCodeId, stopLossApply.StopLossWeight, stopLoss.StopLossWeight, true, stopLossResult.StopLossWeight);
          if (result.ResultStatus != 0)
            return result;

          stopLossResult.StopLossWeight = stopLoss.StopLossWeight;
          stopLossResult.ExchangeId = stopLoss.ExchangeId;
          stopLossResult.FuturesCodeId = stopLoss.FuturesCodeId;
          stopLossResult.AvgPrice = stopLoss.AvgPrice;
          stopLossResult.PricingTime = DateTime.Now;
          stopLossResult.StopLosser = user.EmpId;

          //写入止损信息
          result = stoplossDAL.Update(user, stopLossResult);
          if (result.ResultStatus != 0)
            return result;

          if (details != null && details.Any())
          {
            //作废明细
            result = stopLossDetailDAL.InvalidAll(user, stopLoss.StopLossId);
            if (result.ResultStatus != 0)
              return result;

            //写入明细信息
            foreach (Model.StopLossDetail detail in details)
            {
              result = stopLossDetailDAL.Insert(user, detail);
              if (result.ResultStatus != 0)
                return result;
            }
          }
          scope.Complete();
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        result.ResultStatus = -1;
        result.Message = e.Message;
      }

      return result;
    }
Esempio n. 3
0
    public ResultModel Create(UserModel user, NFMT.DoPrice.Model.StopLoss stopLoss, List<NFMT.DoPrice.Model.StopLossDetail> details)
    {
      ResultModel result = new ResultModel();
      DAL.StopLossApplyDAL stopLossApplyDAL = new StopLossApplyDAL();
      DAL.StopLossDetailDAL stopLossDetailDAL = new StopLossDetailDAL();

      try
      {
        using (TransactionScope scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required))
        {
          result = stopLossApplyDAL.Get(user, stopLoss.StopLossApplyId);
          if (result.ResultStatus != 0)
            return result;

          NFMT.DoPrice.Model.StopLossApply stopLossApply = result.ReturnValue as NFMT.DoPrice.Model.StopLossApply;
          if (stopLossApply == null)
          {
            result.Message = "获取止损申请失败";
            result.ResultStatus = -1;
            return result;
          }

          result = stoplossDAL.IsWeightCanStopLoss(user, stopLoss.StopLossApplyId, stopLoss.FuturesCodeId, stopLossApply.StopLossWeight, stopLoss.StopLossWeight, false, 0);
          if (result.ResultStatus != 0)
            return result;

          stopLoss.PricingDirection = stopLossApply.PricingDirection;
          stopLoss.PricingTime = DateTime.Now;
          stopLoss.StopLosser = user.EmpId;
          stopLoss.StopLossStatus = Common.StatusEnum.已录入;

          //写入止损信息
          result = stoplossDAL.Insert(user, stopLoss);
          if (result.ResultStatus != 0)
            return result;

          //写入明细信息
          if (details != null && details.Any())
          {
            int StopLossId = (int)result.ReturnValue;
            foreach (Model.StopLossDetail detail in details)
            {
              detail.StopLossId = StopLossId;
              result = stopLossDetailDAL.Insert(user, detail);
              if (result.ResultStatus != 0)
                return result;
            }
          }
          scope.Complete();
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        result.ResultStatus = -1;
        result.Message = e.Message;
      }

      return result;
    }