protected override bool Send(BankTransfer transfer)
 {
   var subject = "Transfer to " + BankName;
   var body = CreateMessageForTransfer(transfer);
   transfer.IsTransferSuccessful = true; //DjEmailSender.SendEmail(subject, body);
   return transfer.IsTransferSuccessful;
 }
 protected override BankTransfer GetTransferEntry(string entry)
 {
   BankTransfer bankTransfer = new BankTransfer();
   bankTransfer.SourceBank = entry.Split(';')[0];
   bankTransfer.DestinationBank = entry.Split(';')[1];
   return bankTransfer;
 }
Exemple #3
0
 /* public FTPcs(string serverpath, string login, string pass)
 {
   _login = login;
   _pass = pass;
   _server = serverpath; //ftp::jakisserwer.pl/folder/
 }*/
 public static bool Send(BankTransfer transfer)
 {
   string bankname = transfer.DestinationBank;
   var sender = new SendFile();
   var desinationfilepath = _server + bankname + ".txt"; //ftp::jakisserwer.pl/folder/plik.txt
   var file = bankname + ".txt";
   return sender.Send(file, desinationfilepath, _login, _pass);
 }
 protected override bool Send(BankTransfer transfer)
 {
   var tr = (SeRaBankTransfer) transfer;
   using(TextWriter writer = new StreamWriter(@"F:\KURS C#\REPO\Hornets\training\Toci.Hornets.GhostRider\Toci.Hornets.Rzeszow\SemiRafista\KIR\demo\SeRaRaport2.txt",true))
   {
     const string linePattern = "WYkonano przelew od: {0} do: {1} w dniu {2} na kwote {3}\n";
     writer.WriteLine(linePattern, tr.SourceClientName,tr.DestinationClientName,tr.TransferDate,tr.TransferAmount);
   }
   return true;
 }
 protected override BankTransfer GetTransferEntry(string entry)
 {
   //stringa na bank transfer
   //parser '\t' adfds dsa dsa /jakassciezka/asdsad/
   BankTransfer transfer = new BankTransfer();
   var tab = entry.Split('\t');
   transfer.SourceBank = tab[0];
   transfer.DestinationBank = tab[1];
   transfer.IsTransferSuccessful = true;
   return transfer;
 }
 protected override bool Send(BankTransfer transfer)
 {
   string path = @"..\..\..\Toci.Hornets.Rzeszow\Agata\Kir\BankTransferFiles\YaghaTransfersResult.txt";
   if (!File.Exists(path))
   {
     File.Create(path);
   }
   var message = new StringBuilder("Przelerw nr " + ((YaghaBankTransfer)transfer).TransferNumber + " zostal wykonany");
   TextWriter executeTransfer = new StreamWriter(path);
   executeTransfer.WriteLine(message);
   executeTransfer.Close();
   return true;
 }
    protected override bool Send(BankTransfer transfer)
    {
      string transferFilename = SaveFilePath+transfer.SourceBank+"_TO_"+BankName+".txt";

      File.WriteAllText(transferFilename,transfer.ToString());
      transfer.IsTransferSuccessful = true;

      //pomysl
      //zaleznie od nazwy banku wywoluje rozne funkcje(inaczej zapisuje transfer)
      //rozne opcje zapisane w slowniku i wywolywane przez delegaty, w ktorych wywolane konkretne metody

      //zapis transferu do pliku w folderze z transferami
      return true;
    }
    protected override bool Send(BankTransfer transfer)
    {
      //zapisuje w UnitTestach bin\Debug przy testowaniu
      const string path = "..\\..\\..\\Toci.Hornets.Rzeszow\\Terry\\TrainingThree\\TerryBank\\transfers\\TerryBankAllTransfers.txt";
      var tr = (TerryBankTransfer) transfer;

      if (!transfer.IsTransferSuccessful) return false;

      using (var writer = new StreamWriter(@path, true))
      {
        writer.WriteLine("{0}.{1}.{2}.{3}.{4}.{5}.{6}.{7}.{8}/", tr.Amount, tr.DestinationBank, tr.DestinationAccountInfo.AccNr,
          tr.DestinationAccountInfo.OwnersName, tr.SourceBank, tr.SourceAccountInfo.AccNr, tr.SourceAccountInfo.OwnersName, tr.Title, tr.IsTransferSuccessful);

      }
      return true;
    }
    protected bool GenerateTransferPDF(BankTransfer transfer)
    {
      lock (this)
      {
        PdfDocument transferDetails = new PdfDocument();
        //transferDetails.
        Font pdfFont = new Font("Arial", 18f);
        PdfTrueTypeFont trueTypeFont = new PdfTrueTypeFont(pdfFont, true);

        PdfPageBase TransferPage = transferDetails.Pages.Add();
        PdfBitmap logo = new PdfBitmap(SieradzBankFilesPathHolder.TransferFilesPath + @"..\mBank\logo.jpg");
        TransferPage.Canvas.DrawImage(logo, new RectangleF(new PointF(25.0f, 25.0f), new SizeF(140f, 85f)));
        TransferPage.Canvas.DrawString("\tPotwierdzenie przelewu:", new PdfFont(PdfFontFamily.Helvetica, 20f), new PdfSolidBrush(new PdfRGBColor(0, 0, 0)), 10, 150f);
        TransferPage.Canvas.DrawString(TransferDetailsString(transfer), trueTypeFont, new PdfSolidBrush(new PdfRGBColor(0, 0, 0)), 50, 180f);
        SavePDF(transferDetails);
      }

      return true;
    }
    protected override bool Send(BankTransfer transfer)
    {
      var outTransfer = (SieradzBankTransfer) transfer;
      string performedTransfers =

        "Numer konta nadawcy przelewu: " +outTransfer.TransferInfo.SourceAccountNumber +
        " \n Nazwisko nadawcy: " + outTransfer.TransferInfo.SourcePersonName +
        " \n Numer konta odbiorcy przelewu: " + outTransfer.TransferInfo.DestinationAccountNumber +
        " \n Nazwisko odbiorcy: " + outTransfer.TransferInfo.DestinationPersonName +
        " \n Tytułem: " + outTransfer.TransferInfo.TransferTitle +
        " \n Kwota: " + outTransfer.TransferInfo.Amount +
        " \n Data wykonania: " + outTransfer.TransferInfo.TransferDate;

      System.IO.StreamWriter file = new System.IO.StreamWriter(SieradzBankFilesPathHolder.TransferFilesPath + @"..\BPH\QuicksilverPerformed.txt",true);
      file.WriteLine(performedTransfers);

      file.Close();
      transfer.IsTransferSuccessful = true;
      return transfer.IsTransferSuccessful;
    }
 protected string TransferDetailsString(BankTransfer transfer)
 {
   SieradzBankTransfer extendedTransfer = (SieradzBankTransfer)transfer;
   string[] transferArray = {  "Nr konta nadawcy: "+extendedTransfer.TransferInfo.SourceAccountNumber+"\n",
                   "Bank nadawcy: "+extendedTransfer.SourceBank+"\n",
                   "Adres nadawcy: "+extendedTransfer.TransferInfo.SourcePersonName+"\n",
                   "Nr konta odbiorcy: "+extendedTransfer.TransferInfo.DestinationAccountNumber+"\n",
                   "Bank odbiorcy: " + extendedTransfer.DestinationBank+"\n",
                   "Adres odbiorcy: "+ extendedTransfer.TransferInfo.DestinationPersonName+"\n",
                   "Kwota przelewu: "+extendedTransfer.TransferInfo.Amount+"zł\n",
                   "Tytuł przelewu: "+extendedTransfer.TransferInfo.TransferTitle+"\n",
                   "Data przyjęcia: "+extendedTransfer.TransferInfo.TransferDate+"\n"
                 };
   string transferDetail = null;
   foreach (var label in transferArray)
   {
     transferDetail += label;
   }
   return transferDetail;
 }
    //private string path =
    protected override bool Send(BankTransfer transfer)
    {
      // FindFile();
      StreamWriter sw;
      KsebalBankTransfer tr =(KsebalBankTransfer) transfer;

      if (File.Exists(UserPath.find()+"\\raport.txt"))
        using ( sw = File.AppendText(UserPath.find()+"\\raport.txt"))
        {
          sw.WriteLine(tr.SenderTransferSurname + " to " + tr.ConsumerTransferSurname);
          sw.Close();
          tr.IsTransferSuccessful = true;

        }

      else
      {  sw = new StreamWriter(UserPath.find()+"\\raport.txt");
      sw.WriteLine(tr.SenderTransferSurname + " to " + tr.ConsumerTransferSurname);
        sw.Close();
        tr.IsTransferSuccessful = true;
      }
      return true;
    }
    //private string path =
    protected override bool Send(BankTransfer transfer)
    {
      // FindFile();
      StreamWriter sw;
      SzaryBankTransfer tr =(SzaryBankTransfer) transfer;

       /*  if (File.Exists(UserPath.Find()+"\\raport.txt"))
        using ( sw = File.AppendText(UserPath.Find()+"\\raport.txt"))
        {
          sw.WriteLine(tr.SenderTransferSurname + " to " + tr.ConsumerTransferSurname);
          sw.Close();
          tr.IsTransferSuccessful = true;

        }

      else
      {  sw = new StreamWriter(UserPath.Find()+"\\raport.txt");
      sw.WriteLine(tr.SenderTransferSurname + " to " + tr.ConsumerTransferSurname);
        sw.Close();
        tr.IsTransferSuccessful = true;
      }*/
      //Sa ERRORY! DO POPRAWKI
      return true;
    }
    protected override bool Send(BankTransfer transfer)
    {
      transfer.IsTransferSuccessful = true;

      return transfer.IsTransferSuccessful;
    }
 public bool SeRaSendTransfers(BankTransfer transfer)
 {
   return Send(transfer);
 }
 protected override bool Send(BankTransfer transfer)
 {
   Debug.WriteLine("Euros transfered: {0}",transfer.IsTransferSuccessful);
   return transfer.IsTransferSuccessful;
 }
Exemple #17
0
    public void DoTransfer(BankTransfer transfer)
    {
      bool result = Handle.SendTransfer(transfer);

      Logger.Log(transfer, result);
    }
 public BankTransfer FillSieradzTransfer(BankTransfer transfer)
 {
   (transfer as SieradzBankTransfer).TransferInfo.Amount = "mnóstwo";
   return transfer;
 }
 public BankTransfer FillTransfer(BankTransfer transfer)
 {
   transfer.DestinationBank = "destination";
   transfer.SourceBank = "source";
   return transfer;
 }
 protected virtual string GetFormattedResult(BankTransfer transfer)
 {
   return string.Format("{0} => {1} : {2} ", transfer.SourceBank, transfer.DestinationBank,
     transfer.IsTransferSuccessful ? "Powodzenie" : "Błąd");
 }
 public bool TerrySendTransfers(BankTransfer transfer)
 {
   return Send(transfer);
 }
 protected override bool Send(BankTransfer transfer)
 {
   throw new System.NotImplementedException();
 }
 protected override bool Send(BankTransfer transfer)
 {
   GenerateTransferPDF(transfer); //suck too much to put it there
   transfer.IsTransferSuccessful = true;
   return transfer.IsTransferSuccessful;
 }
 protected virtual void TryToSendTransfer(BankTransfer transfer)
 {
   var handler = SieradzTransferHandlesDictionary.GetTransferHandleByBankName(transfer.DestinationBank);
   if (handler != null) handler.SendTransfer(transfer);
   ResultList.Add(GetFormattedResult(transfer));
 }
 protected virtual void SetBankNames(BankTransfer bankTransfer)
 {
   bankTransfer.SourceBank = BankName;
   bankTransfer.DestinationBank = GetDestinationBankName(((SieradzBankTransfer) bankTransfer).TransferInfo);
 }
Exemple #26
0
 protected override bool Send(BankTransfer transfer)
 {
   return true;
 }
Exemple #27
0
    public static void OverWriteFile(BankTransfer transfer, string newline)
    {
      Get("asd");

      Send(transfer);
    }
 private static string CreateMessageForTransfer(BankTransfer transfer)
 {
   return "Transfer pieniędzy z banku " + transfer.SourceBank + " do naszego banku, " + transfer.DestinationBank + ".\n";
 }
 protected override bool Send(BankTransfer transfer)
 {
   AlmostLikeADatebase.SaveBankTransfer((LegnicaBankTransfer)transfer);
   return true;
 }
 protected override bool Send(BankTransfer transfer)
 {
   return IsMyDestination(transfer);
 }