Esempio n. 1
0
    public AAA2ErrorCode AddUserData(AAA2Credential userCredential, UserData2[] data)
    {
      User2 user;
      AAA2ErrorCode error = GetUser(userCredential, out user);

      if (error != AAA2ErrorCode.OK)
        return error;

      user.Data.Add(data);

      return AAA2ErrorCode.OK;
    }
Esempio n. 2
0
    /// <summary>
    /// Kullanıcı ekle
    /// </summary>
    /// <param name="loginCredential">İşlem yapacak kullanıcının bilgileri</param>
    /// <param name="userToAdd">Eklenecek kullanıcı</param>
    /// <param name="data">Eklenen kullanıcıya ait bilgiler</param>
    /// <returns></returns>
    public AAA2ErrorCode AddUser(AAA2Credential loginCredential, AAA2Credential userToAdd, UserData2[] data)
    {
      User2 user;
      AAA2ErrorCode error = GetUser(loginCredential, out user);

      if (error != AAA2ErrorCode.OK)
        return error;

      if (!user.AddUser)
        return AAA2ErrorCode.PermissionRequired;

      user = new User2(userToAdd);
      user.Data.Add(data);

      if (_users.TryAdd(user.Credential.Username, user))
      {
        return AAA2ErrorCode.OK;
      }
      else
      {
        return AAA2ErrorCode.AlreadyExists;
      }
    }
Esempio n. 3
0
 /// <summary>
 /// Hem kullanıcı adı hem de şifresi ile sistemi kontrol eder. Şifresi yanlışsa kullanıcı yok der.
 /// </summary>
 /// <param name="userCredential">Kontrol edilecek kullanıcı bilgileri</param>
 /// <returns></returns>
 public AAA2ErrorCode CheckUser(AAA2Credential userCredential)
 {
   User2 user;
   return GetUser(userCredential, out user);
 }
Esempio n. 4
0
    /// <summary>
    /// Anahtar kelime üzerinde sorgulama.
    /// </summary>
    /// <param name="loginCredential">İşlemi yapacak olan kullanıcı</param>
    /// <param name="keyOfUser">Key name (örnek: "PLAKA")</param>
    /// <param name="valueOfKey">Key değeri (örnek: "06be5409")</param>
    /// <param name="queryStringOfKey">İlgili key ile ilişkili kullanıcının verileri üzerinde yapılacak sorgu</param>
    /// <param name="data">UserData</param>
    /// <returns></returns>
    public AAA2ErrorCode UserQueryByKey(AAA2Credential loginCredential, string keyOfUser, string valueOfKey, string queryStringOfKey, out UserData2[] data)
    {
      data = null;

      User2 user;
      AAA2ErrorCode error = GetUser(loginCredential, out user);

      if (error != AAA2ErrorCode.OK)
        return error;

      if (!user.KeyQuery)
        return AAA2ErrorCode.PermissionRequired;

      Key k;

      if (_keys.TryGetKey(keyOfUser, out k))
      {
        if (k.Get(valueOfKey, out user))
        {
          data = user.Data.Search(queryStringOfKey);
          return AAA2ErrorCode.OK;
        }
        else
        {
          return AAA2ErrorCode.KeyNotFound;
        }
      }
      else
      {
        return AAA2ErrorCode.KeyNotFound;
      }
    }
Esempio n. 5
0
 private AAA2ErrorCode GetUser(AAA2Credential credential, out User2 user)
 {
   if (_users.TryGetValue(credential.Username, out user))
   {
     if (user.Credential.Password == credential.Password)
     {
       return AAA2ErrorCode.OK;
     }
     else
     {
       return AAA2ErrorCode.UserNotFound;
     }
   }
   else
   {
     return AAA2ErrorCode.UserNotFound;
   }
 }
Esempio n. 6
0
    public AAA2ErrorCode UserQuery(AAA2Credential userCredential, string queryString, out UserData2[] data)
    {
      data = null;

      User2 user;
      AAA2ErrorCode error = GetUser(userCredential, out user);

      if (error != AAA2ErrorCode.OK)
        return error;

      data = user.Data.Search(queryString);

      return AAA2ErrorCode.OK;
    }
Esempio n. 7
0
    public AAA2ErrorCode RemoveUserData(AAA2Credential userCredential, string[] keys)
    {
      User2 user;
      AAA2ErrorCode error = GetUser(userCredential, out user);

      if (error != AAA2ErrorCode.OK)
        return error;

      user.Data.Remove(keys);

      return AAA2ErrorCode.OK;
    }
Esempio n. 8
0
    /// <summary>
    /// Kullanıcı silmeye hakkı olan birisi bütün sistemi boşaltabilir.
    /// </summary>
    /// <param name="loginCredential">İşlem yapacak kullanıcı bilgileri</param>
    /// <returns></returns>
    public AAA2ErrorCode RemoveAllUsers(AAA2Credential loginCredential)
    {
      User2 user;
      AAA2ErrorCode error = GetUser(loginCredential, out user);

      if (error != AAA2ErrorCode.OK)
        return error;

      if (!user.RemoveUser)
        return AAA2ErrorCode.PermissionRequired;

      _users.Clear();

      return AAA2ErrorCode.OK;
    }
Esempio n. 9
0
    public AAA2ErrorCode GetAllUsers(AAA2Credential userCredential, out User2[] users)
    {
      users = null;

      User2 user;
      AAA2ErrorCode error = GetUser(userCredential, out user);

      if (error != AAA2ErrorCode.OK)
        return error;

      users = _users.Values.ToArray<User2>();

      return AAA2ErrorCode.OK;
    }
Esempio n. 10
0
    /// <summary>
    /// Kullanıcı sil
    /// </summary>
    /// <param name="loginCredential">İşlemi yapacak ve hakkı olması gereken kullanıcı</param>
    /// <param name="userToDelete">Silinecek kullanıcı</param>
    /// <returns></returns>
    public AAA2ErrorCode DeleteUser(AAA2Credential loginCredential, AAA2Credential userToDelete)
    {
      User2 user;
      AAA2ErrorCode error = GetUser(loginCredential, out user);

      if (error != AAA2ErrorCode.OK)
        return error;

      if (!user.RemoveUser)
        return AAA2ErrorCode.PermissionRequired;

      if (_users.TryRemove(userToDelete.Username, out user))
      {
        return AAA2ErrorCode.OK;
      }
      else
      {
        return AAA2ErrorCode.UserNotFound;
      }
    }